slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROVNOMĚRNÝ POHYB PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROVNOMĚRNÝ POHYB

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ROVNOMĚRNÝ POHYB - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

ROVNOMĚRNÝ POHYB. Definice rovnoměrného pohybu tělesa. = = = =. = = = =. Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol- ných, ale stejně velkých časových intervalech urazí stejné dráhy. 5. 4. 3. 2. 1. 15.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ROVNOMĚRNÝ POHYB


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Definice rovnoměrného pohybu tělesa

= = = =

= = = =

Rovnoměrný pohyb koná těleso tehdy, když v libovol-

ných, ale stejně velkých časových intervalech urazí

stejné dráhy.

slide3

5

4

3

2

1

15

12

9

6

3

0

Velikost rychlosti rovnoměrného pohybu tělesa

Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase

slide4

Vektor rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu

Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého

pohybu je určen poměrem posunutí a odpovídající doby,

za kterou posunutí nastalo.

slide5

Rovnoměrný pohyb

Rovnoměrný přímočarý

Rovnoměrný křivočarý

Rychlost má:

- konstantní směr

- konstantní velikost

Rychlost má:

- konstantní velikost

(ne však směr)

slide6

10

8

6

4

2

15

12

9

6

3

0

Dráha rovnoměrného pohybu tělesa

Graf závislosti dráhy rovnoměrného pohybu na čase

slide7

1,0

0,75

0,5

0,25

0

12

9

6

3

Dráha rovnoměrného pohybu tělesa

Graf závislosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase

Obsah obdélníku v grafu je číselně roven uražené dráze.

slide8

15

12

9

6

3

Porovnání pohybů z grafu závislosti rychlosti na čase

1,25

1,0

0,75

0,5

0,25

0

slide9

10

8

6

4

2

15

12

9

6

3

0

Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase

slide10

10

8

6

4

2

15

12

9

6

3

0

Porovnání pohybů z grafu závislosti dráhy na čase

Z porovnání grafů pro pohyby vyplývá:

čím větší úhel svírá graf závislosti dráhy na čase rovno-

měrného pohybu s časovou osou, tím je větší rychlost

pohybu tělesa.

slide11

5

4

3

2

1

0

15

12

9

6

3

Řešte úlohu:

Na obrázku je graf závislosti rychlosti na čase.

Popište pohyb tělesa, které tento pohyb koná. Sestrojte

graf závislosti dráhy na čase, je-li v t = 0 s, s = 0 m.

slide12

Test

Rovnoměrný pohyb koná hmotný bod, jestliže:

a) za libovolné, ale různě velké časové intervaly

urazí stejné dráhy,

b) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly

urazí stejné dráhy,

c) za libovolné, ale stejně velké časové intervaly

urazí stejná posunutí,

d) za libovolné, ale různě velké časové intervaly

urazí stejná posunutí.

1

slide13

Test

Pro dráhu rovnoměrného pohybu platí veličinová

rovnice:

2

slide14

Test

Pro graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného

pohybu platí:

a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel

svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného

pohybu s časovou osou,

b) čím je menší rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel

svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného

pohybu s časovou osou,

c) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím menší úhel

svírá graf závislosti dráhy na čase rovnoměrného

pohybu s časovou osou.

3

slide15

Test

Vektor okamžité rychlosti rovnoměrného přímočarého

pohybu je určen:

a) poměrem posunutí a odpovídající doby,

za kterou posunutí nastalo,

b) součinem posunutí a odpovídající doby,

za kterou posunutí nastalo,

c) součtem posunutí a odpovídající doby,

za kterou posunutí nastalo,

d) rozdílem posunutí a odpovídající doby,

za kterou posunutí nastalo.

4

slide16

Test

Pro graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného

pohybu platí:

a) čím větší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel

svírá graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného

pohybu s časovou osou,

b) čím menší je rychlost pohybu tělesa, tím větší úhel

svírá graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrného

pohybu s časovou osou,

c) grafem je konstantní funkce.

5