Spektrala transformer
Download
1 / 25

Spektrala Transformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Spektrala Transformer. Fouriertransformer. Fourier. Gif mig en wågform och jag skola skrifva den som en summa af sinuswågor !. Jean-Baptiste Fourier 1768-1830. Fouriertransformen. Transformerar kontinuerliga signaler från tids- till frekvensdomän = skriver om dem som en summa av sinusar…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spektrala Transformer' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spektrala transformer

Spektrala Transformer

Fouriertransformer

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fourier
Fourier

Gif mig en wågform och jag skola skrifva den som en summa af sinuswågor !

Jean-Baptiste Fourier1768-1830

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fouriertransformen
Fouriertransformen

 • Transformerar kontinuerliga signaler från tids- till frekvensdomän = skriver om dem som en summa av sinusar…

 • … och tillbaks från frekvens till tid

forward

inverse

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fourierserier
Fourierserier

 • Specialfall: då f(t) är periodisk blir ω diskret – vi samplar frekvensaxeln:

 • ω = kω0 där ω0=2π/T

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fourierserier1
Fourierserier

Om f(t) är reell gäller att

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fourierseriens egenskaper
Fourierseriens egenskaper

 • Beloppet |ck| ger signalens spektrum

 • Spektrumlutningen ger ett mått på jämnheten i signalen

  • för fyrkantvåg avtar spektrum med 1/n

  • för triangelvåg avtar spektrum med 1/n2

 • Integrering i tidsdomänen ökar spektrumlutningen, derivering minskar den

 • Diskontinuiteter i insignalen orsakar ”ringningar” (Gibbs fenomen)

2f1120 Spektrala Transformer för Media • Jonas Beskow


Transformer i fourier familjen
Transformer i Fourier-familjen

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft diskret fouriertransform
DFT – Diskret Fouriertransform

Fouriertransform av verkliga, samplade signaler – inte bara matte:

 • Spektral analys

  • Spektrum & Spektrogram

 • Filtrering & bildbehandling

  • Snabb faltning av långa sekvenser/stora filterkärnor

 • Kodning

  • Spektralbaserad bildkodning (typ JPEG)

  • Ljudkodning (typ MP3)

 • Talteknologi

  • Särdragsextraktion för taligenkänning mm

 • Audio/musik

  • Pitch-shift/time-stretch

   Och så vidare…

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft dom ner
DFT - domäner

 • DFT transformerar signaler mellan

  diskret tidsdomän

  och

  diskret frekvensdomän

 • N punkter i tidsdomänen ger N punkter i frekvensdomänen

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft dom ner1

2

2

π/2

3

3

1

1

3π/4

π/4

n

4

4

0

0

π

0

ω = k2π/N

-3π/4

-π/4

5

5

7

7

-π/2

6

6

n: 0 1 2 3 4 5 6 7

ω: 0 … π …

DFT - domäner

N=8

Tidsdomän

Frekvensdomän

k

k: 0 1 2 3 4 5 6 7

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft basvektorer

2

π/2

3

1

3π/4

π/4

k

π

0

4

0

ω = k2π/N

-3π/4

-π/4

5

7

-π/2

6

DFT - basvektorer

 • Basvektorerna är N st. phasors

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Spektrala transformer
DFT

Tid→Frekvens (DFT)

Frekvens→Tid (Invers DFT, IDFT)

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft som en matris
DFT som en matris

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft som en matris1
DFT som en matris

Tid→Frekvens (DFT)

Frekvens→Tid (Invers DFT, IDFT)

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft f r reella sekvenser
DFT för reella sekvenser

 • Om x(n) är reell blir X(k) symmetrisk kring N/2:

  X(N-k) = X(k)*

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


N gra dft transformpar impulser
Några DFT-transformpar:impulser

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

ur Steven W. Smith ”Digital Signal Processing”


N gra dft transformpar fyrkantpulser
Några DFT-transformpar:fyrkantpulser

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


N gra dft transformpar pulser
Några DFT-transformpar:pulser

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


N gra dft transformpar gauss funktioner
Några DFT-transformpar:gauss-funktioner

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Ett praktiskt problem
Ett praktiskt problem…

 • Vad innebär det att tidsdoänen blir cirkulär?

 • Diskontinuiteter - påverkar spektrum!

  • sidolober

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


L sning f nstring
Lösning: fönstring

 • Signalen multipliceras med ett fönster som går mot noll i intervallets ändar!

  • Undertrycker sidolober

  • Något försämrad upplösning i frekvensled

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Fft fast fourier transform
FFT – Fast Fourier Transform

 • FFT är en effektiv algoritm för att beräkna DFT

 • FFT är helt avgörande för att många applikationer av DFT ska vara praktiskt möjliga!

 • FFT fungerar genom att rekursivt dela upp problemet i mindre problem, s.k. ”söndra och härska” (divide-and-conquer)-metodik

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Ber kningshastighet
Beräkningshastighet

Antal multiplikationer:

 • DFT: ~N2

 • FFT: ~N log(N)

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Dft idft
DFT/IDFT

 • Kan vi snabba upp beräkningen av IDFT också?

 • Ja!

  IDFT{X} = DFT{X*}/N

 • FFT kan användas även för invers DFT

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Sammanfattning
Sammanfattning

 • Fouriertransformen uttrycker icke-periodiska signaler som kontinuerliga frekvensfunktioner

 • En Fourierserie uttrycker periodiska signaler som en summa av diskreta frekvenskomponenter

 • DFT transformerar mellan diskret tids-domän och diskret frekvensdomän

 • FFT är en algoritm för att beräkna DFT

 • FFT är fundamental i många DSP-tillämpningar

DT1130 Spektrala Transformer • Jonas Beskow