Download
iam v2 trendanalyse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IAM V2 Trendanalyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
IAM V2 Trendanalyse

IAM V2 Trendanalyse

154 Views Download Presentation
Download Presentation

IAM V2 Trendanalyse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IAM V2 Trendanalyse 13 november 2007 Intro

 2. Trendanalyse Vandaag • Relevantie (waarom doen we dit) en relatie met V2 kernproject • Trend vs Hype • Toetsing > presentatie + trendverslag • Bezoek aan Warhol expo week 3 • IAM themalijnen > welke zijn dat ook alweer IAM - HvA

 3. Trendanalyse • Relevantie van het vak > strategie ! • Wat is strategie? strategie is een bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen • Relatie met V2 project > onderbouwing en diepgang Relevantie van de concepten voor de projectpartner • Hoe eigen is het concept aan de problematiek van de opdrachtgever ? IAM - HvA

 4. Trendanalyse Toetsing > 2 deliverables + 1 AVV 1. Presentatie • Je analyseert een trend en geeft daar een speedpresentatie over. 2. Trendverslag • Je schrijft een trendverslag binnen 1 van de 5 IAM themalijnen. De trend heeft een directe relatie met de problematiek van de projectpartner en het ontwikkelde V2-project concept • Deze 4 of 5 verslagen vormen tesamen de creatieverationale van het project-concept en maken onderdeel uit van de projectdocumentatie van het team IAM - HvA

 5. Trendanalyse > Presentatie Presentatie over trend : vorm is vrij Criteria: • Welke trend behandel je • Welke bron gebruik je • Beargumenteer waarom dit in jouw ogen een trend is en waarom ze relevant is • Analyseer en indexeer volgens de trendpiramide • Max. 10 minuten presenteren • Aan het eind: 1 of 2 stellingen • Max. 10 minuten groepsdiscussie over topic Laten we het vooral leuk houden: verras jezelf en elkaar IAM - HvA

 6. Trendanalyse > Presentatie Bronnen zijn vrij. Voorbeelden: artikel in tijdschrift, documentaire, expositietekst, column, wiki, jaarverslag, hoofdstuk uit een boek, theaterstuk, blog, online channel, meeting/congres/festival, GoogleLabs Documenteer waar en wanneer je je bron gebruikt hebt en evt wie de schrijver was IAM - HvA

 7. Trendanalyse > Presentatie Wat is een stelling ook weer? Van Dale over stelling: • Stelling (de ~ (v.), ~en) 1 wijze waarop iets of iem. is geplaatst. 2 terrein door een legermacht ingenomen => positie. 3 steiger. 4 stellingkast. 5 bewering die men als waarheid wil zien aangenomen. 6 thesis => these. 7 houten omloop rond hoge windmolens, vanwaar de wieken bediend kunnen worden. 8 [spel] afbeelding van een dam- of schaakbord met stukken. Voorbeelden van stellingen: • Originaliteit is veelal het goed verborgen weten te houden van zijn bronnen. (M.J.J. Putte, natuurkundig ingenieur, TU Delft, 2001) • Consumers want entertainment and real information, not advertisements. (PWC Advisory, 2007) IAM - HvA

 8. Trend vs Hype Wat is een trend? • The direction of the market (bron: Fuqua School of Business, Duke University) • A linear calculation that shows predicted performance based on historical data (bron: XWIRE.com) • The general direction in which something tends to move. (bron: vicniss.org) • The direction of change over time, either toward or away from desired management objectives (bron: rangelandwest.org) IAM - HvA

 9. Trendanalyse Wat is trendanalyse? • Trend analysis is the analysis of the changes in a given item of information over a period of time (bron: University of Indiana) • Trend analysis provides the organization with information about shifts in society, the economy, politics, technology and the ecosystem that may have an impact on the future success and effectiveness of the organization. (bron: cmapros.com) IAM - HvA

 10. Trendanalyse > Presentatie Geef aan binnen welke macro-omgevingsfactor en binnen welk trendniveau jouw trend te categoriseren is Macro-omgevingsfactoren > DESTEP ! • Demografisch • Economisch • Sociaal-cultureel • Technologisch • Ecologisch • Politiek-juridisch IAM - HvA

 11. Trendanalyse > macro-omgevingsfactoren IAM - HvA

 12. Trendanalyse Trendniveaus Macro: maatschappelijk Meso: consument Micro: markt > product/dienst IAM - HvA

 13. Trendanalyse Voorbeelden macroniveau: • Technologisering • Dematerialisering • Feminisering • Socialisering > alles delen • Regionalisering • Digitalisering IAM - HvA

 14. Trendanalyse Voorbeelden mesoniveau: • Simpelheid > denk aan Philips • Escapisme • Experience • Familie • Alter ego’s • Terug naar tradities • Gezondheid IAM - HvA

 15. Trendanalyse Trends en Tegentrends IAM - HvA

 16. Trendanalyse Voorbeelden microniveau ???? IAM - HvA

 17. Trendanalyse Begripsvorming: IAM - HvA

 18. Trendanalyse Een voorbeeld van een trendpyramide: Macrotrend: Individualisering Mesotrend: Singles Microtrend: Singlesreizen, datingsites etc etc IAM - HvA

 19. Trendanalyse Nog een voorbeeld: Macrotrend: Duurzaamheid Mesotrend: Gezondheid Microtrend: Wellnesscentra en ontstress-cursussen IAM - HvA

 20. Trendanalyse En nog een: Macrotrend: Technologisering – Individualisering -Digitalisering Mesotrend: alles zelf doen Microtrend: hierbouwik.nl IAM - HvA

 21. Trendanalyse > trendverslag Criteria trendverslag: • De student heeft een voor de projectpartner relevante trend op het gebied van media/cultuur, communicatie, design, business of techniek geïndexeerd en geanalyseerd volgens de trendpiramide-methode. • De student heeft de geselecteerde trend vertaald in een schriftelijke verslag, wat onderdeel uitmaakt van de rationale binnen het conceptdocument. • Het trendverslag is minimaal 1 en maximaal 2 A4 groot, Arial 10 punts. • Het trendverslag is in overtuigende en heldere stijl geschreven en bevat geen grammatica-, stijl- of spelfouten IAM - HvA

 22. Trendanalyse > 5x trendverslag = Creatieve rationale Wat is een Creatieve rationale? De creatieve verantwoording/argumentatie achter het ontwikkelde en in jouw ogen meest optimale concept (en ontwerp) in schriftelijke vorm IAM - HvA

 23. Trendanalyse Voorbeelden van trends op alle niveaus (micro/meso/macro): co-creation, MVO, digital religions, wiki’s, MMPG’s, NFC/RFID, anti-globalisme, creative commons, mash-ups, Wimax, vergrijzing, tagging, opensource …. , mobile technology, social bookmarking, fundamentalisme, microblogging, widgets, patchwork identity, behavioral targeting… IAM - HvA

 24. Trendanalyse • Deliverable 1 (presentatie) en 2 (Trendverslag ) tellen even zwaar: AVV OK + Presentatie = OK + Verslag = OK  OK Presentatie = O + Verslag = OK  O Presentatie = OK + Verslag = O  O Presentatie = O + Verslag = O  O IAM - HvA

 25. Trendanalyse IAM themalijnen: • Creatie / design • Business • Techniek • Cultuur & media • Communicatie Operationeel > tactisch > strategisch IAM - HvA

 26. IAM - HvA

 27. Trendanalyse Week 3 Bezoek aan Warhol expo in Stedelijk Museum Opdracht volgt En indeling presentaties volgt Deadline trendverslag versie 1 maandag 10 december 17:00 uur digitaal in pdf op iam.cases@gmail.com IAM - HvA

 28. Trendanalyse > • Vragen? • Nu: ga je oriënteren en indexeren welke trend je wilt gaan behandelen in je presentatie en je trendverslag. Mag dezelfde zijn, hoeft niet. • Neem ff de tijd ! DEADLINE: 1 week from now! iam.cases@gmail.com IAM - HvA