komunikacijske tehnologije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Komunikacijske tehnologije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Komunikacijske tehnologije - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Komunikacijske tehnologije. Komunikacijsko sučelje. Asinkroni i sinkroni prijenos. Potreban nam je mehanizma za sinkronizaciju prijemnika i odašiljača Dva rješenja Asinkrono Sinkrono. Asinkrono. Podaci se prenose karakter po karakter 5 do 8 bitova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikacijske tehnologije' - amish


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komunikacijske tehnologije

Komunikacijske tehnologije

Komunikacijsko sučelje

asinkroni i sinkroni prijenos
Asinkroni i sinkroni prijenos
 • Potreban nam je mehanizma za sinkronizaciju prijemnika i odašiljača
 • Dva rješenja
  • Asinkrono
  • Sinkrono
asinkrono
Asinkrono
 • Podaci se prenose karakter po karakter
  • 5 do 8 bitova
 • Timing treba održavati samo unutar karaktera
 • Resinkronizacija nakon svakog karaktera
asinkrono pona anje
Asinkrono - ponašanje
 • Kada podaci pristižu stabilno, razmak između karaktera je jednak (dužina stop elementa)
 • Kada je linija prazna prijemnik čeka an promjenu 1 u 0
 • Nakon toga uzorkuje 7 dužina (dužina karaktera)
 • Zatim čeka na slijedeći 1 u 0
 • Jednostavno, jeftino
 • Višak od 2 do 3 bitapo znaku (~20%)
 • Dobra za podatek za velikim prazninama (korisnici)
sinkroni
Sinkroni
 • Blokovi podataka se prenose bez start ili stop bita
 • Satovi moraju biti sinkronizirani
 • Može koristiti posebnu liniju za sinkronizaciju
  • Dobro za kraće linije
 • Satni signal se može ubaciti u signal
  • Manchester
  • Frekvencija nosioca (analogno)
sinkroni na nivou blokova
Sinkroni – na nivou blokova
 • Treba nam oznaka za početak i kraj bloka
 • Koristi se preamble i postamble
  • np. serija SYN (hex 16) znaka
  • np. blok 11111111 uzorka,završetak 11111110
 • Efikasnije (manje viška(overhead)) u odnosu na asinkroni
konfiguracija linije
Konfiguracija linije
 • Topologija
  • Fizički raspored stanica na mediju
  • Point to point
  • Multi point
   • LAN
 • Half duplex
  • Samo jedan uređaj može pričati
  • Traži samo jedan put za podatke
 • Full duplex
  • Simultano odašiljanje i primanje između dvije stanice
  • Traži dva puta
su elja
Sučelja
 • Data terminal equipment, DTE obično nema mogućnost i slanja podataka
 • Sučelje - data circuit terminating equipment (DCE)
  • np. modem, NIC
 • DCE prenosi bitove na medij
 • DCE prenosi podatke i dogovara kontrolu tokasa DTE
svojstva su elja
Svojstva sučelja
 • Mehanička
  • Konektori
 • Električna
  • Napon, kodiranje,..
 • Funkcionalna
  • Podaci, kontrola, ..
 • Proceduralna
  • Slijed događaja
v 24 eia 232 f
V.24/EIA-232-F
 • ITU-T v.24
 • Specificira samo funkcionalan i proceduralna svojstva
  • Referencira se na druge standarde za mehanička i električna svojstva
 • EIA-232-F (USA)
  • RS-232
  • Mehanička ISO 2110
  • Električna v.28
  • funkcionalan v.24
  • Proceduralna v.24
elektri na specifikacija
Električna specifikacija
 • Digitalni signali
 • Vrijednosti će biti interpretirane kao podaci ili kao kontrola
 • Više od -3v je binarna 1, više od +3v je binarna 0 (NRZ-L)
 • Brzina signala < 20kbps
 • Udaljenost <15m
 • Za kontrolu, više od -3v je off, +3v je on
proceduralne specifikacije
Proceduralne specifikacije
 • np. Asinkroni modem na iznajmljenoj liniji
 • Kada se upali, modem (DCE) šalje DCE ready
 • Kada je DTE spreman za slanje, šalje Request To Send
  • Ujedno zatvori prijemni mod u half duplex
 • Modem odgovara (kada je spreman) sa Clear to send
 • DTE šalje podatke
 • Kada primi podatke lokalni modem postavi Receive Line Signal Detector i isporuči podatke
isdn fizi ko su elje1
ISDN fizičko sučelje
 • Veza između terminalne opreme (DTE) i network terminating equipment (DCE)
 • ISO 8877
 • Kablovi završavaju u konektorima sa 8 kontakata
 • Transmit/receive prenosi i podatke i kontrolu
isdn elektri ne specifikacije
ISDN električne specifikacije
 • Balansirani prijenos
  • Prenosi se preko dvije linije, np. twisted pair
  • Signali idu kao struja niz jedan i uz drugi
  • Diferencijalni signali
  • Vrijednost ovisi o smjeru napona
  • Podnosi više i stvara manje šuma
  • Kodiranje zavisi od brzine
  • Osnovna brzina od 192kbps koristi pseudoternary
  • Primary rate koristi alternative mark inversion (AMI) i B8ZS ili HDB3
foreground reading
Foreground Reading
 • Web stranice o ITU-T v. specifikacijama
 • Web o ISDN