1 / 7

Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100

Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100. Calculaţi :. 53 + 6 = 78 – 3 = 15 + 23 = 5 + 42 = 85 – 40 = 68 – 30 = 91 + 15 = 70 – 30 = 44 – 32 = 70 + 8 = 88 – 32 = 17 + 13 = 33 + 12 = 67 – 14 = 18 – 5 =. ADUNAREA. TERMEN+TERMEN = SUMA 36+12=48.

anne
Download Presentation

Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100

  2. Calculaţi: 53 + 6 = 78 – 3 = 15 + 23 = 5 + 42 = 85 – 40 = 68 – 30 = 91 + 15 = 70 – 30 = 44 – 32 = 70 + 8 = 88 – 32 = 17 + 13 = 33 + 12 = 67 – 14 = 18 – 5 =

  3. ADUNAREA TERMEN+TERMEN=SUMA 36+12=48

  4. SCADEREA • DEDSCAZUT-SCAZATOR=REST 89-74=15

  5. Calculaţi termenul necunoscut: 35 + = 37 37 – = 12 28 + = 49 95 – = 90 + 15 = 76 – 31 = 42 + 3 = 94 – 20 = 14 35 = + 2 13 = 35 – 78 = 42 + 49 = – 20

  6. Compune probleme folosind datele din tabele. Rezolvă-le pe caiet:

  7. Rezolvaţi problema folosind metoda “Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” Într-o livadă sunt 41 meri, 15 peri şi 12 pruni. Câţi pomi sunt în total în livadă?

More Related