slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dag 3 Jan Tibo directeur VZW Sporen Lieve Nevens staf VZW Sporen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dag 3 Jan Tibo directeur VZW Sporen Lieve Nevens staf VZW Sporen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

Dag 3 Jan Tibo directeur VZW Sporen Lieve Nevens staf VZW Sporen - PowerPoint PPT Presentation

anneke
175 Views
Download Presentation

Dag 3 Jan Tibo directeur VZW Sporen Lieve Nevens staf VZW Sporen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dag 3 Jan Tibo directeur VZW Sporen Lieve Nevens staf VZW Sporen www.opgroeieninveiligheid.bewww.sporen.be

 2. OPWARMER • Wat heb je de voorbije weken gedaan vanuit deze training waar je fier op bent ?

 3. Gebruik oplossingsgerichte vragen • Detailvragen(zowel bij wat er goed loopt als bij wat er onveilig is) • Schaalvragen • Wondervragen • Relatievragen • Uitzonderingsvragen • Complimenten • Vragen met focus op veiligheid • Vragen zonder oordeel

 4. Wat is er gebeurd?

 5. Waar zijn we bang voor? *gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling www.signsofsafety.nl

 6. Danger statement *gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling www.signsofsafety.nl

 7. Statement betreffende krachten en bestaande veiligheid E.S.C

 8. Veiligheidsschaal

 9. Veiligheidsdoelen verwijzer Danger statement Veiligheidsdoelen van de familie

 10. Veiligheidsdoelen verwijzer Danger statement Veiligheidsdoelen van de familie Veiligheidsplan

 11. Volgende stap naar veiligheid *gebaseerd op het framework ontwikkeld door Turnell en Edwards, vertaling www.signsofsafety.nl

 12. 1.Waar zijn we bezorgd over? 4.Wat moet er gebeuren? 2.Wat gaat er goed? Wat is er gebeurd -aanleiding tot ingrijpen -1e, ergste, laatste -wie heeft wat geconstateerd -gebeurtenis in het verleden Bestaande krachten -bereidheid, vermogen en vertrouwen in verandering -hulpbronnen Doelen van de aanmelder; -Wat wil de aanmelder zien om de zaak te kunnen sluiten Doelen van het gezin -Welke veranderingen hebben de gezinsleden zelf voor ogen Wat is er nu al aan veiligheid -uitzonderingen; vb van gedragingen van ouders waarbij het gelukt is niet te slaan, knijpen, etc -huidig gedrag van anderen uit het netwerk Waar zijn we bang voor -ontwikkelingsbedreiging -toekomstgericht Direct noodzakelijk; -Wat moet onmiddellijk gebeuren om de veiligheid van het kind te garanderen Complicerende factoren -wat maakt het lastig om veranderingen in gang te zetten 3. Waar zijn we op een schaal van 0 tot 10 Waarbij 0 betekent het gaat zo slecht met het kind dat direct ingrijpen noodzakelijk is en 10 betekent dat er zoveel veiligheid is dat de casus afgesloten kan worden www.signsofsafety.nl

 13. Tweede kolom • Welke vragen helpen om de bestaande krachten en veiligheid van een gezin en netwerk in beeld in te krijgen ?

 14. Pauze

 15. ‘ SIGNAALLIJST’

 16. Oefening: doelformulering • 1 iemand benoemt een goed voornemen, bv gezonder eten, meer bewegen, mijn werk anders plannen etc. • De ander bevraagt vriendelijk, maar vasthoudend naar de details van dit goede voornemen. • De derde persoon noteert de goede interventies E.S.C

 17. Helpendevragen • Hoe belangrijk is het voorjouomdatroepenteveranderen? • Watzaleranderszijnals je datlukt? • Watzouden je kinderenzeggendateranderszouzijn? • Wanneer is het al eensgeluktomietsanderstedoenals je boos werd? • Hoe reageerde men toen? • Hoe zou je het ideaalwillen • Is het ooit al zogeweest • Als je kondromen…. E.S.C

 18. Haalbaarheidbevragen • Wat ga je precies doen? (denk klein) • Wat is je belangrijkste reden om te veranderen? • Wanneer ga je dit doen? • Hoe ga je dit doen? (details) • Is het haalbaar? • Wie zal het opmerken dat je het doet? • Wat voor verschil zou het maken denk je? • Op een schaal van 0-10, als 10 is het hoogste en 0 is het laagste, hoe zeker ben je van jezelf dat je dit gaat doen? E.S.C

 19. nabespreking: • Was het erg daterzoveelvragenwerdengesteld? • Is je voornemensterkergeworden? • Zoja, welkevraag was het meestnuttig? E.S.C

 20. Formulering doelen • Duidelijk gedrag dat de ouders anders zullen doen in de verzorging van hun kinderen om het toekomstige gevaar aan te pakken • Hoe duidelijker het doel, hoe meer gefocust uw PLAN • Een spiegelbeeld van de dangerstatement

 21. Safety • Specific: meetbaar, specifiek • Achievable: bereikbaar, haalbaar • Family: betrekken in acties • Endorsed: onderschreven door officiele instantie die instaat voor bescherming van kinderren • Timescale: gedemonstreerd gedurende een specifieke periode om vertrouwen op te bouwen dat de veiligheid zal voortduren • Youth: de kinderen begrijpen de doelen en hebben inspraak

 22. Voorbeeld van positieve reframing en mogelijk veiligheidsplan • Kernzorg: • De consulent, voogd X en Veroniek zijn bezorgd dat als Y. nadenkt over haar verleden, zij zich opsluit, gaat krassen, helemaal niks meer zegt met als gevolg dat zij ernstig gewond zou raken of zelf een zelfmoordpoging zou ondernemen ( zoals toen zij in 2012 shampoo en WC producten gedronken had of toen zij in 2011 dreigde om uit het raam te springen). • Veiligheidsdoel: • Het lukt Y. om zich goed te blijven voelen als ze nadenkt over haar verleden • Wat werkt er al? (uit tweede kolom) • Y. zegt dat het haar helpt om te bellen naar S. (haar vriend), om te spreken met Veroniek en om te spreken met haar therapeut. Y. gaat 2x per week dansen, dit vindt zij een uitlaatklep. Y. wil samen met vriendin G. naar de Kerk gaan in het weekend, ze vindt veel steun aan God. Y. zegt ook dat het haar helpt om naar muziek te luisteren, dan voelt ze zich beter.

 23. Veiligheidscirkels in het kader van een veiligheidsnetwerk • Praat over de nood van een veiligheidsnetwerk • Er is een veiligheidsnetwerk nodig om een veiligheidsplan te maken • Belicht dit onmiddellijk, van bij je eerste gesprek • Vraag door naar betekenisvolle anderen • De binnenste cirkel • Geef aandacht aan wat mensen al hebben gedaan om toekomstige veiligheid in te bouwen en geef hierover complimenten waar mogelijk • De middelste cirkel • Wie weet er al een beetje over? • De buitenste cirkel • Wie weet er niets?