Tematick kartografia
Download
1 / 9

Tematická kartografia - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Tematická kartografia. Cvičenie 2 Tvorba mapy zobrazujúcej kvalitatívny jav Michal Gallay. Úloha. Zostavte mapu Slovenska zobrazujúcu hierarchickú štruktúru miest (všetky mestá SR), okresné a krajské hranice, štátne hranice a hranicu EÚ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tematická kartografia' - andra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tematick kartografia
Tematická kartografia

Cvičenie 2

Tvorba mapy zobrazujúcej kvalitatívny jav

Michal Gallay


Úloha

 • Zostavte mapu Slovenska zobrazujúcu hierarchickú štruktúru miest (všetky mestá SR), okresné a krajské hranice, štátne hranice a hranicu EÚ.

 • Ako topografický podklad použite sieť železníc (cesty nie sú potrebné).

 • Pre kreslenie mapy použite iba čierne pero rôznej hrúbky, žiadne iné farby (podmienka vydavateľa).

 • Vzhľadom na toto obmedzenie navrhnite mapové značky a ich usporiadanie v legende tak, aby bola mapa čitateľná, ľahko a rýchlo zapamätateľná.

 • Navrhnite vhodný názov mapy vzhľadom na jej zameranie

 • Zostavte grafickú mierku a na osobitnom papieri dodajte je podrobný výpočet.

 • Termín dodania: cvičení 7:15-8:40, 29.3.2012.


El mapy a cie ov skupina
Účel mapy a cieľová skupina

 • Účelom mapy je vyjadriť administratívne členenie SR, čo by mala rešpektovať voľba znakov pre ich kartografické vyjadrenie.

 • Cieľovou skupinou je slovenská odborná verejnosť , teda mapa musí byť v slovenskom jazyku, môže obsahovať neštandardné formy vysvetliviek (číslovanie miest namiesto názvov v mape a ich vysvetľujúci zoznam miest na osobitnom liste), voľba znakov nech je skôr jednoduchá ako názorná (napr. obrázkové znaky).


Sp sob hodnotenia
Spôsob hodnotenia

 • Úplnosť zadania (3 listy A4)

  • Mapa formátu A4 na pauzovacom papieri.

  • Abecedný zoznam miest s číslovaním podľa mapy na osobitnom liste A4.

  • Výpočet a tvorba grafickej mierky mapy na osobitnom liste A4.

 • Splnenie formálnych požiadaviek obsahu mapy

  • Rozmiestnenie kompozičných prvkov.

  • Vhodnosť kartografických znakov vzhľadom na zameranie témy mapy.

  • Ich usporiadanie v legende.

  • Dodržanie štyroch hlavných zásad tvorby legendy.

 • Estetické prevedenie mapy

  • Znižuje: prítomnosť šmúh, fľakov, neupravený text, neproporcionalita znakov, veľkosti písma, a pod., kreslené čiary ceruzkou.

 • Dodržanie termínu dodania


Kompozi n prvky mapov ho obsahu
Kompozičné prvky mapového obsahu

 • Dodržte zásady umiestňovania kompozičných prvkov v mape

 • Mapové pole

 • Názov mapy

 • Legenda (vysvetlivky)

 • Mierka

 • Tiráž


Príklady najčastejšieho rozmiestnenia kompozičných prvkov mapy

Mapové pole

Názov

Názov

Legenda

Mapové pole

Legenda

Mierka

Tiráž

Mierka

Tiráž

Mapové pole

Mapové pole

Názov

Mierka

Názov

Mierka

Legenda

Legenda

Tiráž

Tiráž


Hlavn z sady tvorby legendy mapy
Hlavné zásady tvorby legendy mapy prvkov mapy

 • Úplnosť (čo je v mape musí byť aj v legende)

 • Nezávislosť (jeden znak pre jeden jav)

 • Usporiadanosť (v legende usporiadať znaky podľa príbuznej témy, napr. znaky pre mestá spolu, pre hranice spolu, atď.),

 • Zrozumiteľnosť (v jednoduchosti je sila a krása)


Dobr rady
Dobré rady prvkov mapy

 • Najprv zostavte zoznam všetkých javov (objektov), ktoré v mape máte za úlohu vyjadriť).

 • Zvoľte pre ne vhodné kartografické znaky (tvar, výplň, štruktúra, veľkosť, hrúbka, ...).

 • Vyskúšajte si zakreslenie zvolený znakov schematicky nanečisto v mierke približne zodpovedajúcej mierke výslednej mapy.

 • V prípade potreby prispôsobte formu znakov tak, aby po formálnej a estetickej stránke vyhovovali účelu mapy a zásadám tematickej kartografie.

 • Navrhnite/určte mierku výslednej mapy, navrhnite a vypočítajte grafickú mierku, vhodné rozmiestnenie kompozičných prvkov v mape.

 • Zostavte mapovú predlohu a nakreslite ju na pauzák jemne ceruzkou.

 • Až v poslednom kroku pristúpte k tvorbe výslednej mapy.


Predloha pre tvorbu mapy v neznámej mierke. prvkov mapy

Pozor, neobsahuje všetky mestá SR.