Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narz dzia pracy
Download
1 / 13

Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narz?dzia pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narzędzia pracy. Omawiane zagadnienia : Cele wykorzystania metody projektu w nauczaniu biologii Umiejętności kluczowe nabywane przez ucznia Fazy pracy nad projektem i ich opis Ewaluacja projektu w poszczególnych fazach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narz?dzia pracy' - anja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narz dzia pracy
Metoda projektu z wykorzystaniem komputera jako narzędzia pracy

Omawiane zagadnienia :

 • Cele wykorzystania metody projektu w nauczaniu biologii

 • Umiejętności kluczowe nabywane przez ucznia

 • Fazy pracy nad projektem i ich opis

 • Ewaluacja projektu w poszczególnych fazach

 • Wykorzystanie komputera w pracy nad projektem

 • Zalety i wady metody projektu

 • Kryteria oceny pracy


Cele wykorzystania metody projektu w nauczaniu biologii
Cele wykorzystania metody projektu w nauczaniu biologii pracy

Uczeń :

 • Samodzielnie zdobywa potrzebne informacje, korzystając z różnorodnych źródeł

 • Dokonuje selekcji informacji

 • Sprawnie posługuje się komputerem i osprzętem np. skanerem

 • Pracuje samodzielnie i w zespole

 • Odpowiada za określony odcinek pracy

 • Prezentuje efekty swojej pracy

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności z określonego działu/dziedziny


Umiej tno ci kluczowe nabywane przez ucznia w trakcie pracy nad projektem
Umiejętności kluczowe nabywane pracyprzez ucznia w trakcie pracy nad projektem

 • Samodzielne zdobywanie informacji przy wykorzystaniu różnych źródeł np. literatury popularno-naukowej, internetu itp.

 • Dokonywanie selekcji znalezionych informacji pod kątem ich przydatności do opracowania wybranego tematu

 • Współdziałanie w zespole

 • Systematyczna praca nad projektem

 • Publiczna prezentacja wykonanej pracy

 • Ocena pracy własnej i innych


Fazy pracy nad projektem
Fazy pracy nad projektem pracy

Faza I– przygotowanie tematów i ich prezentacja

FazaII– ukonstytuowanie się grup

i dokonanie wyboru tematów przez uczniów

Faza III– realizacja projektów

Faza IV– ocena projektów i ich prezentacja/prezentacja

projektów i ich ocena


Faza i opis
Faza I - opis pracy

 • Przygotowanie zestawu tematów przez nauczyciela/nauczycieli (tematy nowe, związane z materiałem nauczania)

 • Ustalenie terminu składania prac oraz kryteriów ich oceny (koncepcja, wartość merytoryczna, oprawa graficzna, inne)

 • Przygotowanie ogólnej listy źródeł do wykorzystania w projekcie (czasopisma popularno-naukowe „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki”, „Focus”, Internet itp.

 • Prezentacja listy tematów, źródeł, terminów itp..


Faza ii opis
Faza II - opis pracy

Ukonstytuowanie się grup roboczych

Wybór tematów przez grupy

Podział ról w grupach roboczych (koncepcja pracy, zbieranie materiałów, opracowanie graficzne, wykonanie prezentacji z użyciem komputera)

Pisemne zgłoszenie wyboru do nauczyciela wraz z listą zadań dla poszczególnych członków grupy


Faza iii opis
Faza III - opis pracy

 • Realizacja pracy może przebiegać zarówno w szkole jak i w domu ucznia

 • Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów/grup jako konsultant (można wyznaczyć dyżury konsultanta)

 • W każdym momencie pracy możliwa jest korekta koncepcji, materiałów do wykorzystania itp..

 • Konieczne jest przypominanie przez nauczyciela

  o ustalonym na początku terminie złożenia projektu/prezentacji i jego przestrzeganie


Faza iv opis
Faza IV - opis pracy

 • Publiczna prezentacja pracy przez uczniów/wybranego przez grupę lidera

 • Publiczność to : rówieśnicy, rodzice, nauczyciel prowadzący,

  inni nauczyciele

 • Ocena pracy wg wcześniej podanych kryteriów wraz z uzasadnieniem


Ewaluacja projektu w poszczeg lnych fazach
Ewaluacja projektu w poszczególnych fazach pracy

 • Faza I – słuchanie uwag uczniowskich na temat stopnia zainteresowania tematami, ewentualna modyfikacja tematów, uwzględnienie tematów dodatkowych, sformułowanych przez uczniów

 • Faza II – ustalenie terminu przekazu pisemnej informacji od zespołu, dotyczącej wybranego tematu oraz funkcji poszczególnych osób w zespole i przestrzeganie go

 • Faza III – kontrola stopnia zaawansowania prac

 • Faza IV – ewaluacja końcowa czyli krótkie omówienie prac i uzasadnienie oceny


Wykorzystanie komputera w pracy nad projektem
Wykorzystanie komputera w pracy nad projektem pracy

 • Zdobywanie informacji i danych

 • Przetwarzanie informacji i danych np. wykonanie skanów, wykresów, grafów, ilustracji itp.

 • Komunikowanie się między sobą i z nauczycielem prowadzącym

 • Przygotowanie prezentacji projektu w formie strony internetowej/pokazu slajdów/inne


Zalety i wady metody projektu

Zalety : pracy

Uzyskanie wielu umiejętności kluczowych przez uczniów

Możliwość oceny pracy uczniów pod wieloma względami

Wady:

Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na poprowadzenie projektu

Trudność w dokonaniu sprawiedliwej oceny

Zalety i wady metody projektu


Kryteria oceny pracy
Kryteria oceny pracy pracy

 • Koncepcja pracy

 • Wartość merytoryczna

 • Oryginalność

 • Oprawa graficzna (szczególnie ważna w naukach przyrodniczych np. biologii)

 • inne


Koniec
Koniec pracy

Wykonała:

Urszula Poziomek, nauczyciel biologii w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

Bibliografia:

 • „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”;

  Janusz Wierzbicki i Marta Wnukowicz