Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ. Sinem Özsarı 1 , Pınar Taşkıranlar Saraç 1 ,Mehmet Sezai Taşbakan 1 , Abdullah Sayıner 1 , Şöhret Aydemir 2 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - annelise-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

TOPLUM KÖKENLİ MRSA (TK-MRSA) PNÖMONİLERİ

Sinem Özsarı1, Pınar Taşkıranlar Saraç1,Mehmet Sezai Taşbakan1, Abdullah Sayıner1,

Şöhret Aydemir2 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalıToplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Giriş çatışmam yoktur

MRSA (Metisiline dirençli S. Aureus) ;

 • Yüksek riskli/potansiyel çoklu antibiyotik dirençli

 • Geç başlangıçlı HGP etkeni

 • Mortalite oranı yüksek

 • YBÜ’lerde prevalansı > % 50


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Giriş çatışmam yoktur

MRSA;

 • Hastanede gelişen pnömonilerin önemli bir nedeni

 • Son yıllarda toplumda gelişen pnömoniye de neden olabildiği gözlenmektedir

 • Bu konuda ulusal bir veri yoktur


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Amaç çatışmam yoktur

Hastaneye toplumda gelişen pnömoni ön tanısı ile başvuran ve MRSA - MSSA’nın etken olduğu olguların;

 • Risk faktörlerinin

  değerlendirilmesi

 • Klinik sonuçlarının


Y ntem
Yöntem çatışmam yoktur

 • Üçüncü basamak bir merkez

 • Eylül 2008 - Eylül 2010

 • Yatışının ilk iki gününde gönderilen solunum örneklerinde MRSA ya da MSSA soyutlanan

 • 48 pnömoni olgusu

 • Retrospektif değerlendirme


Bulgular
Bulgular çatışmam yoktur

Toplam n: 48

MSSA n: 29

MRSA n: 19

% 40

% 60


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular çatışmam yoktur

MRSA pnömonide;

YBÜ’de ve hastanede yatış süresi daha uzun

(p=0.048, p=0.049)


Bulgular1
Bulgular çatışmam yoktur

%84

%27

MRSA pnömonide;

sağlık bakımı ilişkili pnömoni (SBİP) riski daha fazla

(p<0.0001)


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular çatışmam yoktur

(p =0.016)

(p =0.014)

(p =0.033)


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Bulgular çatışmam yoktur

Mortalite oranları

p > 0.05

İki grup arasında mortalite açısından fark saptanmadı


Bulgular2
Bulgular çatışmam yoktur

 • MRSA’lı olguların üçünde SBİP risk faktörü saptanmadı

 • TK-MRSA pnömonisiolarak değerlendirildi


Tk mrsa pn moni olgular
TK – MRSA çatışmam yokturPnömoni Olguları

OLGU - I

 • 82 yaş, erkek

 • 90 paket yılı sigara (+), KAH (+), SVO(+)

 • Ateş: 37.5 °C

 • Lökosit: 26150/mm³,CRP: 34,41 mg/dL, PCT: 0,32 ng/ml

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • Nazal O2 tedavi

 • Ampirik antibiyotik tedavi : Piperasilin tazobaktam

 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü :

  MRSA (+)

 • Teikoplanin‘ e geçildi

 • Klinik başarısızlık

 • 3.gün exitus


Tk mrsa pn moni olgular1
TK – MRSA çatışmam yokturPnömoni Olguları

OLGU - II

 • 85 yaş, kadın

 • KAH (+), DM(+)

 • Ateş: 38 °C

 • Lökosit: 5840/mm³,CRP: 9,83 mg/dL

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • IMV tedavi

 • Ampirik antibiyotik : 3.kuşak sefalosporin + Ornidazol

 • 1.gün alınan solunum örneği kültürü : MRSA (+)

 • Etkene yönelik tedavi : Linezolid

 • Klinik başarısızlık (Nazokomiyal enfeksiyon – A.Baumanii)

 • 34.gün exitus

 • YBÜ’de yatış süresi: 34 gün


Tk mrsa pn moni olgular2
TK – MRSA çatışmam yokturPnömoni Olguları

OLGU - III

 • 62 yaş, erkek

 • KOAH (+), son 1 ay KS tedavi(+)

 • Ateş: 36,8 °C

 • Lökosit: 7950/mm³,CRP: 0,72 mg/dL

 • Başvuruda solunum yetmezliği (+)

 • IMV tedavi

 • Ampirik antibiyotik : Solunumsal kinolon

 • DTA üreme : 3. gün

 • Etkene yönelik tedavi : Teikoplanin

 • Eradikasyon : (+)

 • Tam iyileşme

 • YBÜ’de yatış süresi: 31 günBulgular3
Bulgular çatışmam yoktur

 • Bu olgular diğer MRSA pnömonisi olguları ile karşılaştırıldığında;

 • * Daha yaşlı (76.3 ± 7.2 – 54.7 ± 5.0, p=0.09)

 • * Diğer klinik ve biyokimyasal parametreler arasında fark Ø

TKP-MRSA & SBİP-MRSA olguları ;


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler
Sonuç çatışmam yoktur

 • MRSA;

  - Önemli bir SBİP nedeni

  - Toplum kökenli pnömonilere de neden olmaktadır

 • Olgu sayılarının artmasıyla TK-MRSA pnömoniler daha net olarak tanımlanabilecektir


Toplum k kenl mrsa tk mrsa pn mon ler

Teşekkür ederim… çatışmam yoktur