Toraks derne 8 yillik kongres
Download
1 / 81

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ. Dr. Oğuz Caymaz Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD Kemer-Nisan,2005. Aritmiler ve Tedavi. Sinüs Taşikardisi. Anksiyete, heyecan, efor,ağrı Sempatik tonusu artıran ilaçlar Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TORAKS DERNEĞİ 8. YILLIK KONGRESİ' - tamira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toraks derne 8 yillik kongres

TORAKS DERNEĞİ8. YILLIK KONGRESİ

Dr. Oğuz Caymaz

Marmara Üniversitesi Kardiyoloji AD

Kemer-Nisan,2005Sin s ta ikardisi
Sinüs Taşikardisi

 • Anksiyete, heyecan, efor,ağrı

 • Sempatik tonusu artıran ilaçlar

  • Epinefrin,dopamin,TCA, isoprotorenol, kokain

 • Vagal tonusu bloke eden ilaçlar

  • Atropin ve diğer antikolinerjikler

 • Ateş, infeksiyonlar, sepsis

 • KKY

 • PTE

 • AMİ (yaygın Mi göstergesi)

 • Hipertiroidi

 • İntravasküler volüm kontraksiyonu

  • Kanama,diyare,dehidrasyon

 • Alkol intoksikasyonu

 • Alkol yoksunluğu

 • Hasta sinüs sendromu

  • Sinüs taşikardisi


Sin s bradikardisi
Sinüs Bradikardisi

 • Hız< 60/dk

 • Normal varyant

 • Atlet kalbi

 • Vagal tonusu artıran ilaçlar (digitalis,edrophonium) veya sempatolitikler ( beta bloker) veya diltiazem, verapamil gibi Ca kanal blokerleri

 • Hipotiroidi

 • Hiperkalemi

 • Hasta Sinüs Sendromu (Sinüs Bradikardisi)

 • Sleep apnea syndrome

 • Karotid sinus hipersensitivitesi sendromu

 • Vasovagal reaksiyonlarAPB

 • Çok sık görülürler.Normal kalp ya da her tür organik kalp hastalığında görülebilir.

 • APB varlığı ve sıklığı kalp hastalığı var anlamı taşımaz.

 • Normalde emosyonel stres, hipertiroidi, kafein alımı, sempatomimetik ilaç alımı (teofilin,epinefrin)

 • APB çarpıntı hissi yaratabilir yada hiç hissedilmeyebilir.

 • Sık APB ler alta yatan kalp hastalığı varsa kalıcı A. Fibrilasyonun habercisidirler.

Psvt paroksismal supraventrik ler ta ikardi
PSVT(Paroksismal SupraVentriküler Taşikardi)

 • 3 ve daha fazla prematür supraventriküler atım.

 • PSVT > 30 “ sustained (uzamış)

 • PSVT < 30 “ non-sustained (uzamamış)

 • 3 formu var

  • Atriyal taşikardi (AT)

  • Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT)

  • Atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT)


AF

 • Yaş

 • Hipertansiyon,KAH, KMP, kapak hastalıkları

 • Kalp cerrahisi sonrası

 • Miyokardit ve perikardit

 • Wolff–Parkinson–White sendromu ve SSS eşlik edebilir.

 • Alkol kullanımı, hipetiroidi

 • pulmoner hastalıklar

  • PTE

  • Sleep apnea

  • KOAH

 • Nörojenik AF

  • Vagal

  • Sempatetik

 • Familyal AF

 • “Lone” AF


 • CO % 15-20 azalır

 • 130/dk ortalama kalp hızı aylar içinde hıza bağlı sekonder KMP geliştirebilir.

 • Asemptomatik, “silent” AF (%20-25)

 • Hız kontrolü

 • Ritim kontrolü

 • Antikoagülasyon


Af bazal ve elektif testler

12 lead EKG

AC grafisi

EKO

Kapak hastalıkları

Atriyum boyutları

LVH

PAP

Perikard

Trombüs

TFT

Efor testi

KAH

HR kontrol

Holter

TEE

Sol atriyal trombüs

Erken KV için

EPS

Predispozan aritmi için

AF bazal ve elektif testler
*Adrenerjik AF beta-bloker veya sotalol tercih edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Altta yatan hastal a g re ila se imi
Altta yatan hastalığa göre ilaç seçimi edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Stroke riski
Stroke riski edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Postop af geli me riski
Postop. AF gelişme riski edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


H z vs ritim kontrol
Hız vs ritim kontrolü? edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.

 • 3 büyük randomize çalışma

  • Ölüm

  • KV ölüm

  • CVO

  • Efor kapasitesi

  • Yaşam kalitesi

 • Bakımından iki kol arasında fark bulmadı!


Geni qrs kompleksli ta ikardi varsa mutlaka 12 lead ekg ek lmel

Geniş QRS kompleksli taşikardi varsa edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün. MUTLAKA 12 LEAD EKG ÇEKİLMELİ


Geni qrs kompleksli ta ikadi
Geniş QRS kompleksli taşikadi edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.

 • Öykü

  • Eski MI varsa VT

  • İlk atak ve altta yatan kalp hastalığı varsa VT

  • Yıllardır oluyorsa SVT

 • Fİ (AV asosiyasyon)

  • S1 şiddeti

  • Sistolik KB

 • Vagal manevra

  • Cevap varsa SVT

 • EKG

  • Tipik dal bloğu konfigürasyonu varsa SVT


Tipik avnrt
Tipik AVNRT edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Atipik avnrt
Atipik AVNRT edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


A ta ikardi
A. taşikardi edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Ortodromik avrt
Ortodromik AVRT edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Ortodromik avrt left free wall
Ortodromik AVRT edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün. left free wall


Negatif konkordans
Negatif konkordans edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


Pozitif konkordans
Pozitif konkordans edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.

B:VT, C: aberan iletili SVT


Rf ablasyon
RF ablasyon edilir.†İlaç tedavisi başarısız ise NSR için non-farmakolojik tedavi düşün.


ad