Allmänt om kriminalvården 2008 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Allmänt om kriminalvården 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Allmänt om kriminalvården 2008

play fullscreen
1 / 15
Allmänt om kriminalvården 2008
258 Views
Download Presentation
angelina-ebrill
Download Presentation

Allmänt om kriminalvården 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Allmänt om kriminalvården 2008

 2. Vår vision Vårt arbete ska vara inriktat på att förändra brottslingarnas situation och inställning till det liv som lett till kriminalitet.Vi ska tillföra klienten färdigheter, kunskaper eller tankar som gör att han är bättre rustad för ett liv utan brott och droger när han kommer ut.Vi brukar sammanfatta vår vision ”Bättre ut!”

 3. Kriminalvården i rättskedjan Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Kriminalvårdens huvuduppgift är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för övervakning av villkorligt frigivna, att verkställa föreskrifter om samhällstjänst och utföra personutredningar i brottmål. Kriminalvården ansvarar dessutom för verksamheten vid häktena. Vidare sköter kriminalvården egna transporter av klienter. Kriminalvården befinner sig sist i den så kallade rättskedjan. Det är när domen fallit som kriminalvården verkställer påföljderna.

 4. Påföljder De påföljder som verkställs av Kriminalvården är: • Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff. Till skillnad från andra straff är livstids fängelse inte tidsbestämt. • Från och med den 1 november 2006 gäller en ny lag som ger livstidsdömda rätt att vid Örebro tingsrätt ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Om domstolen omvandlar livstidsstraffet, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut i Sverige, för närvarande 18 år. • Intensivövervakning • Intensivövervakning med elektronisk kontroll s k fotboja) är ett alternativt sätt att avtjäna fängelsestraff. Den dömde övervakas dygnet runt med hjälp av en sändare som sätts runt foten. Den som döms till fängelse i högst sex månader kan ansöka om intensivövervakning.

 5. Påföljder forts… • Villkorlig dom med samhällstjänst Domen används främst när en person begår brott av engångskaraktär. Kan förenas med samhällstjänst – om den dömde samtycker. • Skyddstillsyn Skyddstillsyn är en icke frihetsberövande påföljd. Skyddstillsyn innebär en prövotid på tre år, där den dömde ställs under övervakning första året. Vid misskötsamhet kan prövotiden förlängas. • Skyddstillsyn med samhällstjänst Skyddstillsynen kompletteras med en föreskrift att utföra ett ideellt arbete. Domstolen bestämmer antalet timmar till minst 40 och högst 240. • Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan – Kontraktsvård Kontraktsvård är ett tydligt alternativ till fängelse i upp till ca två år. En förutsättning för domen är att missbruk (eller något annat som kan kräva behandling) väsentligt bidragit till brottsligheten.

 6. Frivård Varje år har frivården drygt 13 000 klienter. • Skyddstillsynsdömda med kontraktsvård eller med samhällstjänst • Villkorligt frigivna • Intensivövervakade (IÖV) med fotboja • Utökad frigång (IÖV) • Villkorligt dömda med samhällstjänst • Klienter i anstalt med övervakare

 7. Klienterna i frivården • De flesta är män • Endast 12 procent är kvinnor • De allra flesta har dömts för tillgreppsbrott, våldsbrott, narkotikabrott, rattfylleri och brott mot allmänhet och stat. • Medelåldern för klienten är 35 - 44 år. • Mer än hälften (57%) hade tidigare varit klienter i frivård eller fängelse.

 8. Frivården Dalarna • 22 Frivårdsinspektörer • 1000 personutredningar/yttranden till domstol/år • 360 övervakningsärenden • 60 klienter i anstalt • Många får kontraktsvård: Just nu 77 klienter

 9. Klientens väg genom KV • Utredning • Planering – VSP • Samverkan internt/externt • Behandling/Program • Utsluss

 10. Återfall i brott, vad fungerar • Noggrann risk och behovsbedömning • Insatser för medel och högrisk • Motivation • Delaktighet i planering • Fokus på brottsrelaterade faktorer/återfall • Matchning av insatser • KBT/evidens • Nätverk/samverkan • Uppföljning

 11. Fungerar inte! • Bestraffning/avskräckning • Självförtroendeträning/ångestreduktion • Psykodynamiska insatser • Känslomässiga besvär • Insatser som stärker gruppsammanhållning/gäng • Lösningsfokuserat arbete

 12. Utredningsinstrument • MI • AUDIT/DUDIT • ASI/ADAD • SARA • VRS/SO • Screening NP?

 13. Program • BSF MI i praktiken • Brottsbrytet • OTO • ROS • ÅP • Prime for Life

 14. På gång • Program • Ungdomssatsning • KRAMI • Halvvägs hus? • Förbättrad lokal samverkan

 15. Förändring Jag har ingen rätt att vilja förändra andra om jag själv inte är öppen för förändring. Martin Buber