jak za o y w asn firm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak założyć własną firmę? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak założyć własną firmę?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Jak założyć własną firmę? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

„Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej” XVII Sejm Dzieci i Młodzieży. Jak założyć własną firmę?. - Czyli 7 pierwszych kroków. 7 pierwszych kroków. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Koncesja czy nie? Wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON Pieczątka Konto w banku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jak założyć własną firmę?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak za o y w asn firm

„Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”

XVII Sejm Dzieci i Młodzieży

Jak założyć własną firmę?

- Czyli 7 pierwszych kroków

7 pierwszych krok w
7 pierwszych kroków

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Koncesja czy nie?

Wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON

Pieczątka

Konto w banku

Urząd Skarbowy - formularz NIP-1 a także VAT –R(forma opodatkowania)

ZUS - formularz ZFA

w pis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej wniosek edg 1
Wpis do ewidencjidziałalnościgospodarczej-wniosek EDG-1
 • składamy w: Starostwie Powiatowym,Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta
 • dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarcząwniosek EDG-1 jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego,

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

wniosek edg 1 zawiera
Wniosek EDG-1 zawiera
 • nazwę firmy - najlepiej pełną nazwę z wersją skróconą, np. „IMEX" PrzedsiębiorstwoEksportowo-Importowe;
 • imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania);
 • imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
 • rodzaj działalności - przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp. ( Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007);
 • miejsce wykonywania działalności - siedzibę firmy;
 • datę rozpoczęcia działalności - faktyczny moment rozpoczęcia;
 • numer zezwolenia, jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia.

Uwagi:

Należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku EDG-1 !!

Potrzebny dowód osobisty. Czas oczekiwania do 14 dni.

za czniki do wniosku edg 1
Załączniki do wniosku EDG-1
 • EDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • EDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza,
 • EDG-RB Informacja o rachunkach bankowych,
 • EDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek);.

WAZNE :

przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie

koncesja czy nie
Koncesja czy nie?
 • Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.
 • Przykładowe działalności wymagające koncecji:

- przemysł wydobywczy

- obrót materiałami o przeznaczeniu wojskowym

- transport lotniczy

- telekomunikacja

regon
REGON

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku EDG-1 otrzymamy zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Zawiera ono:

 • nazwęfirmy,
 • daneteleadresowe (adres, telefon),
 • formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA),
 • stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
 • rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
piecz tka
Pieczątka

na której musi znaleźć się przynajmniej:

 • pełna nazwa firmy,
 • siedziba firmy,
 • numer REGON,
 • numer NIP
 • Strona www, e-mail….

Potrzebne dokumenty:

nie są wymagane, ale można przygotować oryginał Wpisu do Ewidencji… i dowód osobisty.

konto w banku
Konto w banku
 • na miejscu w bankusąwypełniane:
  • wniosek o założeniekonta,
  • kartyzewzorempodpisu.

Potrzebne dokumenty:

 • dowódosobisty,
 • ksero Wpisu do Ewidencji… i oryginał do wglądu,
 • ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,
 • pieczątka.
urz d skarbowy formularz nip 1
Urząd Skarbowy - formularz NIP-1
 • musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy i oświadczyć to odrębnie w Urzędzie Skarbowym

- w formiekartypodatkowej,

- ryczałtuewidencjonowanego,

- na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

 • musimytakżezadeklarować, czybędziemypłatnikamipodatku VAT (VAT-R)
 • musimypodjąćdecyzję, czyprowadzimysamiksięgowość, czyzlecimy to jakiejśfirmie
zus formularz zfa
ZUS - formularzZFA
 • ZUS na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w związku z rozpoczęciem lub wznowieniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu formularz ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej.

- numer rachunku bankowego firmy,

- dane personalne,

- numery NIP (wszystkich osób),

- rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

inne urz dy
Inne urzędy
 • Gdy zatrudniamy pracowników  zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy
 • Sanepid  jeśli tego wymaga rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
opracowali micha turczyn daniel wojtak
Opracowali: Michał Turczyn Daniel Wojtak

na podstawie prezentacji: