1 6 merk en modelrecht l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 6. Merk- en Modelrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 6. Merk- en Modelrecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

1 6. Merk- en Modelrecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

1 6. Merk- en Modelrecht. Merkrecht. m erkenrecht geldig in: BENELUX w aarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie en het onderscheiden van je waren en diensten BENELUX-Verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE). Functies van een Merk. o nderscheiden (herkomst)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1 6. Merk- en Modelrecht' - andres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
merkrecht
Merkrecht
 • merkenrecht geldig in: BENELUX
  • waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatieen het onderscheiden van je waren en diensten
  • BENELUX-Verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE)

www.BedrijfenRecht.nl

functies van een merk
Functies van een Merk
 • onderscheiden (herkomst)
 • garantie, kwaliteit en vertrouwen
 • reclame

www.BedrijfenRecht.nl

wat is een merk
Wat is een merk
 • een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (art. 2.1 BVIE)

www.BedrijfenRecht.nl

wat kan een merk zijn
Wat kan een merk zijn?
 • naam:
 • letters (KLM, NS, 7 UP)
 • cijfers (deodorant 8 x 4)
 • vorm (Grolsch beugelfles, fles WC-Eend)
 • logo (de schelp van Shell)
 • geluid (reclame tunes)
 • kleur)

www.BedrijfenRecht.nl

merken
Merken

www.BedrijfenRecht.nl

onderscheidend vermogen
Onderscheidend vermogen
 • tekens met onvoldoende onderscheidend vermogen géén merk
  • bijvoorbeeld: tomaat, euro, lekker
 • een merk moet kunnen individualiseren
 • beslissend is of het publiek het teken opvat als merk
 • beschrijvende merken zijn juridisch ongeschikt
  • bijvoorbeeld “Schoon" voor schoonmaakmiddel, "Jeans" voor broeken

www.BedrijfenRecht.nl

individueel en collectief merk
Individueel- en collectief merk

individueel merk

collectief merk

een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten onderscheidt

 • een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen

www.BedrijfenRecht.nl

verkrijging van het recht
Verkrijging van het recht
 • verkrijging van een merk geschiedt door inschrijving van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
 • duur:
  • merk wordt geregistreerd voor 10 jaar, kan onbeperkt worden verlengd, als het merk gewoon wordt gebruikt (art. 2.9 BVIE)

www.BedrijfenRecht.nl

einde van het merk
Einde van het merk
 • wanneer registratie is verlopen en niet is verlengd (art. 2.26 lid 1 BVIE)
 • merk gedurende 5 jaar niet normaal is gebruikt
 • merknaam wordt soortnaam (art. 2.26 lid 2 BVIE): LINOLEUM, HAGELSLAG SNELBINDER

www.BedrijfenRecht.nl

nietigheidsgronden
Nietigheidsgronden
 • absolute nietigheidsgronden
  • misleidendheid, in strijd met goede zeden, in strijd met merken van anderen (art. 2. 28 lid 1 BVIE)
 • relatieve nietigheidsgrond
  • depot te kwader trouw (art. 2.28 lid 2 BMW)

www.BedrijfenRecht.nl

merkinbreuk
Merkinbreuk
 • directe merkinbreuk (piraterij) (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE)
 • associatie gevaar (het erop lijken)
 • gebruik van het zelfde merk voor niet gelijksoortige waren (MERCI voor kattenvoer, Grolli voor shampo)

www.BedrijfenRecht.nl

slide13
Ajax

www.BedrijfenRecht.nl

rechtsbescherming
Rechtsbescherming
 • verbod met dwangsom (in Kort Geding)
 • schadevergoeding (art. 2.21 BVIE)
  • inbreukmakende goederen en de gebruikte productiemiddelen opvorderen
  • geld opeisen als gevolg van inbreuk
  • herkomst goederen mededelen

www.BedrijfenRecht.nl

exploitatie
Exploitatie
 • licentie en overdracht
 • franchising

www.BedrijfenRecht.nl

merken zijn territoriaal gebonden
Merken zijn territoriaal gebonden
 • nationaal merk
  • éen aanvraag, en Nederland, Belgie en Luxemburg een merkrecht
 • gemeenschapsmerk, of Europees merk
  • door één aanvraag 17 verschillende merken

www.BedrijfenRecht.nl

sterke en zwakke merken
Sterke en zwakke merken

Sterk

Zwak

Suggestieve woorden implicerend kwaliteit of functie (GOEDE START, COMFORT, MAGNUM, CORNETTO, VERSMARKT, MOBILITEITSPAS)

 • Fantasienamen zonder betekenis (TIMOTEI, OMO, SOLERO, Mac Donnald’s

www.BedrijfenRecht.nl

uitputting
Uitputting
 • Europese uitputtingsregel:
  • zijn de goederen in Europa met toesteming van de merkhouder in het verkeer gebracht dan geldt dat de merkhouder zich niet mag verzetten tegen verdere verhandeling van de goederen binnen de EER (EU)

www.BedrijfenRecht.nl

handelsnaam
Handelsnaam
 • Handelsnaamwet
  • het onderscheiden van een onderneming
  • iedere ondernemer is vrij om een handelsnaam te kiezen, de wet geeft slechts een aantal verbodsbepalingen
 • bescherming
  • voorzover er gevaar voor verwarring bij het publiek te vrezen is

www.BedrijfenRecht.nl

tekening of model
Tekening of model
 • een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft
  • het gaat om nieuwe vormgeving
  • als er geen eerder voorwerp met hetzelfde uiterlijk bekend is
 • tekening = twee dimensionaal
 • model = drie dimensionaal

www.BedrijfenRecht.nl

modellen
Modellen

www.BedrijfenRecht.nl

verkrijging modelrecht
Verkrijging modelrecht
 • bescherming van tekeningen en modellen wordt verkregen door eerste depot, binnen de Benelux of daarbuiten (art. 3.5 BVIE)
 • inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

www.BedrijfenRecht.nl

slide23
Doel
 • regeling ter bescherming van industriële ontwerpers tegen nabootsing
 • exclusief recht:
  • derden mogen zonder toestemming van de rechthebbende geen gebruiksvoorwerpen op de markt brengen die hetzelfde uiterlijk hebben als het originele ontwerp of daarvan niet wezenlijk verschillen

www.BedrijfenRecht.nl

werknemer
Werknemer
 • als een werknemer in dienst van werkgever ontwerpen maakt heeft de werkgever in beginsel rechten (art. 3.8 BVIE)

www.BedrijfenRecht.nl

duur modelrecht
Duur modelrecht
 • bij inschrijving 5 jaar bescherming, kan 4 keer worden verlengd dus in totaal 25 jaar (art. 3.14 BVIE)

www.BedrijfenRecht.nl

inbreuk op modelrecht
Inbreuk op modelrecht
 • houder kan zich verzetten tegen gebruik van het voortbrengsel door anderen (art. 3.16BVIE)
 • naast onrechtmatige daad:
  • verbod
  • schadevergoeding
  • opeisen van de winst

www.BedrijfenRecht.nl

o nderscheid modelrecht en octrooirecht
Onderscheid modelrecht en octrooirecht
 • modelrecht gaat over het uiterlijk van een voorwerp
 • octrooi gaat over een technische uitvinding

www.BedrijfenRecht.nl

samenloop bvie a uteurswet
Samenloop BVIE -Auteurswet
 • een voorwerp kan op grond van beide wetten bescherming genieten
  • het auteursrecht ontstaat van rechtswege en wordt niet geregistreerd
  • bewijs is een probleem

www.BedrijfenRecht.nl