v ky odonata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vážky ( Odonata ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vážky ( Odonata )

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Vážky ( Odonata ) - PowerPoint PPT Presentation

anitra
221 Views
Download Presentation

Vážky ( Odonata )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vážky (Odonata)

 2. velmi dobří letci dravé, kořist chytají za letu larvy (najády) žijí ve vodě, jsou též dravé, vymrštitelný dolní pysk – maska žijí v blízkosti vod – jsou na ni vázané larva roste a několikrát se svléká, poslední svlékání probíhá na souši, dospělec je schopen letu až za několik hodin velké složené oči 2 páry velkých blanitých křídel, v rozích křídel skvrna – plamka kousací ústní ústrojí Charakteristika:

 3. křídla mají v klidu rozprostřena do plochy křídla jsou průhledná vážky a šídla

 4. vážka ploská – dospělec

 5. vážka ploská – larva před posledním svlékáním

 6. vážka rudá

 7. šídlo velké

 8. šídlo tmavé

 9. šídlo modré

 10. svlečka šídla modrého

 11. v klidu skládají křídla nad tělem – kolmo k tělu motýlice mívají křídla kovově zbarvená motýlice a šidélka

 12. motýlice obecná

 13. motýlice lesklá

 14. šidélko rudoočko

 15. šidélko větší