n vrh pravidel p stupn ho webu a variant jejich alikace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace. David Špinar, H1.cz. Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky na projekt č. YA512006003 “Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“. Obsah prezentace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace' - andeana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n vrh pravidel p stupn ho webu a variant jejich alikace

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace

David Špinar, H1.cz

Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky na projekt č. YA512006003 “Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“

H1.cz s.r.o. info@h1.cz tel: 272 763 111

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Legislativa v oblasti přístupnosti a metodiky implementace
 • Nová pravidla přístupnosti pro ČR
 • Aktuální stav přístupnosti v ČR
 • Varianty aplikace pravidel

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

legislativa v oblasti p stupnosti
Legislativa v oblasti přístupnosti
 • Základním důvodem pro legislativu
  • Snížit možnost diskriminace.
  • Najít pro neziskové organizace podobný efekt jako je pro komerční subjekty zisk.
 • Různé země mají různé právní normy upravující přístupnost:
  • Obecné právní normy upravují diskriminaci jako takovou (např. UK, Německo, Portugalsko)
  • Specializované právní normy na přístupnost webových stránek (např. USA, ČR)

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

legislativa v oblasti p stupnosti ii
Legislativa v oblasti přístupnosti II.
 • ČR: Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS
  • Schválen v březnu 2006
  • Platnýodroku 2008
  • Platné pro subjektystátnísprávy a samosprávy
  • Povinnostpublikovatinformacetak, aby se s nimimohliseznámitizdravotněpostižení
  • Konkrétnípravidlařešíprováděcípředpis (do dobyplatnostidoporučení “best practise”, potévyhláška)

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

metodiky p stupnosti a jejich premisy
Metodiky přístupnosti a jejich premisy
 • Zásady vycházejí z toho:
  • Jak úzce je interpretována přístupnost
  • Jak hendikepovaní aktuálně používají počítač
  • Jaké schopnosti mají aktuálně internetové prohlížeče a pomocné technologie
 • Zásady jsou tedy dobově podmíněné a s vývojem zastarávají

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

nejzn m j metodiky tvorby p stupn ho webu
Nejznámější metodiky tvorby přístupného webu
 • Zákon o ISVS – nejužší pravidla přístupnosti pro zdravotně postižené, tzv. „minimum přístupnosti“
 • Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižení
 • WCAG1.0, WCAG 2.0 – obecná přístupnost s akcentem na zdravotně postižené
 • Dogma 4W – překryv přístupnosti a použitelnosti
 • Section 508 – obecná přístupnost vycházející z WCAG

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

esk pravidla p stupnosti pro ely z kona o isvs
Česká pravidla přístupnosti pro účely zákona o ISVS
 • První verze z roku 2004 byla vytvořena skupinou odborníků (Pavlíček, Bubeníčková, Špinar, Prokop, Staníček) na základě zadání MIČR.
 • Druhá verze pravidel z roku 2007 byla vytvořena na základě výzkumného projektu Vědy a Výzkumu (H1.cz, Masarykova univerzita, TyfloCentrum Brno).
 • Důvody pro změnu pravidel:
  • Závazek ČR uvést metodiku do souladu s WCAG2.0
  • Akcent na skutečné a ověřené potřeby handicapovaných uživatelů.
  • Akcent na minimalizaci nákladů na státní rozpočet.
  • Akcent na možnost ověření dodržení/nedodržení pravdiel.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

nov navr en pravidla p stupnosti
Nově navržená pravidla přístupnosti
 • Navržená v rámci úkolu z projektu Vědy a Výzkumu.
 • Předložená MIČR/MVČR ke schválení. Je možné, že doznají ještě nějakých změn.
 • Pravidla budou vtělena od roku 2008 do vyhlášky (pouze ve své základní podobě). Rozšířená verze pravidel bude v metodickém pokynu (důvodové zprávě).
 • Rozdělená do pěti skupin:
  • A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný.
  • B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel.
  • C: Informace jsou srozumitelné a přehledné.
  • D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné.
  • E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný
 • Kompletní verze pravidel na www.pravidla-pristupnosti.cz

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

navr en pravidla p stupnosti kapitola a
Navržená pravidla přístupnosti – kapitola A
 • 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 • 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
 • 3. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 • 4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 • 5. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 • 6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní.
 • 7. Velikost textu je možné zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

navr en pravidla p stupnosti kapitola b
Navržená pravidla přístupnosti – kapitola B
 • 8. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
 • 9. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek, který k takové akce obvykle vede.
 • 10. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
 • 11. Na webové stránce nic nebliká rychleji než třikrát za sekundu.
 • 12. Pokud na webové stránce hraje jakýkoliv zvuk více jak tři sekundy, je možné tento zvuk vypnout nebo upravit jeho hlasitost, a to nezávisle na nastavení ostatního zvuku v počítači uživatele.
 • 13. Pokud je obsah nebo funkčnost webové stránky závislá na nějakém časovém limitu, uživatelé mají pro použití stránky dostatek času.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

navr en pravidla p stupnosti kapitola c
Navržená pravidla přístupnosti – kapitola C
 • 14. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.
 • 15. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
 • 16. Bloky obsahu, které se opakují na více WWW stránkách, je možné přeskočit.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

navr en pravidla p stupnosti kapitola d
Navržená pravidla přístupnosti – kapitola D
 • 17. Navigace je srozumitelná a konzistentní na všech webových stránkách. Od ostatního obsahu je zřetelně oddělena.
 • 18. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku.
 • 19. Na rozsáhlejším webu je kromě standardní navigace k dispozici rovněž mapa webu nebo vyhledávání. Odkaz na mapu nebo vyhledávací formulář je k dispozici na každé stránce webu.
 • 20. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 • 21. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný popisek.
 • 22. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, je k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud je to možné, je k dispozici rovněž informace, jak chybu opravit.
 • 23. Text odkazu nebo jeho přímý kontext výstižně popisují cíl odkazu.
 • 24. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

navr en pravidla p stupnosti kapitola e
Navržená pravidla přístupnosti – kapitola E
 • 25. Ve zdrojovém kódu nejsou použity sémantické značky pro obsah, který neodpovídá jejich významu.
 • 26. Prvky značkovacího jazyka mají vždy uvedenu počáteční a koncovou značku, vyjma situace, kdy to použitá specifikace nevyžaduje. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení.
 • 27. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
 • 28. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou popisné.
 • 29. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků a/nebo sloupců.
 • 30. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

aktu ln stav p stupnosti v r
Aktuální stav přístupnosti v ČR
 • Téma přístupného webu je v ČR veřejně diskutované cca od roku 2004
 • Z hlediska českých pravidel přístupnosti fungoval apel především na orgány veřejné správy. Pro soukromé subjekty jen doporučení.
 • Řada subjektů veřejné správy dbala na přístupnost ve vztahu ke svému dodavateli a nechala si své weby auditovat.
 • Přesto je situace velmi špatná.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

prov en aktu ln ho stavu p stupnosti na webech ve ejn spr vy v r
Prověření aktuálního stavu přístupnosti na webech veřejné správy v ČR
 • Proběhl masivní test na základě vybraných nejdůležitějších pravidel přístupnosti.
 • Testovány byly:
  • Vláda, PSP, Senát, Prezident
  • Ministerstva
  • Krajské úřady
  • Města (16)
  • Městské části Prahy (12)
  • Obce (14)
  • Další státní úřady (14)
 • Známkování jako ve škole (1 ... nejlepší, 5 ... nejhorší)

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

v sledky testu p stupnosti podle typu instituce
Výsledky testu přístupnosti podle typu instituce

16 webů mělo lepší prům. známku než 2.

23 webů mělo horší prům. známku než 3.

Celkový počet testovaných webů byl 88.

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

v sledky testu p stupnosti podle testovan ch pravidel
Výsledky testu přístupnosti podle testovaných pravidel

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

varianty aplikace pravidel p stupnosti
Varianty aplikace pravidel přístupnosti
 • Teoretické modely aplikace pravidel:
  • Minimální varianta - počítá s modernizací pouze těch nejznámějších centrálních webů (ministerstva, vláda, atd.).
  • Pesimistická varianta – navíc dalších hojně využívaných webů (kraje, velká města, některé významné instituce).
  • Optimistická varianta - navíc všech reálně a běžně využívaných webů (větší obce, běžné instituce).
  • Maximální varianta - počítá s modernizací všech webů).

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

kontrola p stupnosti web
Kontrola přístupnosti webů
 • V současnosti neřeší atestační střediska ze zákona o ISVS
 • Existuje řada komerčních firem nabízející audity
 • O řádné kontrole však nemůže být řeč, pokud:
  • neexistuje certifikace auditorů
  • neexistuje oficiální certifikace webů
  • neexistuje subjekt řešící stížnosti na nepřístupný web
  • neexistuje sankce

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost
 • Více informací viz:
  • http://www.pravidla-pristupnosti.cz
  • http://pristupnost.nawebu.cz
  • David Špinar, spinar@h1.cz

Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz