majanduse arenguperspektiivid teel tagasi reaalsusesse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Majanduse arenguperspektiivid Teel (tagasi) reaalsusesse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Majanduse arenguperspektiivid Teel (tagasi) reaalsusesse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Majanduse arenguperspektiivid Teel (tagasi) reaalsusesse - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Majanduse arenguperspektiivid Teel (tagasi) reaalsusesse. Veikko Maripuu. 29. aprill 200 8. Sissejuhatus Põhisõnumid. Maailma majandus ja mõtted toidust Eesti majandus. Maailma majandus Maailma halvenenud väljavaated. Finantskriis mõjutab maailmamajanduse väljavaateid kardetust enam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Majanduse arenguperspektiivid Teel (tagasi) reaalsusesse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sissejuhatus p his numid
SissejuhatusPõhisõnumid
 • Maailma majandus ja mõtted toidust
 • Eesti majandus
maailma majandus maailma halvenenud v ljavaated
Maailma majandusMaailma halvenenud väljavaated
 • Finantskriis mõjutab maailmamajanduse väljavaateid kardetust enam
 • Keskpangad üritavad haigust ravida, pumbates finantsturgudele enneolematus ulatuses likviidsust
  • Kuid pangad ja teised finantsasutused ei usalda (veel) üksteist ega laenuvõtjaid
 • Mõju reaalmajandusele
  • Projektide rahastamine on muutunud tunduvalt okkalisemaks kui varem
  • Vähem investeeringuid

Ebakindlus jätkub, kuni usutakse, et keskpangad suudavad ära hoida globaalse majanduslanguse

maailma majandus areneva maailma parem positsioon
Maailma majandusAreneva maailma parem positsioon
 • Samas on arenevad riigid muutunud viimaste aastate jooksul üha sitkemaks
 • See on loonud aluse iseseisvate majandustsüklite arenguks, mis on järjest vähem sõltuvad, kuid mitte isoleeritud USA majanduse käekäigust
maailma majandus ebakindlus kuid suuremad reservid
Maailma majandusEbakindlus, kuid suuremad reservid
 • Paljudes arenevates riikides on toimunud viimastel aastatel säästude (eelkõige reservide näol) kiire kasv (erandiks on Venezuela, Ungari, Rumeenia ning muidugi Eesti ja teised Balti riigid)
 • Sääste koguvad riigid on hoidnud valuutakursse kunstlikult madalal (soosib investeeringuid ning pärsib tarbimist)
maailma majandus kiirenev hinnat us k tkeb ohte
Maailma majandusKiirenev hinnatõus kätkeb ohte
 • Hinnatõus kiirem kui oodatud
  • Energiakandjad
  • Toiduained
 • Toiduainete hinnatõus on eriti arenevate riikide majandustele üks suuremaid riske
  • Toidukaubad moodustavad nende riikide tarbijakorvis suhteliselt suure osakaalu
  • Lisaks kõrgematele hindadele ja intressimäärade kasvu survele, võivad kaasneda sotsiaalsed pinged
  • Turu kaitsmise surve
   • Kõrged eksporditollid
   • Toiduainete väljaveo keeld
maailma majandus hiina m ju
Maailma majandusHiina mõju?!
 • Hiinas kasvab kiirelt keskklassi osatähtsus
 • Hiina osakaal maailma jaemüügist on 4%, kuid kasvust 15%
 • Hiina jaemüügi kasv annab maailmale igal aastal justkui juurde ühe Tai või Argentiina
maailma majandus toiduainete kiire hinnakasv
Maailma majandusToiduainete kiire hinnakasv
 • Toitumisharjumuste kiire muutus arenevatel turgudel
 • Biokütuste hullus
 • Vead põllumajanduspoliitikas
 • Mõnede põllumajandustoorainete suhteliselt madalad hinnatasemed võrreldes nende ajalooliste kõrgtasemetega

Loodud on tugev alus mitmeaastase trendi jätkumiseks

maailma majandus kas toit saab otsa
Maailma majandusKas toit saab otsa?
 • Kas maailm on jõudnud nn. murdepunktini, kus haritav maa väheneb rahvastiku kasvu tõttu, tootlikkus on jõudnud maksimumini ning käes on kriis?
 • Kusjuures poliitika teeb olukorra hullemaks
  • Keelud põllumajandustoodete ekspordiks riikides nagu Vietnam, Indoneesia, India või suurenenud eksporditariifid (Argentiina, Hiina)
   • Omab kohalikele hindadele kaheldavat mõju, sest pärast piirangute kehtestamist satuvad inimesed paanikasse ja hakkavad varusid koguma
maailma majandus toit ei saa veel otsa
Maailma majandusToit ei saa (veel) otsa
 • Pikaajaliselt pole hirmuks (veel) põhjust
 • Toidu tootmise kasv ületab jätkuvalt rahvastiku kasvu
 • Tänane toiduainete nõudluse kasv ja hinnatõus on mitme eelpool märgitud komponendi koosmõju tulemus
maailma majandus hinnat usu tempo v ib olla raugemas
Maailma majandusHinnatõusu tempo võib olla raugemas
 • Toidu- ning energiahindade mõju tarbijahindadele peaks lähiaegadel vähenema, isegi juhul, kui hinnad püsivad jätkuvalt kõrgetel tasemetel
eesti majandus majandus on jahtumise faasis
Kommertspangad ei finantseeri enam hea meelega kinnisvara ja kõrgete tööjõukuludega sektoreid

Ehitus, kinnisvarasektor, kaubavedu, jaekaubandus näitavad kasvutempode alanemist

Järgneb investeeringute kasvutempo oluline alanemine

SKP kasvutempo jätkab langemist

Tegevusharude aastane kasvutempo

Eesti majandusMajandus on jahtumise faasis
eesti majandus kinnisvaraturg
Eesti majandusKinnisvaraturg
 • Kinnisvarahinnad on langenud alates 2007. aasta keskpaigast
  • Laenude kallinemine ja kättesaadavuse halvenemine
  • Süvenev pessimism
  • Uued valminud hooned - vakantsete pindade hulk on suhteliselt suur
 • Uute (elu)hoonete ehitamine ei ole täna aktuaalne
  • Ootused majandusarengu osas peavad stabiliseeruma
  • Vakantsuse määr peab märgatavalt alanema
  • Inimeste soov laenu võtta peab uuesti kasvama
 • Stabiliseerumine võib võtta mitu aastat
eesti majandus t turg
Eesti majandusTööturg
 • Sisenõudluse vähenemine on tööturule positiivne
  • Teatud (välis)firmade lahkumine
  • Osade töökohtade kadumine
  • Turu konsolideerumine
 • Majanduskasvu aeglustumisest tingitud strukturaalsed muutused tööturul peaks saavutama teatava stabiilsuse aastaks 2009
eesti majandus inflatsioon
Eesti majandusInflatsioon
 • Tarbijahindade kasvutempo on siiani kiirenenud …
  • Surve palgakasvule, sel aastal eriti avalikus sektoris
  • Kaudsete maksude tõstmine 2008.aastal
  • Inflatsiooniootus toidab inflatsiooni kasvu
 • … samas mitmete hindade hinnatõusu tipp on kaugelt möödas …
  • Viimase aasta olukord on olnud eriti pinev ehitushindade osas ning tootjate poolelt vaadates, kus trend juba on selgelt muutunud
 • Ka tarbijahindade osas on juba tegu trendimuutusega
 • Olulisem hindade kasvu kukkumine leiab aset juhul, kui alaneb palgasurve
eesti majandus ettev tjale on saabunud p nev aeg
Eesti majandusEttevõtjale on saabunud põnev aeg
 • Õige aeg teha ambitsioonikaid tulevikuplaane, sest lähitulevikus on märksa lihtsam laieneda ja odavam osta üles konkurente kui kõrgajal
  • Ülevõetavate ettevõtete reaalse väärtuse hindamine, turupotentsiaali analüüsimine ja protsessi elluviimine
 • Majanduse jahenemise süvenedes võib tööjõudu üle jääda ja tööjõud odavneda, ka tippspetsialistide hulgas
eesti majandus ettev tja arenguv imalused
Eesti majandusEttevõtja arenguvõimalused
 • Ettevõtte efektiivsemaks muutmise ja riskide minimeerimise võimalused
  • Finantsaruandluse korrastamine
   • Läbipaistvuse suurendamine – olukorrast parem ülevaade, õigeaegsem otsuste tegemise võimalus
  • Millised on ettevõtte kasvuvõimalused, ettevõtte väärtuse kasvupotentsiaal
   • Ettevõtte juhtkond
   • Spetsialistide kaasamine
  • Täiendava kapitali kaasamine
   • Varasema kogemuse rakendamine
   • Aktiivne osalemine ettevõtte juhtimises
eesti majandus majanduse kokkuv te
Eesti majandusMajanduse kokkuvõte
 • Kiire rahunemine peale buumiperioodi
 • Negatiivne
  • Väiksem kasv toob kaasa pingeid (nõudluse vähenemine, töökohtade kadumine, väiksemad eelarvelaekumised jne)
  • Palgakasv pole (veel) otsustavalt alanenud (käesoleval aastal rohkem mõjutatuna avaliku sektori otsustest
  • Eksportturgude väljavaated on varasemast kehvemad
 • Positiivne
  • Rahunemine on vajalik, luues aluse ressursside vabastamiseks konkurentsivõimeliste sektorite jaoks
   • Võimalus kõrgemat lisandväärtust loova ekspordile suunatud tööstuse arenguks, mille tootmisbaas sisustatakse kaasaegselt
  • Välistasakaal (eelkõige jooksevkonto olukord) on paranenud
  • Finantssektor on jätkuvalt tugev, laenuturg on stabiliseerunud
 • Majanduse ja ettevõtjate väljavaated on ettevaatlikult optimistlikud
  • Tarbijate raha ei ole otsa lõppenud
  • Investeeringuteks leiab endiselt raha (pangalaenud, erakapital, jne)
slide21
Käesolev dokument ei ole ja seda ei tohi käsitleda väärtpaberite müügipakkumise või nõustamisena. Käesolevas dokumendis sisalduvad faktiväited, informatsioon, arvamused ja hinnangud on saadud, kogutud või hangitud Evli Bank Plc ja nendega seotud ettevõtete poolt allikatest, mida on heas usus peetud usaldusväärseteks, kuid sealjuures ei anta mingit kinnitust või garantiid nende andmete täpsuse, täielikkuse või tõelevastavuse osas. Iseäranis igasugused numbrid, väärtused ja kavad, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on esialgsed ja esitatud vaid arutluse eesmärgil. Käesolevas dokumendis esitatud informatsiooni avaldatakse infosaajate abistamiseks, kuid sellele ei tohiks tugineda kui usaldusväärsele informatsioonile või võtta kui asendust saaja isikliku otsuse kujundamisele ning Evli Bank Plc ja nendega seotud ettevõtted ei võta mingit vastutust igasuguse otsese või kaudse kahju osas, mis tuleneb käesoleva dokumendi või selle sisu kasutamisest.

Siinavaldatud arvamused võivad muutuda ilma teavituseta. Evli Bank Plc ja nendega seotud ettevõtted ja/või nende juhid või töötajad võivad omada positsiooni igasugustes väärtpaberites või investeeringutes, mida siin on nimetatud, ja võivad aeg-ajalt suurendada või vähendada oma positsioone vastavates väärtpaberites või investeeringutes. Evli Bank Plc ja nendega seotud ettevõtted võivad aeg-ajalt osutada investeerimispanganduse või muid teenuseid, või nõustada investeerimispanganduse või muude teenuste alal mõnda käesolevas dokumendis nimetatud ettevõtet.

Käesolevat dokumenti tuleb käsitleda kui rangelt isiklikku ja konfidentsiaalset ja seda ei või kasutada reklaamiks, esitleda või kasutada toote või teenuse toetamise eesmärgil või kasutada käesolevas dokumendis olevat informatsiooni kolmandate isikute suhtes igasugusel viisil, milleks puudub eelnev Evli Bank Plc kirjalik luba