laparoskop k anestez kompl kasyonlari ve tedav yakla imlari dr ekrem sel uko lu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr.Ekrem SELÇUKOĞLU PowerPoint Presentation
Download Presentation
LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr.Ekrem SELÇUKOĞLU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr.Ekrem SELÇUKOĞLU - PowerPoint PPT Presentation


 • 958 Views
 • Uploaded on

LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr.Ekrem SELÇUKOĞLU. Anestezist için laparoskopi;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Dr.Ekrem SELÇUKOĞLU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laparoskop k anestez kompl kasyonlari ve tedav yakla imlari dr ekrem sel uko lu
LAPAROSKOPİK ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARIDr.Ekrem SELÇUKOĞLU
anestezist i in laparoskopi
Anestezist için laparoskopi;
 • İntraabdominal basınç artışına bağlı olarak kardiyak,pulmoner ve özel cerrahi pozisyonların oluşturduğu,fizyolojik değişikliklerin doğru olarak değerlendirildiği, oluşan hemodinamik solunumsal ve metabolik değişikliklere akılcı çözümler üretmesi gereken bir cerrahidir.
laparoskopide anestezi se imi
Laparoskopide Anestezi Seçimi
 • Laparoskopik cerrahilerde GENEL ANESTEZİ çok yaygındır Çünkü;
 • Pnömoperitonium ve pozisyon değişiklikleri solunum desteği gerektirdiği için bilinçli hastada rahatsızlık oluşturur.
 • Hastaya ait iskemik ve solunumsal sorunlarda,cerrahi stres istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
slide4
Operasyon için yeterli kas gevşemesi ve analjezi sağlaması ve kompansatuar mekanizmaları bozmaması açısından GA ilk tercihtir.
 • Lokal anestezi ve Rejyonel anestezi daha AZ tercih edilir.
slide5
Kalp hastalığın varsa sana lokal yaparız veya belinden uyuştururuz söylemi yaygın ve yanlış bir söylemdir.
g a avantajlar
G.A. Avantajları
 • Rahatlık ve konfor
 • Kontrole ventilasyon
 • Kas gevşemesi
 • Aspirasyondan kaçınma
 • Pozisyon verme avantajı
 • Yeterli Analjezi
laparoskopi i i preop anestezi de erlendirmesi
Laparoskopi içi preop Anestezi değerlendirmesi;
 • Solumsal ( KOAH, Astım, Restriktif değişiklikler)
 • KVS (iskemi, hipertansiyon,aritmi)
 • GIS (Reflü, Peptik ulcus)
 • Orak hücreli anemi
 • Özel tedaviler (aspirin,cumadin)
 • Hastaya ait komplikasyonları azaltmak için çok önemlidir.
preind ksiyon postind ksiyon nlemler
Preindüksiyon postindüksiyon Önlemler
 • Varis Çorabı
 • Antikoagülan profilaksi (LMWH)
 • Barsak temizliği
 • Üriner kateterizasyon ve mesane başaltılması
 • NG ve midenin boşaltılması
 • Premedikasyon
premedikasyon
Premedikasyon
 • Hipnotikler
 • Vagolitikler
 • Analjezikler
 • Mide asidi nötralizasyonu
 • Stress faktörlerinin azaltılması
monitorizasyon
Monitorizasyon
 • EKG
 • Noninvaziv kan basıncı,İnvaziv arter bas
 • Oksijen saturasyonu
 • End tidal CO2
 • CVP ve TEE
laparoskop k cerrah de kompl kasyonlar
LAPAROSKOPİK CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR
 • Cerrahi komplikasyonlar
 • Anestezi komplikasyonları
 • Pnömoperitoniuma ait komplikasyonlar
 • Hastalara ait komplikasyonlar
 • Hipotermi komplikasyonları
laparoskop k cerrah lerde anestez kompl kasyonlari
LAPAROSKOPİK CERRAHİLERDE ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI
 • Pulmoner sistem komplikasyonları
 • KVS komplikasyonları
 • Özel cerrahi pozisyonlara ait komplikasyonlar
 • GIS komplikasyonları
 • Postoperatif komplikasyonlar
pulmoner s stem kompl kasyonlari
PULMONER SİSTEM KOMPLİKASYONLARI
 • GA % 10-15 oranında FRC azaltır
 • İntraabdominal basınç artışı akciğer fonksiyonlarını esas olarak etkiler
 • Pnömoperiton İAB artırır
 • Trendelenburg ve litotomi pozisyonu İAB artırır.
 • Laparoskopide Akc kompliansı azalır
 • Akc peak basıncı artar
slide15
İAB artışı Atelektazi oluşumuna neden olur
 • Akciğerdeki bu değişiklikler Ventilasyon/Perfüzyon uyumsuzluğu ve pulmoner shunt gelişmesine neden olur.
 • Bu gelişen shunt arteryal oksijenasyonda azalmaya neden olur.
solunumsal sorunlar
Solunumsal Sorunlar
 • Pa CO2‘ de artış

•Pnömotoraks

•Gaz embolisi

 • Laparaskopideki bu akc sorunları Obez Morbid obez ve altta Akc hastalığı olanlarda daha belirgindir.
pn motoraks
PNÖMOTORAKS
 • Pnömoperiton esnasında akciğer de plevral yapraklar arasına hava geçişidir
 • Hava geçişi genellikle diafragma yaprakları arasından olur
 • İAB ın 15 mmHg’nin üzerinde olması pnömotoraks riskini artırır.
perop pn motoraks phesi
Perop Pnömotoraks Şüphesi
 • Peak hava yolu basıncı artar
 • Kapiller O2 saturasyonun düşmesi
 • Siyanoz
 • Cilt altı amfizem varlığı
pn motoraksta yakla m
Pnömotoraksta yaklaşım
 • Cerrahi ekiple iletişim
 • Pnömoperitonun sonlandırılması
 • Batındaki havanın boşaltılması
 • Pnömoperiton esnasında ASLA ponksiyon yapılmamalı
 • PA akciğer grafisi ve takip
 • Pnömotoraks %30 ve üzeri ise toraks tüpü
kvs komplikasyonlar ve tedavi yakla mlar
KVS Komplikasyonları ve Tedavi Yaklaşımları
 • Hemodinamik değişiklikler 4 nedene bağlıdır

1.Pnömoperiton

2.Hasta pozisyonu

3.Uygulanan anestezi

4.CO2 emilimine bağlı hiperkapni

hemodinamik de i iklikler
Hemodinamik Değişiklikler
 • Pnömoperitona bağlı olarak İAB arışı ASAI ve ASAII hastalarda iyi tolere edilir.
 • Venöz dönüşte azalma
 • CO %10-30 azalır
 • Refleks tonus azalması ve vazodilatasyon
 • A-V dissosiasyon
 • Nodal ritm,bradikardi ve asistoli
 • Bu aritmiler periton gerilmesine bağlı vagal bir kardiyovaküler reflekstir
hipotansiyon
Hipotansiyon
 • CO2 embolisi
 • Kanama
 • Vena cava inferiora kompresyon
koruma ve yakla im
KORUMA ve YAKLAŞIM
 • Kısa cerrahi süreleri
 • Yüksek riskli hastalarda preop değerlendirme ve tedavi
 • Operasyonda gerekli monitörizasyonun yapılması(EKG,NIBP,CVP,TEE)
 • Düşük gaz akımı
 • Düşük İAB
co 2 embol s
CO2 EMBOLİSİ
 • CO2 embolisi çok nadir ama mortaldır
 • CO2 kanda eririliği yüksek, irritasyon yapmayan bir gazdır
 • CO2 kolaylıkla splanknik damarlara absorbe olur
 • Küçük miktarda CO2 in dolaşıma geçmesi hemodinamik sorun oluşturmaz
 • Sistemik dolaşıma 100ml hava girmesi tolere edilebilir
slide34
Açılmış bir damardan büyük miktarlarda CO2 sistemik dolaşıma geçmesi akut mortal hemodinamik ve solunumsal sorunlara neden olur
 • Yüksek gaz insüflasyonu ve yüksek İAB durumunda CO2 emboli riski artar
embol yakla imi
EMBOLİ YAKLAŞIMI
 • Sürvi santral dolaşımdaki gazın miktarı ile doğrudan ilişkilidir.
 • Ani kardiyak kollaps ve kapnografta (end tidal) CO2 düşüşü ile tanı konabilir
 • TEE ile kalpteki hava kabarcıkları direk gözlenebilir
 • Hasta baş aşağı getirilir
 • Batındaki gaz boşaltılır
 • Hasta sol yanına çevrilir
slide38
Santral kateterizasyon ve hava aspirasyonu
 • Kardiyak kollapsta düzelme olmazsa KARDİYOPULMONER resüsitasyona başlanır
 • Eger hastanede yeterli donanım varsa KV cerrahi konsültasyonu ve açık kalp ve ekstracorporeal dolaşımla tedavi sağlanabilir
unutma
UNUTMA

CO2 embolisi ve tromboemboli ÇOK CİDDİ ve MORTAL dır.

 • Varis çorabı
 • LMWH heparin türevleri
 • Düşük İAB ve kısa cerrahi
 • Preop değerlendirme ve risklerin azaltılması
 • Bunları yapmak hem kolay hemde ucuzdur
zel cerrah poz syonlar
ÖZEL CERRAHİ POZİSYONLAR
 • Laparoskopik uygulamalarda pelvik organların rahat görülebilmesi için pozisyonlar çok önemlidir
 • Trendelenburg ve litotomi pozisyonları İAB artışına neden olur
 • 15 C lik trendelenburg rahat tolere edilir
 • Bradikardi ve vazodilatasyon
 • CVP ve CO artar
slide41
Akciğer ekspansiyonu azalmakta ve Tidal volüm %15-20 azalmaktadır
 • Trendelenburg pozisyonuna bağlı olarak Entübasyon tüpü sağ akciğere ilerleyerek tek akciğer ventilasyonu olabilir.
 • Özellikle coroner arter hastalığı olanlarda basınç ve santral kan volümü değişiklikleri daha belirgindir
 • Myokardın O2 ihtiyacı dahada artar
gis komplikasyonlar
GIS komplikasyonları
 • Aspirasyon riski
 • Aspirasyon pnömonisi
 • ARDS
 • Mortal bir komplikasyondur.
korunma
Korunma
 • Hava yolunun korunması
 • Kısa cerrahi süresi ve düşük İAB
 • Açlık ve susuzluk sürelerine uyulması
 • Antibiyoterapi ve takip
postoperat f kompl kasyonlar
POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR
 • En çok ihmal edilen yeterli analjezi sağlanmasıdır.
 • Günübirlik cerrahi sayılabilecek laparoskopik uygulamalarda analjezi önemlidir
 • Hipotermi uzun süren cerrahilerde ve insüflasyon akım hızının fazla olduğu cerrahilerde daha fazla görülür
 • Hipotermide ciddi metabolik sorunlara neden olabilir
yakla im
YAKLAŞIM
 • Yeterli analjezi
 • Port giriş yerlerine lokal analjezi ve intraperitoneal analjezi
 • Sistemik analjezikler yeterli olmayabilir
 • Operasyon sırasında hastanın alttan ısıtılması
 • En önemlisi kısa cerrahi süresidir
slide49
SONUÇ
 • Günümüzde anestezi açısından inoperabilite çok sınırlıdır
 • İşlem öncesi özellikle riskli hastaların değerlendirilmesi
 • Medikal tedavi ile kısa zamanda tedavi edilebilecek sorunlar giderilmeli ve optimum şartlar sağlanmalıdır
 • Riskli hastalar için anestezi riskleri belirlenmeli ve yoğun bakım şartları sağlanmalıdır
slide50
Gelişen teknolojik standartların cerrahi işlemleri minimal invaziv hale getireceği unutulmamalıdır
 • Bu teknolojik gelişimin getirdiği avantajlar yanısıra Anestezi uygulamaları için yeni riskler oluşturduğu unutulmamalı, bunlara rasyonel çözümler üretilmelidir