kokyb s sistema patologijoje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokybės sistema patologijoje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokybės sistema patologijoje

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Kokybės sistema patologijoje - PowerPoint PPT Presentation

annis
159 Views
Download Presentation

Kokybės sistema patologijoje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kokybės sistema patologijoje A.Laurinavičius

 2. Kodėl? • Kokybės sistema pramonėje: Amerika “prieš” Japoniją • Kokybės sistema medicinoje: Medicina “prieš” Draudimą, Teismą ir Mediciną

 3. Kas yra kokybė? ?

 4. Kas yra kokybė? Japonijos Pramonės Standartai: “Tai gamybos metodų sistema, leidžianti ekonomiškai gaminti ir teikti kokybiškas prekes bei paslaugas, atitinkančias kliento reikalavimus” KOKYBĖ = PAGRĮSTŲ KLIENTO REIKALAVIMŲ TENKINIMAS

 5. Kas yra klientas? TEIKĖJAS KLIENTAS Paslauga Produktas Informacija

 6. Kas yra patologo klientas? Ligonis, ligonio artimieji? Gydantis gydytojas? ? ?? ??? ??!!

 7. "Kokybės nereikia apibrėžti. Ji suvokiama ir be apibrėžimo. Kokybė yra tiesioginis patyrimas, nepriklausantis nuo proto pagalba pasiektų abstrakcijų ir suvokiamas dar prieš jas suformuluojant." (Pirsig, 1992).

 8. Tačiau kokybės valdytojams būtina priimti kokį nors bendrą kokybės sąvokos apibrėžimą. Ed Sallis (1993) išskiria tris kokybės sąvokas: - "absoliuti kokybė" reiškia aukščiausią standartą, kurio galima pasiekti. - "santykinė kokybė", naudojama pagal konkretų kontekstą, reiškia gamintojo nustatytų specifikacijų atitikimą. - "subjektyvi kokybė" .

 9. Tikra problema yra ta, kad turime vien tik suvokimą. "Individas (vartotojas) suvokia paslaugas pagal savo paties vertinimą, kuris yra unikalus, žmogiškas, emocinis, pasižymintis įvairiomis keistenybėmis, priklausantis nuo nuotaikos, neracionalus ir nevienodas." (Peters ir Austin, 1986) Laikantis šio požiūrio, norint pateikti vartotojui aukštos kokybės paslaugas ir produktus, būtina iš anksto nuspėti vartotojo lūkesčius, juos patenkinti ir viršyti, nors kartais to gali ir nepakakti.

 10. Kokybės užtikrinimas - pasitikėjimas produktu, saugumo, apsidraudimo, tikrumo jausmas(turto,išsilavinimo, gyvenimo, absoliuto).

 11. Medžiagossiuntimas Medžiagospriėmimas Preparatųgamyba Diagnozėsperdavimas Diagnozėsregistravimas Patologodiagnozė Darbo procesas patologijoje

 12. Situacija... • Ketvirtadienį iš N skyriaus gauta X biopsija paimta pirmadienį, fiksatorius nenurodytas, ligonio pavardė parašyta neaiškiai. Kadangi indikacijos biopsijai siuntime nebuvo aiškiai formuluotos, priimantis patologas užsakė tik HE (arba HE ir PAS, VG, AB Kongo, H.p, etc). • Registratorius skambino į N skyrių patikslinti ligonio pavardę.

 13. Situacija…tęsinys • Gavęs preparatus, patologas užsakė dar 2 histochemines ir 3 imunohistochemines reakcijas • Imunohistocheminės reakcijos buvo mažai informatyvios (audinio imunogeniškumas?) • Nesulaukdamas tyrimo rezultatų gydantis gydytojas (prastai nusiteikęs) 2 kartus skambino registratoriui ir 1 - patologui

 14. Situacija…praradimai • Laikas - gydytojo, patologo, registratoriaus, N skyriaus med. sesers ir LIGONIO • Darbo ir materialinės sąnaudos - nebūtinų ir neinformatyvių preparatų gamyba • Nepasiekta optimali diagnozės kokybė • Nebūtini veiksmai ir sąnaudos klinikoje, laukiant patologo diagnozės • Mokestis TELEKOMUI

 15. IŠORINIAI gydytojas ligonis, jo artimieji draudimas administracija medicinos auditas VIDINIAI patologai laborantai registratoriai archyvarai sanitarai administracija Klientai patologijoje

 16. Visuotinė kokybė • Kokybė yra IŠORINIŲ ir VIDINIŲ klientų interesų tenkinimas • “Išorinė” kokybė • įstaigos prestižas, paklausa, konkurencingumas • ”Vidinė” kokybė • įstaigos darbo efektyvumas (darbo sąnaudos, kaštai, organizacija) ir jos konkurencingumas • Visuotinė kokybė - tai naudos ir kainos santykis, optimalus kliento ir teikėjo interesų suderinimas

 17. Ką daryti? • Įstaiga turi diegti nuolatinį Visuotinės Kokybės Procesą, nukreiptą į išorinį ir vidinį klientą • Juran Trilogija (1987): • kokybės planavimas • projektuoti kokybiškas paslaugas ir procesus • kokybės kontrolė • stebėti paslaugų ir proceso kokybę pagal standartus • kokybės gerinimas • projektuoti naujus paslaugų ir proceso standartus

 18. JURAN TRILOGIJA (1987) • KOKYBĖS PLANAVIMAS • KOKYBĖS KONTROLĖ • KOKYBĖS GERINIMAS

 19. KOKYBĖS PLANAVIMASProcedūrų aprašymas • Naudojamos medžiagos tipas • Reikalingi reagentai • Etapai • Principas • Kokybės kontrolė • Darbo interpretavimas

 20. Standartinių procedūrų diegimas • Dokumentuota sistema, užtikrinanti personalo susipažinimą su atliekamų procedūrų reikalavimais. • Aprašytų procedūrų kopija turi būti darbo vietose. • Kasmetinis procedūrų vadovų peržiūrėjimas.

 21. KOKYBĖS KONTROLĖ • Stebėti paslaugų ir procesų kokybę pagal standartus. • Kokybės kontrolės procedūrų aprašymas.

 22. KOKYBĖS GERINIMASKokybės gerinimo filosofija • Tikslo pastovumas • Orientacija į klientą • Nuolatinis gerinimas

 23. KOKYBĖS GERINIMO TECHNIKA • Smegenų ataka • idėjų generavimas, jų nevertinant • Nominalios grupės technika • grupė pasirenka gerinimo kryptis ir prioritetus, neatsižvelgdama į grupės dalyvių hierarchiją • Darbuotojų apklausa • Grafinis procesų vaizdavimas ir analizė

 24. KOKYBĖS GERINIMO METODAI • Pastovūs standartų apibrėžimai • sumažinama proceso variacija • Vienas tiekėjas • sumažinama proceso variacija • Žiūrėjimas prieš srovę • pagerinti procesą kuo ankstesnėse grandyse • Siaurų vietų (limituojančių grandžių) ieškojimas ir šalinimas • Keisti sistemą • 85% efekto pasiekiama gerinant sistemą ir tik 15% - darbuotojų darbo dėka

 25. KOKYBĖS PROCESO PLANAVIMAS IR VADYBA • Amerikos Ligoninių Korporacijos strategija “FOCUS-PDCA”: • Find a process to improve • Organize a team that knows the process • Clarify current knowledge of the process • Understand causes of process variation • Select the process improvement

 26. KOKYBĖS PROCESO PLANAVIMAS IR VADYBA • ... “FOCUS-PDCA”: • Plan • Do • Check • Act PLAN Question Hypothesize Predict ACT DO Experiment Test CHECK Compare

 27. Kiek kainuoja kokybė? • Bendra kokybės kaina = … • kokybės planavimas • kokybės kontrolė • kokybės gerinimas • žema darbo kokybė (…) • nebūtinų tyrimų ir procedūrų kaštai • nekokybiško darbo pakartojimo kaštai • prarastas darbuotojų ir įrangos laikas • vėlavimo kaina - neadekvatūs ryšiai • nepatenkintų klientų praradimas

 28. Kokybės procesas: kas laimi? • Laimi: • Ligonis ir jo gydytojas #1 • Ligoninė #2 • Patologijos tarnyba #3 • Kiekvienas darbuotojas #4