1 / 18

VERZEKEREN

VERZEKEREN. Risico is de verwachte schade van een gebeurtenis. De omvang van het risico wordt be ï nvloed door twee factoren:. 1. kans op een gebeurtenis (in %). 2. schade als gevolg van de gebeurtenis (in € ). Risico = (kans op gebeurtenis) x (schade als gevolg van gebeurtenis). Voorbeeld:

amil
Download Presentation

VERZEKEREN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VERZEKEREN

 2. Risico is de verwachte schade van een gebeurtenis. De omvang van het risico wordt beïnvloed door twee factoren: 1. kans op een gebeurtenis (in %) 2. schade als gevolg van de gebeurtenis (in €) Risico = (kans op gebeurtenis) x (schade als gevolg van gebeurtenis) Voorbeeld: Als de kans dat een scooter van € 1.000 gestolen wordt 1 op 10 is,dan is het risico 0,10 x € 1.000 = € 100. De meeste mensen houden niet van risico’s. Ze zijn risico-avers.

 3. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd

 4. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd

 5. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd

 6. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd

 7. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd Verwachte kosten per jaar = (10 x jaarpremie + verwachte schade) / 10 1) (10 x € 0 + € 600) / 10 = € 60 2) (10 x € 65 + € 0) / 10 = € 65

 8. Het is mogelijk om risico’s te verminderen door je te verzekeren. Als ieder jaar 1 op de 10 fietsen ter waarde van € 600 wordt gestolen, danis het risico per eigenaar € 60 en voor een groep van 20 eigenaars € 1.200. De hele groep kan zich tegen dit risico verzekeren voor een jaarpremie van € 65 per verzekerde. In ruil voor deze premie dekt de verzekering de aanschafkosten van een nieuwe fiets in geval van diefstal. Gevolgen verzekering met 10 jaar looptijd Risico per jaar = schadekans x verwachte schade1)0,10 x € 600 = € 60 2) 0,10 x € 0 = € 0

 9. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen.

 10. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen.

 11. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen.

 12. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen.

 13. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen.

 14. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen. Individueel risico = individuele schadekans x verwachte schade 1) 0,05 x € 600 = € 30 2) 0,15 x € 600 = € 90

 15. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen. Verzekerd risico = gemiddelde schadekans x verwachte schade 1) 0,10 x € 600 = € 60 2) 0,10 x € 600 = € 60

 16. Verzekerden hebben meer informatie over de kans op schade dan verzekeraars: er is asymmetrische informatie. Verzekeraars gaan uit van de gemiddelde schadekans (hier 10%) en niet van de individuele schadekans. Het gevolg is dat goede risico’s te veel premie en slechte risico’s te weinig premie betalen. Premie – individueel risico 1) € 65 – € 30 = € 35 2) € 65 – € 90 = – € 25

 17. Twee problemen voor verzekeraars door asymmetrische informatie:1. averechtse selectie goede risico’s zeggen op en verzekeraars houden slechte risico’s over 2. moreel wangedrag verzekerden kunnen zich meer risicovol gaan gedragen • Oplossingen voor averechtse selectie en moreel wangedrag • 1. Informatie verzamelen over verzekeringsnemers • 2. Collectieve dwang • 3. Premiedifferentiatie • 4. Invoeren eigen risico en/of maximumvergoeding

 18. EINDE

More Related