Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE ZA KEMIJSKU PRIPREMU VODE U POGONU “TE-TO” U ZAGREBU. DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA. PROVIZORIJ (OSIGURATI RAD KPV 2) UKLANJANJE KPV 1 IZGRADNJA NOVE KPV I UGRADNJA OPREME. PROVIZORIJ - OSIGURANJE RADA KPV 2. Postrojenje KPV2 – postojeće stanje 3 x 120 m3/h. Problem:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dinamika izvo enja radova
DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA “TE-TO” U ZAGREBU

 • PROVIZORIJ (OSIGURATI RAD KPV 2)

 • UKLANJANJE KPV 1

 • IZGRADNJA NOVE KPV I UGRADNJA OPREME


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu

PROVIZORIJ - “TE-TO” U ZAGREBU

OSIGURANJE RADA KPV 2


Postrojenje kpv2 postoje e stanje 3 x 120 m3 h
Postrojenje KPV2 – postojeće stanje “TE-TO” U ZAGREBU3 x 120 m3/h

 • Problem:

 • dotok sirove vode i doziranje kemikalija je iz KPV1, koja se ruši

 • crpke demineralizirane vode za oba postrojenja (KPV1 i KPV2) nalaze se u zgradi KPV1, koja se ruši

 • Cilj:

 • izgradnja nove neovisne crpne stanice za demineraliziranu vodu i dozirne jedinice kemikalija

 • izgradnja nove trafostanice za napajanje svih potrošača unutar nove crpne stanice i nove zgrade KPV-a


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu

IZGRADNJA NOVE TRAFOSTANICE TS2, PRESPAJANJE POSTOJEĆE TRAFOSTANICE TS1 I IZGRADNJA ELEKTROKANALA OD NOVE TRAFOSTANICE TS2 DO CRPNE STANICE PS


Izgradnja nove crpne stanice ps
IZGRADNJA NOVE CRPNE STANICE PS TRAFOSTANICE TS1 I IZGRADNJA ELEKTROKANALA OD NOVE TRAFOSTANICE TS2 DO CRPNE STANICE PS

 • Prenamjena bazena u podzemnu etažu PS


Ugradnja opreme u ps
UGRADNJA OPREME U PS TRAFOSTANICE TS1 I IZGRADNJA ELEKTROKANALA OD NOVE TRAFOSTANICE TS2 DO CRPNE STANICE PS


Povezivanje privremeno smje tenog mru ormara u crpnoj stanici ps s trafostanicom ts2
POVEZIVANJE PRIVREMENO SMJEŠTENOG MRU ORMARA U TRAFOSTANICE TS1 I IZGRADNJA ELEKTROKANALA OD NOVE TRAFOSTANICE TS2 DO CRPNE STANICE PSCRPNOJ STANICI PS S TRAFOSTANICOM TS2Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu
IZMJEŠTANJE ELEKTRO, MRU I LABORATORIJSKE OPREME IZ ANEKSA U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE

NAPAJANJE ELEKTRO PLOČE KPV2 (ZRU 29/7, UTIČNICE) I MRU ORMARA KPV2 (ZRU 29/6) IZ NOVE TRAFOSTANICE TS2


Izgradnja cjevnog mosta od crpne stanice ps i dalje uz ju ni zid zgrade kpv2
IZGRADNJA CJEVNOG MOSTA OD CRPNE STANICE PS U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNEREI DALJE UZ JUŽNI ZID ZGRADE KPV2


Postavljanje instalacija na cijevni most
POSTAVLJANJE INSTALACIJA NA CIJEVNI MOST U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE

 • RAZVOD CJEVOVODA DEMI VODE OD TLAČNOG RAZDJELNIKA U PS

 • DO PREDVIĐENOG MJESTA SPAJANJA NA POSTOJEĆE CJEVOVODE

 • RAZVOD CJEVOVODA KISELINE, LUŽINE I DEMI VODE OD PS DO KPV2

 • RAZVOD CJEVOVODA PARE DO IZMJENJIVAČA TOPLINE U CRPNOJ STANICI

 • RAZVOD CJEVOVODA ZRAKA ZA POTREBE PRAŽNJENJA AUTOCISTERNI

 • PRILIKOM ISKRCAJA KEMIKALIJA

 • RAZVOD EL. KABELA OD TS2 DO ZGRADE STAROG BUNARA ZA NAPAJANJE CRPKI SIROVE VODE


Uklanjanje zgrade kpv 1
UKLANJANJE ZGRADE KPV 1 U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE

Redoslijed aktivnosti:

- iz ionskih izmjenjivača izvaditi ionske mase i iste propisno zbrinuti

- prazne ionske izmjenjivače isprati bunarskom vodom

- isprazniti dnevne spremnike kiseline i lužine, kao i pripadajuće

crpke i povezne cjevovode, te iste isprati

- isključiti i odspojiti sa izvora napajanja postojeće instalacije NN

razvoda, telekomunikacijske i računalne veze

- demontirati mjernu i elektroopremu, elektro kabele i police

- demontirati ventile, zasune i dijelove cjevovoda

- demontirati crpke i ventilatore

- ukloniti ionske spremnike, odvajač CO2 i dnevne posude kemikal.

- opremu koju nije moguće iznijeti kroz otvore na zgradi, ukloniti

paralelno s uklanjanjem zgrade KPV1

- zatvaranje vodovodne instalacije u priključnom šahtu 026

- rušenje zgrade KPV1

- brtvljenje odvodnog kanala na izlazu iz postojeće KPV1

- odvoz razgrađenog materijala na komunalnu deponiju


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu

IZGRADNJA NOVE KPV I UGRADNJA NOVE OPREME U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE


Novo postrojenje za kemijsku pripremu vode sastoji se od
Novo postrojenje za kemijsku pripremu vode sastoji se od: U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE

 • Tri linije za demineralizaciju sirove vode kapaciteta 120 m3/h po liniji.

  Maksimalni kapacitet postrojenja je rad dvije linije paralelno tj. 2 x 120 = 240 m3/h.

  Treća linija se regenerira ili je u pripravnosti.

  Nije predviđen rad sve tri linije istodobno.

 • Jedne linije za obradu kondenzata kapaciteta 85 m3/h.


Tehnolo ka shema demineralizacije
Tehnološka shema demineralizacije U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE


Tehnolo ka shema obrade kondenzata
Tehnološka shema obrade kondenzata U PROVIZORNU PROSTORIJU UNUTAR KPV2 I U KONTEJNERE


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu
Spoj sirove vode na novu KPV iz postojećeg okna sirove vode br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu

- Izgradnja AB kanala od PS do nove KPV za potrebe br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebedemi vode, NaOH, HCl I komprimiranog zraka;- Izgradnja AB kanala od PS do sobe energetike u novoj KPV za potrebe elektroinstalacija;- AB kanal za cjevovod tehnološke otpadne vode (eluata) od nove KPV do novog okna ROE1;- Postavljanje novog cjevovoda eluata (cijev u cijevi) od okna ROE1 do neutralizacijskog bazena- Spoj izlaznog cjevovoda demi vode iz nove KPV na postojeći spojni cjevovod između dva spremnika demi vode od 1000 m3


Ugradnja procesne opreme ve ih gabarita
UGRADNJA PROCESNE OPREME VEĆIH GABARITA br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe


Izgradnja eli ne konstrukcije nove kpv
IZGRADNJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE NOVE KPV br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe


Izgradnja troeta nog zidanog dijela nove zgrade kpv u okviru glavne eli ne konstrukcije
IZGRADNJA TROETAŽNOG ZIDANOG DIJELA NOVE ZGRADE KPV br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebeU OKVIRU GLAVNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE


Pokrivanje hale termopanelima
POKRIVANJE HALE TERMOPANELIMA br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe


Rekonstrukcija gra evine za kemijsku pripremu vode u pogonu te to u zagrebu
UGRADNJA OSTALE PROCESNE OPREME, CJEVOVODA, br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebeCJEVOVODNE ARMATURE, ZAPORNIH ORGANA, POMOĆNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE I OSLONACA


Hvala na pa nji
HVALA NA PAŽNJI ! br. 026 za potrebe tehnološkog procesa I sanitarne potrebe