Blikk inn i klasserommet
Download
1 / 15

Blikk inn i klasserommet - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Blikk inn i klasserommet. Skolens ledelse støtter de ansatte og gir j evnlige tilbakemeldinger på utført arbeid fokusområdet «Vurdering for utvikling». Hvem skal blikket rettes mot?. Skolen skal: stimulere elevenes lærelyst , utholdenhet og nysgjerrighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Blikk inn i klasserommet' - anika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Blikk inn i klasserommet

Blikk inn i klasserommet

Skolens ledelse støtter de ansatte og gir

jevnlige tilbakemeldinger på utført arbeid

fokusområdet «Vurdering for utvikling»


Blikk inn i klasserommet

Hvem skal blikket rettes mot?

 • Skolen skal:

 • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier

 • og evne til kritisk tenkning

 • legge til rette for elevmedvirkning

 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 • Bidra til at lærere fremstår som tydelig ledere

 • Læringsplakaten

 • Læreren skal:

 • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier

 • og evne til kritisk tenkning

 • legge til rette for elevmedvirkning

 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 • fremstå som tydelig leder

 • Læringsplakaten

Skolens ledelse støtter de ansatte og gir

jevnlige tilbakemeldinger på utført arbeid

Suksessfaktor , fokusområdet «Vurdering for utvikling»


Blikk inn i klasserommet

Hva skal blikket rettes mot?

 • Fokusområdet «Tilpasset opplæring og mestring»

 • For å gi lærer tilbakemelding på utført arbeid, må blikket rettes mot:

 • Om elevene kjenner til kompetansemålene i de ulike fagene

 • Om elevene vurderer egne prestasjoner

 • Om elevene lærer hvordan de selv lærer best, opplever mestring og

 • bruker sine sterke sider for læring så ofte som mulig

 • Om elevene får presise, faglige tilbakemeldinger om kvalitet på eget arbeid

 • og mottar råd om videre læringsarbeid

 • Om lærerne planlegger undervisningen på en slik måte at den enkelte elev

 • får utfordringer på sitt nivå

 • Om lærerne har positive relasjoner til elevene

 • og gir emosjonell støtte til den enkelte elev

 • Om lærerne vektlegger tydelig klasseledelse

 • og synliggjør faglige og sosiale målsettinger for opplæringen

 • Fokusområdet «Tilpasset opplæring og mestring»

 • Viktige suksessfaktorer:

 • Elevene vurderer egne prestasjoner

 • Elevene lærer hvordan de selv lærer best, opplever mestring og

 • bruker sine sterke sider for læring så ofte som mulig

 • Elevene får presise, faglige tilbakemeldinger om kvalitet på eget arbeid

 • og mottar råd om videre læringsarbeid

 • Lærerne planlegger undervisningen på en slik måte at den enkelte elev

 • får utfordringer på sitt nivå

 • Lærerne har positive relasjoner til elevene

 • og gir emosjonell støtte til den enkelte elev

 • Lærerne vektlegger tydelig klasseledelse

 • og synliggjør faglige og sosiale målsettinger for opplæringen


Blikk inn i klasserommet

Hva skal blikket rettes mot?

 • Fokusområdet «Vurdering for utvikling»

 • For å gi lærer tilbakemelding på utført arbeid, må blikket rettes mot:

 • Om elevene vet hva de skal lære og kjenner til kompetansemålene i fagene

 • Om elevene vet hva som vektlegges i vurderingen

 • Om elevene får presise, faglige tilbakemeldinger om kvaliteten på eget arbeid

 • og mottar veiledning for å bedre sine prestasjoner

 • Om elevene trener i å vurdere kvaliteten av eget arbeid og om læringsmål er nådd

 • Om lærerne synliggjør og formidler målsettinger for læringsarbeidet

Fokusområdet «Vurdering for utvikling»

Viktige suksessfaktorer:

Elevene vet hva de skal lære og kjenner til kompetansemålene i fagene

Elevene vet hva som vektlegges i vurderingen

Elevene får presise, faglige tilbakemeldinger om kvaliteten på eget arbeid

og mottar veiledning for å bedre sine prestasjoner

Elevene trener i å vurdere kvaliteten av eget arbeid og om læringsmål er nådd

Lærerne synliggjør og formidler målsettinger for læringsarbeidetBlikk inn i klasserommet

Blikk inn i klasserommet

Har skolens ledelse relevant kompetanse til å gi lærerne tilbakemeldinger

på utført arbeid/lærers undervisning?

Hvordan oppnå legitimitet blant de ansatte?

Skolens ledelse støtter de ansatte og gir

jevnlige tilbakemeldinger på utført arbeid

Suksessfaktor , fokusområdet «Vurdering for utvikling»


Et blikk p l rervurdering i eu land
Et blikk på lærervurdering i EU-land

Skolevurdering og

individuell lærer vurdering

Skolevurdering

Hovedsakelig individuell lærer vurdering

Hovedsakelig lokale myndigheter

Ingen tilgjengelige data


Evaluation for improving student outcomes eu rapport 2011
Evaluation for improving student outcomesEU-rapport 2011

Evaluering/vurdering som redskap for å forbedre elevresultater


Kritiske suksessfaktorer hva skal til for lykkes med vurderings og utviklingsarbeid
Kritiske suksessfaktorerHva skal til for å lykkes med vurderings- og utviklingsarbeid

Vurdering av lærernes utførte arbeid må ses på som en kontinuerlig prosess

Tilbakemelding fra skolens ledelse på lærers utførte arbeid må

inngå som en del av skolens kvalitetssystem.

2. Delaktighet fører til større aksept og eierskap

Lærerne er delaktige i forhold til å vurdere hvilke områder som bør være gjenstand for evaluering og tilbakemelding fra skolens ledelse. Lærerne deltar i drøftinger i forhold til hva som kjennetegner god praksis innenfor aktuelle områder.


Kritiske suksessfaktorer hva skal til for lykkes med vurderings og utviklingsarbeid1
Kritiske suksessfaktorerHva skal til for å lykkes med vurderings- og utviklingsarbeid

3. All vurdering bør fremheve god praksis

En positiv tilnærming – fokus på god praksis - medvirker til å fjerne motstand.

«The observer is thelearner.»

 • 4. Ekstern vurdering og skolebasert vurdering av undervisningen bør utfylle hverandre

  • Skoleledelsens tilbakemeldinger/vurderinger av ansattes arbeid i klasserommet bør ses i sammenheng med fokusområder i brukerunder- søkelser, resultater fra nasjonale prøver og kartlegginger - der dette er naturlig.


Kritiske suksessfaktorer hva skal til for lykkes med vurderings og utviklingsarbeid2
Kritiske suksessfaktorerHva skal til for å lykkes med vurderings- og utviklingsarbeid

5. «Lærervurdering» fordrer bred støtte og aksept innad i skolen

Lærerne må forstå hensikten med og støtte opp om ledelsens evaluering av

og tilbakemeldinger på lærernes utførte arbeid.

6. Kvalitetsforbedring fordrer kompetanse hos skolens ledelse

Skolens ledelse bør ha kunnskap i forhold til tolking av ulike data fra bruker-

undersøkelser, kartlegginger etc. Samtidig bør skolens ledelse ha kompetanse til

å initiere skolebaserte utviklingsprosesser.


Blikk inn i klasserommet
Blikk inn i klasserommet Delstaten Hamburg - Kjennetegn på god undervisningspraksis og et godt læringsmiljø


Blikk inn i klasserommet
Blikk inn i klasserommet Delstaten Hamburg - Kjennetegn på god undervisningspraksis og et godt læringsmiljø


Blikk inn i klasserommet1

Blikk inn i klasserommet

Skolens ledelse støtter de ansatte og gir

jevnlige tilbakemeldinger på utført arbeid

fokusområdet «Vurdering for utvikling»

 • Skolens ledelse skal bidra til at lærerens undervisning:

 • stimulerer elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

 • stimulerer elevene til å utvikle egne læringsstrategier

 • og evne til kritisk tenkning

 • legger til rette for elevmedvirkning

 • fremmer tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

 • - og at læreren fremstår som tydelig leder


Blikk inn i klasserommet

Drøfting – refleksjon i ledergruppene:

 • Hva har dere hørt eller sett som dere vil ta med tilbake på egen skole?

 • Hvordan få fram beste praksis på egen skole?

 • Hva må skoleledelsen fokusere på for å sikre godt læringsutbytte for eleven i forhold til fokusområdet «Vurdering for utvikling»?