pause - PowerPoint PPT Presentation

anais
pause n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pause PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 49
Download Presentation
162 Views
Download Presentation

pause

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. pause syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 2. Marte meo i dagplejen Kolding Kommune syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 3. Min dagsorden • Min baggrund • Turbo marte meo • Marte meo principperne • Film fra hverdagen • Film hvor I finder principperne • Hvordan kommer I videre • Tjeklister • Afrunding syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 4. Hvem er jeg • Lærerseminariet Esbjerg 1983 • Sygeplejeskolen Århus 1990 • Rygestopsinstruktør 2003 • Certificeret marte meo terapeut 2003 • Lægepraksis • Syddansk-martemeo.dk syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 5. Marte Meo • Latin: mars martis ” ved egen kraft” • Alle mennesker har potentialer til at indgå i samspil med andre. • Alle har flere ressourcer end de er bevidste om syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011


 6. Maria Aarts syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 7. Marte meo • Maria Aarts hollandsk specialpædagog 1970’erne • Videobaseret analysemodel, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. • Konkret og løsningsorienteret • Tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede dels hos barnet/den voksne. • Tager udgangspunkt i dagligdagssituationer syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 8. syddansk-martemeo.dk/gerda nielsen

 9. Se film med Mikkel • Smil øger lykkestoffet Dopamin i hjernen syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 10. Marte meo udviklingssyn • Medfødt socialitet • Kompetent samspilspartner • Barnet møder os med de forudsætninger og erfaringer det har fået gennem livet. • Barnet udvikles gennem samspil - relationer • Børns oplevelse af disse relationer er afgørende for deres psykologiske tilpasning. • Barnets initiativer siger noget om deres udviklingsniveau og deres behov. • Alle initiativer er meningsfulde. • Man kan udelukkende udvikle sig i et positivt læringsmiljø syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 11. Stemningens betydning for udvikling syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 12. Se film med Thea, Sofie og Christian • Den voksne er ansvarlig for den gode stemning grib chancen, når den er der. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 13. Før vi går videre er der brug for at definere Struktureret situation Ustruktureret situation • Alt det vi skal!Mange oplever konflikter i disse dagligdags scener. • Spise • Sove • Have tøj af eller på • Børste tænder • Vinke farvel eller med hjem • Rydde op • Alle de andre situationer. • Leg er læring og bearbejdelse for barnet. • Hyggestunder • At være sammen uden dagsorden syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 14. Marte meo som terapeutisk tilbud eller som kommunikationsmodelbør anvendes stringent! Terapeutisk forløb Kommunikationsmodel • Barn med særligt behov, eller bekymring • Video af struktureret/ ustruktureret dagligdagssituation ved uddannet martemeo terapeut • Analyse • Tilbagemelding • Arbejdspunkt • Ny video • Ny analyse • Til der ses effekt på optagelserne • At anvende martemeo principperne som kommunikationsgrundlag i dagligdagen. • Optage videofilm af dagligsdagssituationer som ex. i legestuen, ved frokosten, leg i sandkassen osv. • Mind hinanden om principperne. • Have det som temauge • Vælg sparringspartner • Se filmene med en enkelt kollega eller i fællesskab i legestuen. • Gør-det-selv-tjekliste syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 15. I analysen fokuseres på • Hvad kan barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære. • Hvad kan den voksne allerede, som er støttende for barnets positive udvikling. • Hvilket konkret handle-anvisning/arbejdspunkt har den voksne brug for at gøre mere af, for at støtte barnet i en videre positiv udvikling. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 16. Se film med Karin og Sofie • Barnets leg er på deres præmisser. • I skal nok blive inviteret med. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 17. Marte meo metodens principper • At følge barnets initiativ • At være positiv bekræftende • At sætte ord og struktur på initiativerne • Turtagning • Positiv ledelse syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 18. At følge initiativ • Inddeles i 3 initiativer handle • føle • verbal • Ved at vente • Ved at se • Ved at imitere • Ved at benævne obs vær konstaterende syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 19. At være positiv bekræftende • Ved at dele fysisk og psykisk nærhed • Rose • Smile • Mimik og kropssprog • Øjenkontakt • Forstørre initiativerne syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 20. At sætte ord og struktur på initiativerne • Sætte ord på egne initiativer • Sætte ord på barnets initiativer • Gentage • Spørge ind til initiativet/uddybe • Skabe følelsesmæssig positiv atmosfære syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 21. Turtagning • Have øjenkontakt • Bruge navn • Understøtte/binde sammen • Fordele opmærksomhed i gruppen • Skærpe den enkeltes opmærksomhed på sig selv og andre syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 22. Positiv ledelse • Tilgodese såvel opgave som kontakt • Anerkendende nik og smil • Udøve klar start og slut • Skabe stemning • Sige hvad opgaven går ud på/vil have • Trinvis guiding • Verbalisere i forhold til udviklingstrin • Indeholder alle de øvrige principper syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 23. Se film med Tariq • Hvem tar’ flest initiativer? syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 24. Se film med Helle og Johannes • Han lærer at tage tur, derudover styrkes hans sprog og mor forstørrer hans initiativer. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 25. Positiv ledelse er en udfordring syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 26. Marte meo metodens principper • At følge barnets initiativ • At være positiv bekræftende • At sætte ord og struktur på initiativerne • Turtagning • Positiv ledelse syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 27. Når vi følger initiativ styrkes følgende kompetancer: • Individualitet og den enkeltes egne udviklingsprocesser • Selvværd ( væren); oplevelsen af, at have værdi både for sig selv og andre • Selvtillid (gøren); oplevelsen af, at man dur til noget, ved at få muligheder for at afprøve selv. • Selvstændighed; oplevelsen af accept og anerkendelse af min væren og gøren medfører troen på: jeg kan! • Socialitet; oplevelsen af at blive taget alvorligt og inddraget i det sociale fællesskab, der internaliseres som en måde mennesker er sammen på. • Vitalitet og lyst til udfordringer (til at tage flere initiativer) • Styrker individets nærmeste udviklingszone ( undgår under-overstimulering) • Styrker opmærksomheds og koncentrationsevnen • Styrker empatiudvikling; oplevelsen af at andre forstår og anerkender mine følelser; udvikler min evne til at forstå og anerkende såvel egne som andres følelser • Styrker evnen til at være opmærksom ,accepterende og lyttende i forhold til andre • Styrker oplevelsen af at være betydningsfuld og have indflydelse på egen livssituation • Styrker og uddyber kendskabet til hinanden. syddansk-martemeo.dk

 28. En tænkt spisesituation • Tydelig start. ” nu skal vi spise-sæt jer ved bordet” • Vent på børnene gør dette. Gentag for dem, der ikke gør det, og brug barnets navn. • Benævn hele tiden hvad børnene må og skal gøre. Tage en tallerken, et krus, sidde på stolen osv. • Vær forudsigelig for børnene. Sæt ord på dig selv. Nu tager jeg fadet med frikadellerne. Jeg hælder vand på til Peter. Det betyder de kan vente til det bliver deres tur. Det binder også børnene sammen, og styrker deres omverdens- bevidsthed –relationerne til de andre børn. • Bekræft når børnenes initiativer viser ønsket adfærd. • Tilgodese alle børn omkring bordet. • Placer de børn, der har mest brug for jeres hjælp tæt på jer. • Sæt ord på det børnene gør på skift, så de lærer at være opmærksom på hinanden. • Vis de børn, de har svært ved at begå sig, hvordan det skal gøres. • Lad dem se på de børn der kan. • Opmuntre barnet til at forsøge sig med ex. en gaffel. • Tilgodese hyggen • Lav tydelig afslutning, som ved indledningen. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 29. En tænkt af eller påklædning • Lav en struktur for såvel børn som den voksne. • Hvem skal hjælpes først? Hvem kan selv? Hvad skal de børn lave som bliver klar først? • Gør dig forudsigelig fortæl hvad der skal ske, sæt ord på dig selv. Og dernæst en ting ad gangen. • Må gerne være på ”samlebånd”: Peter, Nanna og Marie I sætter jer her. Så hjælper jeg. • Først tar’ I sokkerne af. Sådan. Så bukserne. Læg tøjet ind i skabet. Sådan • Opmuntring og ros undervejs. • Lad dem gøre så meget som muligt selv, men et lille ryk i sokken kan gøre underværker. • Sæt ord på, når du hjælper et barn, det gør dem sociale og vænner dem til at vente på hjælp. • Jeg hjælper lige Nanna med lynlåsen, så kommer jeg hen til dig Peter. • Bekræft børnenes initiativer. Ja den knap er svær, se hold ned i frakken, så kan du. Det giver læring og mod på at fortsætte. • Fortæl dem hvad de må mens der ventes. • Lav en tydelig afslutning. • Så nu er vi klar. Så skal vi……… syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 30. Find marte meo principper • Se Margit og Bent spiser med: • Sofie, Emily, Christian,Linus,Kathrine og Johannes. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 31. Se film om positiv ledelse • Margit og Sofie • Margit, Christian, Sofie og Emily syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 32. Omsorgspraksishvilke marte meo principper skal kunne observeres • Kærlige varme følelsesmæssige toner, berøring og holdning • Vitalitet og glæde ved samværet • Empatisk identifikation ved at følge initiativ • Positiv bekræfte • Benævne egne, omverdens og barnets initiativer. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 33. Realistisk i forhold til krav og inddragelse • Klar start og slut.. • Fordeling mellem kontakt og opgaven • Afstemt ( hvad foregår der i øvrigt i situationen) inddragelse i kravsituationer (vente, give tid, benævne egne, omverden og barnets initiativer) syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 34. Hvad kan jeg filme? • Husk ved problemstillinger opsøg en terapeut. • Film på egen hånd, er for at optimere den udviklingsstøttende kommunikation. • Ikke for at løse problemer. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 35. Tjekpunkter til videooptagelser • Begynd med en film med dig selv og et barn • Brug altid en ustruktureret situation, her lærer du at se barnet. • Film kun 15 min. • Se den sammen med en kollega, du føler dig tryg ved. • Eller sammen med en marte meo terapeut • Find alle de principper som du allerede gør! • Gør det noget mere! • Begynd med princippet; vent på barnet og sæt ord på det, du kan se barnet gør. Vær konstaterende. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 36. Hvad skal I se efter på filmen? ustruktureret struktureret • Er der gode rare toner? Og kropssprog? • Gør den voksne det muligt for barnet/børnene at tage øjenkontakt? • Hvilke initiativer tar’barnet/børnene? • Hvordan følger den voksne initiativerne? • Kan den voksne vente på barnet? • Lader den voksne barnet/børnene styre legens indhold selv? • Sætter den voksne ord på de fleste af initiativerne? • Er der gode rare toner? Og kropssprog? • Bruger den voksne barnets/børnenes navne? • Kan den voksne lave anvisninger på hvad der skal ske, en ting ad gangen /trinvis guiding? • Kan den voksne tilgodese såvel opgave som hyggekontakt? • Kan den voksne være konstaterende? • Kan den voksne tilgodese alle børn i situationen? syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 37. Typiske faldgrupper • Venter ikke på barnet • Stiller for mange spørgsmål især, når der ikke er en valgmulighed • Snakker for meget stiller for mange krav på en gang. • Blander sig i barnets leg, synes der skal ske noget. • For megen indlæring- det kommer gennem leg og at følge initiativ. • Nej og hold op cirkler. • For megen præstation for lidt væren / selvtillid-selvværd • Mulighed for øjenkontakt syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 38. minimer brugen af spørgsmål Spørgsmål vi ikke forventer eller ønsker at få svar på. Spørgsmål børn ikke kan svare på. • Ex. til spædbørn der ikke kan svare. • Til børn med forsinket sprogudvikling. • Til den treårige, der skal i seng. • Skaber forvirring pga. modsatrettede signaler. • Til den etårige, hvad farve er den? • Der spørges til viden de endnu ikke har. • Skaber usikkerhed! Kræver præstation. • Lærer spgs. –paratviden spg. • I stedet: Du farver med en blå blyant. Skaber dialog. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 39. Vigtigste princip: vent på barnet syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 40. Øjenkontaktens betydning Barnet viser tydeligt om det ønsker kontakten. Knytter bånd. Kan ikke trænes. Krig og kærlighed. Spejl-neuroner syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 41. Husk at se bag om initiativerne syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 42. Anerkendelse af barnets initiativer Selvtillid Selvværd • Ros • Præstation • Korrekte spørgsmål • Ord for følelser • For den man er • Væren i stedet for gøren. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 43. Det kan være svært at følge initiativ syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 44. litteratur • Pernille Roug, • ”Marte meo i praksis”, video på cd’rom indlagt. • Marianne Brodin og Ingrid Hylander, • ” Selvfølelse” • Jytte Birk Sørensen Sørensen, • ”Marte Meo metodens teori og praksis” syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 45. Et strejf af Sterns udviklingsteori syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 46. Med i bagagen * • Medfødt temperement; EAS ( Tomkinson/Nathanson) • E emotioner vi udtrykker vores følelser forskelligt, nogle gør det tydeligt andre afdæmpede. • A aktivitets niveau, nogle meget aktive og vågne andre passive og stille. Nogle rytmiske nogle arytmiske for hvem der går længere tid før der er fundet en døgnrytme. • S socialitet udadrettethed og optagethed af verden. • Fra starten udstyret med Kategorialfølelser. • Velbehag/ekstase ( glæde), interesse/iver ( positive affekter ) • Forbavselse/forundring ( neutrale affekter) • Vrede/raseri,frygt/rædsel(angst ), bedrøvelse/fortvivelse (sorg), afsmag/afsky, skam/ydmygelse ( negative affekter). • Alle oplevelser aktivere følelser mennesket er altid følende Vitalitetsfølelser syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

 47. Baby og glaspladenthe visual cliff • http://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA&feature=results_main&playnext=1&list=PLE8ACCF549E785776 syddansk-martemeo.dk

 48. Marsmellow test • http://www.youtube.com/watch?v=G7LN96jEXHc&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=6EjJsPylEOY syddansk-martemeo.dk

 49. Baby ansigt forsøgstill face experiment • http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 syddansk-martemeo.dk