Architektura a v voj pc 2
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Architektura a vývoj PC 2. Ing. Vladislav Bezouška, Ph.D. ES –Extra Segment DS – Data Segment SS – Stack Segment CS – Code Segment Segmentování paměti po 64KB. Adresová sběrnice 20bit = 1MB Částečný multiplex s Datovou sběrnicí 16bit tj. 0-65635. Architektura 8086.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - angela-mccarthy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Architektura a v voj pc 2

Architektura a vývoj PC 2.

Ing. Vladislav Bezouška, Ph.D.


Architektura 8086

ES –Extra Segment

DS – Data Segment

SS – Stack Segment

CS – Code Segment

Segmentování paměti po 64KB

Adresová sběrnice

20bit = 1MB

Částečný multiplex s

Datovou sběrnicí

16bit tj. 0-65635

Architektura 8086

Dvě nezávislé jednotky.

Překrytí fáze čtení a zpracování - zrychlení

Obrázek převzat z lit. č.1


Architektura 80861

 • Výhody :

 • Segmentace

 • Dynamická přemístitelnost

 • Adresy jsou relativná vzhledem k adrese segmentu

Architektura 8086

Příklad: Moduly procesu „Task“ mají stejný SS, ES, DS, CS. Modul je adresován 16bit posunutím z IP příp. dalších registrů.

Paměť je rozdělena na segmenty 216 = 64KB – počátek segmentu je v SS,CS,DS, ES. Paměť je organizována do 2 bank – sudá a lichá adresa.


Architektura 80862

 • Způsoby adresace:

 • přímá: DS,CS + posunutí obsažené v instrukci

 • nepřímá: v registrech je adresa paměť. místa kde je uložena skutečná adresa.

 • Bázové : Báze + Offset (posunutí)

 • Indexové: Index + Offset

Architektura 8086

 • Výhody segmentace:

 • Stačí pouze 16bit ALU a interní sběrnice mezi registry! (levnější chip!)

 • Kratší strojový kód (kratší adresa)

 • Podpora multitasku (přepínání segmentových registrů, relativní adresace)


Architektura a v voj pc 2

Princip segmentace

16 bit

OFFSET

OPERAND

Limit

SEGMENT

BASE

16 bit

OPERAND = SEGMENT + OFFSET

16 bitů  216 = 64k


Architektura a v voj pc 2

Princip segmentace 8086

Limit = OFFSET =16 bitů  216 = 64k

20 bit

16 bit

0000

OFFSET

OPERAND

Limit

16 bit

BASE

SEGMENT

0000

OPERAND = SEGMENT * 16 + OFFSET

16+4=20 bitů  220 = 1M


Architektura a v voj pc 2

Princip segmentace 8086

 • Příklad segmentace :

 • SEG = 1F36, OFFSET = 0A5D

  • 1F36 * 16 + 0A5D = 1FDBD

 • SEG = 1FB1, OFFSET = 02AD

  • 1FB1* 16 + 02AD= 1FDBD

 • Pro různé adresy segmentů a offsetů se dostáváme na stejné paměťové místo


Architektura a v voj pc 2

Přerušení 8086

Maskované přerušení:

Po aktivaci přerušení se dokončí instrukce. Poté 8086 získá od obvodu 8259A na dat. sběrnici tzv. vektor přerušení (8bit kód) a na jeho základě volá obslužný program.

VNĚJŠÍ

Ne-maskované přerušení:

Procesor při vyvolání přerušení volá rovnou obslužný program. Používá se např. při výpadku napájení. Má větší prioritu a nelze zakázat.

Přerušení instrukcí:

Přerušení je vyvoláno instrukcí. Odpovídá volání podprogramu.

Procesy při přerušení:

VNITŘNÍ

 • Registr příznaků do zásobníku

 • Do CS 16bit adresa vektoru přerušení

 • IP+1 do zásobníku

 • IP se přepíše adresou programu přerušení


Architektura a v voj pc 2

Ostatní prvky architektury 8086

 • I/O:

 • Adresování přímé (16bit)

 • Adresování mapované do hlavní paměti

 • DMA (Přímý přístup do paměti):

 • Obvod 8089 – výměna informací DMA-CPU prostřednictvím sdílené paměti. Přenos bloků.

 • Přenos Paměť 1  Paměť 2

 • Přenos IO 1  IO 2

 • Řadič sběrnice detekuje stavové signály 8086 a generuje řídící signály


Architektura a v voj pc 2

Ostatní prvky architektury 8086

 • Matematický koprocesor:

 • Aritmetické, trigonometrické, exponenciální, logaritmické funkce s pevnou i pohyblivou řádovou čárkou.

 • Speciální instrukce

 • 80bit registry

 • Dvě jednotky: řídící CU, Výpočetní NEU schopné pracovat nezávisle

  Funkce: koprocesor čte čte instrukce spolu s CPU a jestliže pozná výpočetní instrukci převezme řízení

Poznámka: Koprocesory mohou mít i jiné funkce než výpočetní. Obecně je takto nazýván jakýkoli podřízený procesor komunikující s CPU po multi-procesorové sběrnici


Architektura 80286

24bit…16MB

1GB virtuální paměti

Architektura 80286

4 paralelně pracující

části

AU-přepočet adres

BU – R/W do paměti

 • Procesor může pracovat ve dvou režimech

 • Realný (jako 8086)

 • Chráněný (s virtuální pamětí)

EU – provedení instr.

IU- zprac. instrukcí

Obrázek převzat z lit. č.1


Architektura a v voj pc 2

MSW

CS

Stavový registr

SS

DS

ES

Programátorský pohled na 80286

16 bitů

16 bitů

AX

BX

CX

Stejné jako u 8086!

Instrukční registr nás nebude zajímat.

DX

SI

DI

Změněný význam!SELEKTORY

BP

SP

16 bitů

48 bitů

Nové registry !

DESKRIPTORY

LDTR

GDTR

TR

IDTR


Architektura a v voj pc 2

selektory a deskriptory

 • OFFSET

  • relativní odkaz do paměti, počítá se od nějaké bázové adresy

 • 8086

  • SEGMENT – obsahuje bázovou adresu

 • 80286

  • SELEKTOR – obsahuje INDEX do tabulky bázových adres (deskriptorů)!

  • DESKRIPTOR – obsahuje bázovou adresu a další informace

  • LDTR a GDTR – odkazy na tabulky lokálních (aktivní procesy) a globálních (všechny procesy) deskriptorů


Architektura a v voj pc 2

OFFSET

16 bitů64k rozsah

48 bitů celkem24 bitů na bázovou adresu224 = 16M paměťového prostoru

Limit segmentu

64k

OPERAND

BASE

BASE ADDRESS

16 bitů celkem13 bitů na index213 = 8k deskriptorů

přesun

SELEKTOR

deskriptor

Tabulka deskriptorů

8k položek

BASE

GDTR nebo LDTR

48 bitů celkem24 bitů na bázovou adresu224 = 16M paměťového prostoru

položka tabulky64 bitů celkem 48 bitů deskriptor24 bitů na adresu

Princip segmentace80286


Architektura a v voj pc 2

80286

Má k dispozici dvě tabulky deskriptorů GDTR a LDTR

Každá tabulka může obsahovat až 8k deskriptorů, celkem tedy 16k deskriptorů

Deskriptor obsahuje 24 bitovou adresu  adresace až 16M fyzické paměti po 64k segmentech

Celkem lze ovšem adresovat 2*8k*64k  1G virtuální paměti

Ochrana přístupu deskriptorem pro zabezpečení mutitaskingu


Architektura a v voj pc 2

Procesor 80286 je v chráněném režimu neslučitelný s procesorem 8086 v reálném režimu

Důvodem je jiný význam segmentového registru (báze), nyní se jedná o selektorový registr (index)

Programátor má k dispozici stále segmenty o maximální velikosti 64k

Nicméně tyto segmenty mohou být rozmístěny v prostoru až 16M fyzické paměti a až 1G paměti virtuální

Z výše uvedených důvodů, nemohl být procesor 80286 v počítačích typu IBM PC AT pořádně využit. Pracoval pouze jako rychlá 8086 !MS DOS pracuje pouze v reálném módu !


Architektura a v voj pc 2

Literatura procesorem 8086 v reálném režimu :

[1] Hrázský J.: Mikropočítače a počítače II. Informatorium. Praha, 1996.