verzekeren of banksparen lijfrente en kew l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW - PowerPoint PPT Presentation


 • 390 Views
 • Uploaded on

Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW. Ingrid Sandford-Brouwer Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. Achtergrond. Uitbreiding keuzevrijheid Lagere kosten voor consumenten Meer concurrentie Grotere transparantie in kosten. Programma. Lijfrentebanksparen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW' - Jims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verzekeren of banksparen lijfrente en kew

Verzekeren of banksparen?Lijfrente en KEW

Ingrid Sandford-Brouwer

Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken

achtergrond
Achtergrond
 • Uitbreiding keuzevrijheid
 • Lagere kosten voor consumenten
  • Meer concurrentie
  • Grotere transparantie in kosten

EFD

programma
Programma
 • Lijfrentebanksparen
  • Belangrijkste kenmerken
  • Opbouw en uitkering
  • Vergelijking lijfrenteverzekering en –bankrekening
 • Spaarrekening eigen woning
  • Belangrijkste kenmerken

EFD

wetgevingsproces
Wetgevingsproces
 • Aangenomen Tweede Kamer 5 juli 2007
 • Aangenomen Eerste Kamer 11 december 2007

- zonder stemming

 • Ingangsdatum: 1 januari 2008

EFD

belangrijkste kenmerken
Belangrijkste kenmerken
 • Nieuwe uitvoerders
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
 • Lijfrente via bankrekening of beleggingsrecht
 • Opbouw en uitkering
 • Rekening  verzekering
  • Overlijden
  • Levenslange uitkering

EFD

opbouwfase
Opbouwfase
 • Uitbreiding wettelijk begrip lijfrente
  • Artikel 1.7 Wet IB 2001
 • Inleg aftrekbaar volgens huidige regels

EFD

huidige regels aftrek lijfrentepremie
Huidige regels aftrek lijfrentepremie
 • Jaarruimte: 17% (IG -/- AF) -/- 7,5A -/- F -/- BSR
  • IG: inkomensgrondslag
  • AF: AOW-franchise
  • A: pensioenaangroei
  • F: dotatie oudedagsreserve
  • BSR: deblokkering i.v.m. vrijwillige pensioenpremies
 • Reserveringsruimte
 • Omzetting oudedagsreserve in een lijfrente
 • Omzetting stakingswinst in een lijfrente

EFD

premie aftrek
Premie-aftrek
 • Oorspronkelijk wetsvoorstel
  • Budgettair neutraal
 • Commentaar Raad van State
  • Kosten: € 100 miljoen
 • Oplossing: verlaging inkomensgrondslag van € 160.000 naar € 98.000
  • Verlaging maximum aftrek van € 25.200 naar € 14.800

EFD

premie aftrek10
Premie-aftrek
 • Oplossing behandeling Tweede Kamer
 • Inkomensgrondslag wordt € 114.000
 • Maximum aftrek naar € 17.500

EFD

motie eerste kamer
Motie Eerste Kamer
 • Maximum lijfrente-opbouw lager dan voor pensioen
 • Twijfel aan belastingderving tgv banksparen
 • Onderzoek mogelijkheid inkomensgrondslag oude niveau
 • Toezegging staatssecretaris De Jager

EFD

terugwenteling
Terugwenteling
 • Betaling lijfrentepremie vóór 1 april 2008
 • Aftrek mogelijk in 2007
 • Inleg lijfrentebankrekening vóór 1 april 2008
 • Geen terugwenteling
 • Banksparen niet mogelijk in 2007

EFD

uitkeringsfase verzekeraar
Uitkeringsfase verzekeraar

Huidige toegestane lijfrentevormen

 • Levenslange oudedagslijfrente
 • Tijdelijke oudedagslijfrente
 • Nabestaandenlijfrente

EFD

uitkeringsfase bank
Uitkeringsfase bank
 • Geen verzekerd lijf: simulatie
 • Vast en gelijkmatig

EFD

uitkeringsfase bank levenslange oudedagslijfrente
Uitkeringsfase bank“Levenslange oudedagslijfrente”
 • Gerechtigde  65 jaar
  • Minimale looptijd 20 jaar
  • Uiterlijk ingaan 70e levensjaar
 • Gerechtigde < 65 jaar
  • Minimale looptijd 20 jaar, plus aantal jaren dat spaarder jonger is dan 65 jaar

EFD

uitkeringsfase bank tijdelijke oudedagslijfrente
Uitkeringsfase bank”Tijdelijke oudedagslijfrente”
 • Gerechtigde  65 jaar
 • Minimale looptijd 5 jaar
 • Looptijd < 20 jaar
  • Maximale uitkering € 19.449
  • Maximale uitkering verzekeraar € 19.761

EFD

uitkeringsfase bank nabestaandenlijfrente
Uitkeringsfase bank”Nabestaandenlijfrente”
 • Overlijden spaarder in uitstelperiode
  • Direct ingaande lijfrente
  • Kinderen etc. > 30 jaar: minimaal 20 jaar
  • Kinderen etc. < 30 jaar: minimaal 5 jaar, niet meer dan leeftijd gerechtigde jonger dan 30 jaar
  • Begunstigde een ander: minimaal 5 jaar

EFD

uitkeringsfase bank nabestaandenlijfrente18
Uitkeringsfase bank”Nabestaandenlijfrente”
 • Overlijden gerechtigde tijdens uitkeringsperiode
  • Termijnen gaan over op erfgenamen

EFD

overlijden en arbeidsongeschiktheid
Overlijden en arbeidsongeschiktheid
 • Geen verzekerd lijf
  • Geen overlijdensdekking
  • Geen dekking langleven risico
 • Geen dekking arbeidsongeschiktheidsrisico
 • Van belang voor o.a. ondernemers

EFD

uitkeringsfase bank afkoop mogelijk
Uitkeringsfase bankAfkoop mogelijk
 • “Kleine” jaarlijkse uitkering
  • < € 406,44 per jaar
 • Belast, geen revisierente
 • Renseignering
 • Alleen voor banksparen !
 • Per belastingplichtige: controle?

EFD

uitkeringsfase bank21
Uitkeringsfase bank
 • Inhouding loonheffing, premies Zvw
 • Afdracht aan Belastingdienst

 “Branche-vreemde” handelingen

 Uitbesteding uitkeringsadministratie?

EFD

oude regimes
Oude regimes
 • Pré-Brede Herwaardering
 • Overbruggingslijfrente
 • Niet bij bank of beleggingsinstelling

EFD

toegestaan
Toegestaan
 • Waardeoverdracht bank  verzekeraar
 • Beleggingslijfrente

EFD

successiewet
Successiewet
 • Vrijstelling

- uitgebreid met lijfrentespaarrekening

- imputatie

 • Artikel 13

- niet voor bankrekening mogelijk

EFD

aandachtspunten
Aandachtspunten
 • Boxsplitsing
 • Internationaal:

- bankrekening = lijfrenteverzekering?

- spaarrenterichtlijn

EFD

informatieplicht obv wft
Informatieplicht obv Wft
 • Wet op het financieel toezicht
 • Voor verzekeraar en bank gelijk
 • Informatie voor sluiten overeenkomst (nodig voor goede beoordeling)
 • Financiële bijsluiter: indien sprake van complex product
  • Bankproduct wordt dat ook
 • Informatie tijdens looptijd (wezenlijke wijzigingen)

EFD

zorgplicht
Zorgplicht
 • Voor banken in grote lijnen gelijk aan verzekeraars
 • “Ken uw klant” profiel (adviesregels)
 • Voor banken: alleen bij beleggingsrisico’s!

EFD

zorgplicht28
Zorgplicht
 • Bgfo
 • Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen
 • In een oogopslag zien wat de kosten zijn
  • Afsluitkosten
  • Doorlopende kosten
  • Ook bij overdracht

EFD

resum verschillen
Bank

Geen leven

Spaarpot altijd uitgekeerd

Levenslang = vaste termijn

Alleen spaarkapitaal

Afkoop onder vw. mogelijk

Goedkoop?

Resumé: verschillen

Verzekeraar

 • Leven
 • Lijfrente eindigt bij overlijden
 • Levenslang = levenslang
 • Overlijdens- en AO-dekking
 • Afkoop niet mogelijk
 • Duur?

EFD

bank veel goedkoper
Bank veel goedkoper?
 • Inhoudingen bij uitkeringen
 • Renseignering
 • Beheer (afkoop, emigratie)
 • (Actuariële) berekeningen
 • Aansprakelijkheid bij afkoop
 • Zorg- en informatieplicht
 • Huidige afsluitprovisie banken
 • Jaarlijks wijzigende wetgeving

EFD

sew en bew
SEW en BEW
 • Aflossing eigenwoningschuld door:
  • KEW (kapitaalverzekering eigen woning)
  • SEW (spaarrekening eigen woning)
  • BEW (beleggingsrecht eigen woning)
 • Voorwaarden KEW (zoveel mogelijk) van toepassing

EFD

voorwaarden sew en bew
Voorwaarden SEW en BEW
 • Rekeninghouder bezit eigen woning met eigenwoningschuld
 • Rekening éénmalig te deblokkeren voor aflossing eigenwoningschuld
 • Bandbreedte inleg 1:10, minimale duur premiebetaling 15 resp. 20 jaar
 • Maximale looptijd 30 jaar
 • Niet voldaan aan voorwaarden: fictieve deblokkering

EFD

voorwaarden sew en bew34
Voorwaarden SEW en BEW
 • Omzetting KEW in SEW of BEW (en vv) fiscaal geruisloos mogelijk
  • Historie bijhouden
 • Uitzondering: omzetting spaarrekening in SEW
  • Waarde op dat moment als eerste storting

EFD

voorwaarden sew en bew35
Voorwaarden SEW en BEW
 • Na overlijden:

SEW en BEW kan door partner worden voortgezet

EFD

vrijstelling
Vrijstelling
 • Huidige vrijstelling:

- € 145.000

- € 32.900

 • Jaarlijks geïndexeerd

EFD

vrijstelling37
Vrijstelling
 • Financiering voorstel: schrappen indexatie
  • Ook voor bestaande gevallen!
 • Veelal is bij advisering rekening gehouden met indexatie
 • Schrappen levert problemen op:
  • Ongewijzigde voortzetting: extra heffing box 1
  • Verlaging premie wel mogelijk? (bandbreedte en verpanding)

EFD

behandeling tweede kamer
Behandeling Tweede Kamer
 • Indexatie blijft behouden !

EFD

behandeling tweede kamer39
Behandeling Tweede Kamer
 • Financiering indexatie KEW: assurantiebelasting + 0,5%
 • Gevolg: schadeverzekeringen duurder
 • Ingangsdatum: 1 maart 2008
 • Motie aangenomen:

- eenvoudig en eenduidig kostenoverzicht

- zowel voor lijfrente als voor kapitaalverzekering

EFD

gevolgen voor verzekeraars
Gevolgen voor verzekeraars
 • (Begin van het) einde voor de KEW?
 • Echter: ook banken moeten aan veel voorwaarden voldoen
 • Mogelijkheden in combinatie SEW en ORV

EFD

conclusie
Conclusie
 • Wie is tegen lagere kosten, meer transparantie en meer keuze?
 • Eenzijdige aanpassing drie pijler model
 • Na lijfrente en KEW ook gouden handdruk en individueel pensioen?

EFD