200 8 200 9 m m veiklos pristatymas
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 412 Views
 • Uploaded on

200 8 – 200 9 M.M. VEIKLOS PRISTATYMAS. VILNIAUS ŽVĖRYNO G IMNAZIJ A. 200 8 – 200 9 m.m. metinio veiklos plano pagrindiniai uždaviniai. Pamokos organizavimo efektyvinimas Mokymo ir mokymosi kokybė Vertybinių nuostatų ugdymas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - angela-gillespie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

2008 – 2009 M.M. VEIKLOS PRISTATYMAS

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJA


200 8 200 9 m m metinio veiklos plano pagrindiniai u daviniai
2008 – 2009 m.m. metinio veiklos plano pagrindiniai uždaviniai

 • Pamokos organizavimo efektyvinimas

 • Mokymo ir mokymosi kokybė

 • Vertybinių nuostatų ugdymas

 • Gimnazijos bendradarbiavimo skatinimas su kitomis gimnazijomis

 • Klasių vadovų darbo kokybės gerinimas

 • Mokinių psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas

 • Gimnazijos tradicijų puoselėjimas

 • Jaukios aplinkos kūrimas

 • Skatinimo sistemos mokiniams ir mokytojams kūrimas


200 8 200 9 m m bendros inios
2008 – 2009 m.m. bendros žinios

 • Gimnazijoje mokėsi 1159mokiniai.

 • Sukomplektuota 40 klasių.

 • Dirbo 95 mokytojai, iš jų 2 ekspertės, 34 metodininkai, 40 vyr. mokytojų.

 • Šiais mokslo metais atestuoti 4 mokytojai vyr. mokytojo kategorijai.

 • Direktorė turi III vadybinę kategoriją.

 • Pavaduotojos Arija Melaikienė ir Jolita Kančiauskienė turi II vadybinę kategoriją.

 • Pavaduotojos Rima Simonaitienė ir Nomeda Atstopaitė turi III vadybinę kategoriją.

 • Pavaduotoja Vilija Šilingienė yra įgijusi viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.200 8 200 9 m m pa angumo ir lankomumo metin suvestin
2008 – 2009 m.m. pažangumo ir lankomumo metinė suvestinė

Gimnazijos pažangumas praeitais mokslo metais buvo 95 %, kokybė – 45 %.

Labai gerai (9 – 10) besimokančių buvo 88mokiniai.

Gerai besimokančių (7 – 10) – 436mokinių.

Vasaros darbai skirti 62 mokiniams.

Per mokslo metus mokiniai praleido 112649 pamokas, iš jų– 24879 be priežasties.

Pagal bendrą lankomumo suvestinę vienam mokiniui tenka 92 praleistos pamokos ir 17 be priežasties.

200 9 m abiturient valstybini brandos egzamin rezultatai
2009m. abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

 • 2009 m. gimnaziją baigė 134 mokiniai.

 • Brandos atestatų negavo 3 abiturientai.

 • 100 balų egzaminai įvertinti iš 5 dalykų, iš viso 15 šimtukų.

 • Valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkiai:

  • chemija – 65,7;

  • biologija – 66,1;

  • anglų k. – 70,3;

  • fizika – 78,4;

  • lietuvių k. – 63,2;

  • istorija – 66,1;

  • informatika – 38,3;

  • rusų k. – 70;

  • matematika – 65,3.200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

Žvėryno g. abiturientų vieta respublikos ir Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų


200 9 m giluminio audito pagrindin s i vados

Stipriosios pusės (3 – 4 lygis) bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

Tradicijos ir ritualai 93 %

Aplinkos jaukumas 93 %;

Gimnazijos įvaizdis, viešieji ryšiai 85 %

Gimnazijos pažangos siekis 86 %

Pamokos kokybė 89 %

Mokytojo ir mokinio dialogas 86 %

Akademiniai ir kiti pasiekimai 96 %

Socialinė pagalba 90 %

Profesinis švietimas ir pagalba mokantis 84 %

Silpnosios pusės (1- 2 lygis)

Klasių mikroklimatas 36 %

Bendruomenės santykiai 48 %

Mokymosi motyvacija ir mokėjimas mokytis 53 %

Dalykų ryšiai ir integracija 45 %

Atskirų mokinių pažanga 32 %

Tėvų pagalba mokantis 52 %

Gabių mokinių ugdymas 38 %

Lyderystė gimnazijoje 38 %

Planavimo procedūros 32 %

2009 m. giluminio audito pagrindinės išvados


200 8 200 9 m m gimnazijos m aterialin baz l panaudojimas
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. gimnazijos materialinė bazė (lėšų panaudojimas)

 • Iš gimnazijos patalpų nuomos lėšų išdažytos IV a. sienos ir grindys, visų mokomųjų kabinetų bei II, III aukštų grindys, suremontuota sporto salytė, perdaryta elektros instaliacija aktų salėje.

 • Iš 2 % pajamų mokesčio lėšų nupirkti 4 komplektai suolų 26 000 Lt.; mokyklos muziejui, remonto prekės(grindų danga, šviestuvai);tvoros ir vartų prie aktų salės remontas 2828 Lt.; papildomų kamerų įrengimas ir perkėlimas 5613 Lt.; aplinkos ir vidaus tvarkymui prekės 1714 Lt.; darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija 1071 Lt.; mokyklos olimpinėms žaidynėms 1556 Lt.


200 8 200 9 m m gimnazijos m aterialin baz l panaudojimas1
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. gimnazijos materialinė bazė (lėšų panaudojimas)

 • Per metus mokykla iš mokinio krepšelio lėšų įsigijo: kopijavimo aparatą „Sharp” 2100 Lt.; IT tobulinimui 2093 Lt.

 • Gimtosios ir užsienio kalbų mokymui 2070 Lt.; muzikai 232 Lt.; technologijoms 1306 Lt.; kūno kultūrai 983 Lt.; istorijai 803 Lt.; biologijai 1285 Lt.; dailei 265 Lt.; tikybai 279 Lt.; saugai (evakuaciniai šviestuvai) 1112 Lt. Iš viso 12 528 Lt.

 • Edukacinei kelionei į Druskininkus 9600 Lt.

 • Vadovėliams įsigyti 36 065 Lt.

 • Sudarytas projektas aplinkos tvarkymui.


200 8 200 9 m m gimnazijos pasiekimai respublikiniai
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. gimnazijos pasiekimai(respublikiniai)

 • Ansamblis „Dolija” – nominacijos „Aukso paukštė” laureatai; festivalio „Skamba skamba kankliai” dalyviai (padėkos raštas); rytų Lietuvos festivalio „Rytų Lietuvos žiedas” dalyviai (padėkos raštas); Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės dalyviai

  (vadovė Vilija Vaitkienė)

 • Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkursas „Žaliasis rūbas” (J. Umbrasaitė 4Gd – I laipsnio diplomas; M. Kobzevaitė 4Gd – II laipsnio diplomas)

  (mokytoja Jolita Kančiauskienė)

 • Biologijos olimpiada (D. Kondrataitė 2Gc – I laipsnio diplomas)

  (mokytoja Rima Tarasevičienė)

 • 9 – asis Lietuvos mokyklų interneto svetainių konkursas – III vieta (mokytojai Jaroslav Rafalovič, Vilija Šilingienė)


200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. gimnazijos mokinių pasiekimai (respublikiniai)

 • Jaunųjų gamtininkų konkursas (D. Norkus 8 a – II vieta,K. Žukauskaitė 7 d – paskatinamoji vieta)

  (mokytojos Jolita Kančiauskienė, Irma Balsevičienė)

 • Mokinių konkursas „Visata ir Žmogus” (M. Puodžiūnas, G. Pikčiūnaitė, G. Kriaučionytė, L. Budrikytė 3Gc – laureatai)

  (mokytojai Ovidijus Kavaliauskas, Darius Rasimas)

 • Rusų kl. olimpiada (G. Joteikaitė 3Gd – III vieta)

  (mokytoja Birutė Mažintienė)

 • Matematikos olimpiada (M. Nemanis 8 vieta)

  (mokytoja Rimantė Bukauskienė)

 • Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis” (gimnazistų klubas ir vokalinis ansamblis – padėkos raštas)

  (mokytoja Dalia Blinstrubienė)

 • Matematikos konkursas „Kengūra” (M. Kriščiūnas 8 c – III vieta)

  (mokytoja Živilė Jankauskienė)


200 8 200 9 m m projektin veikla
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. projektinė veikla

Gimnazijoje buvo vykdoma 17 ilgalaikių projektų, iš jų: 8 mokyklos, 5 respublikiniai, 2 miesto, 2 tarpmokykliniai.

 • Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį”

  (koordinatorė Birutė Mažintienė)

 • Respublikinis projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006 – 2010 m.”

  (koordinatorė Vilija Šilingienė)

 • Respublikinis projektas „Žaliasis taškas – rūšiuokime ir rūpinkimės”

  (koordinatorė Jolita Kančiauskienė)

 • MTP projektai „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra” ir „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”

  (koordinatoriai Daiva Žiurienė, Jolita Kančiauskienė, Rima Simonaitienė)


200 8 200 9 m m projektin veikla1
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. projektinė veikla

Gimnazijoje buvo vykdoma 17 ilgalaikių projektų, iš jų: 8 mokyklos, 5 respublikiniai, 2 miesto, 2 tarpmokykliniai.

 • Respublikinis projektas „Sveikatą stiprinanti mokykla”

  (koordinatorė Vilma Matuliauskaitė)

 • Respublikinis mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė”

  (koordinatorius Ovidijus Kavaliauskas)

 • Pilietinio ir tautinio ugdymo projektui gautas 1500 Lt. finansavimas

  (koordinatorė Arija Melaikienė)

 • Projektui „Sveika mokykla – sveika jos šeima” gautas 15000 Lt. finansavimas

  (koordinatorės Vilma Matuliauskaitė, Jolita Raziulienė)


Metodin s tarybos ataskaita 2008 2009 m m

METODINĖS TARYBOS ATASKAITA bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų2008/2009 m.m.

parengė metodinės tarybos pirmininkė Ramunė Veikutytė


Situacijos analiz
Situacijos analizė bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Metodinėje taryboje 12 narių.

 • Per mokslo metus įvyko 9 susirinkimai.

 • Susirinkimų metu skaityti 3 pranešimai.

  Pranešimas „Veiksminga metodinė veikla ugdymo procese“ (mokytoja R. Veikutytė)

  Pranešimas „Išorės audito belaukiant“ (mokytoja O. Jonykienė)

  Pranešimas „Metodinės veiklos organizavimas mokykloje“ (mokytoja B. Januškienė)

 • Gimnazijos mokytojams organizuoti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai.

  Kursai, kuriuose dalyvavo 60 mokytojų, vyko dviem srautais.


Situacijos analiz1
Situacijos analizė bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Vilniaus m. mokytojams organizuota gimnazijos 70 – mečiui skirta teorinė – praktinė konferencija „Mokyti mokytis ir mokytis mokyti”

  Konferencijoje dalyvavo 70 mokytojų.

  Plenariniame posėdyje skaityti 3 pranešimai.

  Sudarytos 4 darbo grupės, kuriose pranešimus skaitė 16 gimnazijos mokytojų.

  Konferencijos pranešimų medžiaga išleista atskiru leidiniu.


Situacijos analiz2
Situacijos analizė bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Dalykų metodinės grupės organizavo metodines savaites.

  Gimnazijoje sudarytos 8 metodinės grupės (užsienio kl., kūno kultūros, menų ir technologijų, matematikos – informacinių technologijų, socialinių mokslų, gamtos mokslų, lietuvių kl. ir klasių vadovų).

 • Gimnazija pasirengusi dirbti pagal atnaujintas BP.

  Seminaruose, skirtuose susipažinimui su atnaujintomis BP dalyvavo 25 mokytojai (užsienio kl., matematikos, biologijos, fizikos, geografijos, istorijos, muzikos, technologijų).

  Mokykloje dirba 2 mokytojai – švietimo konsultantai (rusų kl. mokytoja Vida Gurklienė, technologijų mokytojas Vidas Augustinavičius).

  Ruošiantis darbui su atnaujintomis BP, metodinėse grupėse vyko patirties sklaida ir praktiniai užsiėmimai.


200 8 200 9 m m prevencin veikla
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. prevencinė veikla

 • Sukurtas, laimėjęs konkursą, gavęs finansavimą 5000 Lt. socializacijos projektas „Keliai ir klystkeliai”

 • Sukurtas, laimėjęs konkursą, gavęs finansavimą 4000 Lt. psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Sveikas kūnas – sveika siela – sveikas aš” (lėšos nebuvo pervestos dėl ekonominio sunkmečio)

 • Sukurta ir vykdoma alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

 • Organizuotas ir pravestas VĮ „Vaiko namas” prevencinis seminaras mokytojams „Patyčių problemos sprendimas mokykloje”


200 8 200 9 m m prevencin veikla1
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų8 – 2009 m.m. prevencinė veikla

 • Susirinkimas „Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje”

 • Prevencinės grupės susitikimas su Policijos departamento viešosios policijos valdybos viršininku R. Požėlu

 • Sukurti ir išplatinti prevenciniai lankstinukai mokytojams „Prevencinė veikla gimnazijoje”

 • Pravesta 5kl. viktorina „Mes prieš...”

 • Pravesta 5 – 8 kl. paskaita – diskusija „Patyčios – nekentėk tyloje”

 • Filmo „Klasė” 8 – 10 kl. peržiūra

 • Pravestos 4 akcijos – „Atšvaitai”, „Būkime sveiki”, „Prieš rūkymą”, AIDS dienai


2008 2009 m m pit veikla koordinator laima jankauskien
2008 – 2009 m. m. PIT veikla bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų(koordinatorė Laima Jankauskienė)

 • Išvyka į Jonavos azoto gamyklą ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ( 3 – 4 G kl.)

 • Išvyka į Vilniaus radiacinės saugos centrą (8 kl.)

 • Dalyvavimas projekte „Po operos ir baleto teatro užkulisius” (5 – 2G kl.)

 • Išvyka į „Vitražo manufaktūrą” (3G kl.)

 • Lankymasis Swedbanko padalinyje (2G kl.)

 • Lankymasis paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (2G kl.)

 • Organizuotas susitikimas su pareigūnais iš karo prievolės administracinės tarnybos prie KAM (8, 1 – 2G kl.)

 • Dalijimasis patirtimi su Pakruojo mokytojais


Neformalusis ugdymas 2008 2009 m m

NEFORMALUSIS UGDYMAS bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų2008 – 2009 m. m.


B reli veikla
Būrelių veikla bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Gimnazijoje 2008 – 2009 m.m. veikė 10 būrelių. Daugiausia lankė būrelius 5 – 8 klasės mokiniai.

  • Mergaičių ansamblis, vadovė Dalia Blinstrubienė

  • E.G.O. klubas, vadovė Dalia Blinstrubienė

  • Dailės būrelis, vadovė Salvinija Ramonienė

  • Keramikos būrelis, vadovė Giedrė Bardzilauskė

  • Ansamblis „Dolija“, vadovė Vilija Vaitkienė

  • Sportinei veiklai vadovavo: Audra Rutkauskienė, Rimgaudas Aliubavičius, Arūnas Bundonis, Giedrius Gaina, Vilija Šilingienė, Aldona Kasiulynaitė

  • Geologų būrelis, vadovė Birutė Mažintienė

  • Informatikos būrelis, vadovas Jaroslav Rafalovič

  • Šachmatų būrelis, vadovas Andrius Mulevičius


Gimnazist klubas ego organizavo
Gimnazistų klubas EGO – organizavo bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Gimnazijos laikraščio „Fruktas“ leidimą;

 • Mokytojų nominacijas;

 • Šauniausios aštuntos klasės rinkimą;

 • Dalyvavo gimnazijos „Padėkos“ koncerte;

 • Organizavo naujų mokytojų ir klubo narių krikštynas;

 • Pastatė operą „Užburtoji Mocarto fleita“, kurią rodė gimnazijos moksleiviams, mokytojams, tėvams, kolegoms mieste.


200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

Keramikos būrelis bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Skyrė dėmesį skirtingoms keramikos technologijoms įsisavinti.

 • Ruošė kūrybinius darbus, kuriuos eksponavo „Padėkos dienos“ moksleivių kūrybinių darbų parodoje.

 • Paruošė darbelius tema „Lapas“, „Paukštis“, „Medis“, „Suvenyras“ ir kitus.

 • Lipdė medalius, kurie buvo įteikti gimnazijos dviračių šventės nugalėtojams.


200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

Folkloro ansamblis „Dolija“ bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Koncertavo Rugsėjo 1-osios, Mokytojų dienos šventėje, Padėkos koncerte.

 • Koncertavo Karininkų ramovėje ir parodė programą „Advento papročiai ir dainos“.

 • Buvo kviečiami ir koncertavo monarchams ir kitiems į Lietuvą atvykusiems garbiems svečiams.

 • Dalyvavo Rytų Lietuvos mokinių festivalyje „Rytų Lietuvos žiedas”.

 • Dalyvavo televizijos laidoje „Gero ūpo”.

 • Koncertavo mokytojų namuose su Veronika Povilioniene.

 • Koncertavo tarptautiniame festivalyje „Skamba, skamba kankliai“.

 • Dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė”.

 • „Dolija“ nominuota kaip geriausias vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis nominacija „Aukso paukštė“


Gimnazijoje vyko tradiciniai renginiai
Gimnazijoje vyko tradiciniai renginiai bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • „Mažoji nakties serenada“

 • Gimnazistų krikštynos

 • „Mažosios žvaigždutės“

 • Kalėdiniai renginiai

 • „Padėkos diena“

 • Abiturientų šimtadienis

 • Paskutinio skambučio šventė

 • Valstybinių švenčių paminėjimas


Mokini senatas dalyvavo akcijose
Mokinių senatas dalyvavo akcijose bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija”

 • „Vilties paukštis”

 • „Darom 2009”

 • „Gyvybės ir mirties keliu“

 • „Atmintis gyva, nes liudija“


200 9 20 10 m m numatomi veiklos prioritetai
200 bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų9 – 2010 m.m. numatomi veiklos prioritetai

 • Atnaujintų programų diegimas

 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo įtakos ugdymo kokybei stiprinimas

 • Prevencinės veiklos efektyvumo siekimas (patyčių prevencija), įtraukiant bendruomenę

 • Lankomumo programos peržiūra ir tobulinimas

 • Mokyklos jubiliejui skirti renginiai


Pupp ir be naujov s
PUPP ir BE naujovės bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • 2010 m. PUPP bus privalomas visiems (jei bus priimtas švietimo įstatymas).

 • 2010 m. BE sesija prasideda 06 03.

 • 2010 m. nėra mokyklinių egzaminų, kurie turi VBE analogą ir nėra pakartotinės sesijos neišlaikiusiems VBE (išskyrus lietuvių kalbą).

 • Brandos atestatui gauti reikės išlaikyti 2 BE.


Mokinio krep elis 2009 m ir darbo apmok jimas
Mokinio krepšelis 2009 m. ir darbo apmokėjimas bendrojo lavinimo mokyklų tarpe, kur valstybinius brandos egzaminus laikė 50 – 70 ir daugiau kandidatų ir gavo įvertinimus 90 – 100 balų

 • Nuo 2009 09 01 nauja apmokėjimo tvarka (sumažinta bazinė alga nuo 128 Lt. iki 122 Lt., įvestos koeficientų žirklės).

 • Etatinis apmokėjimas neprivalomas, bet galimas.

 • Mažinamas mokinio krepšelis, ruošiama nauja krepšelio sudarymo metodika, žadama dalį lėšų skirti aplinkai.

 • Sumažintas valandų skaičius, skirtas neformaliam ugdymui.

 • Ugdymo procesą siūloma planuoti dviems metams.


200 8 200 9 m m veiklos pristatymas

Išlieka ne tie, kurie patys stipriausi ir net ne tie, kurie patys protingiausi.

Išlieka tie, kurie geriausiai sugeba prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos...

Č. Darvinas