tr dl sa datorn tverk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trådlösa datornätverk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Trådlösa datornätverk - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Trådlösa datornätverk. Strålning och riskkommunikation. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Riskuppfattning. Riskbedömning Vetenskapligt stöd. Riskuppfattning Oro. Riskhantering Gränser/Policy. Radiation Risk Communication. EMF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trådlösa datornätverk' - amiel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tr dl sa datorn tverk

Trådlösa datornätverk

Strålning och riskkommunikation

Jimmy Estenberg

slide2

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

riskuppfattning

Riskuppfattning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

radiation risk communication
RadiationRisk Communication

EMF

X-rays

Radon

UV

Public Health

Public Concern

UV

Radon

X-rays

EMF

vad p verkar v r riskuppfattning
Vad påverkar vår riskuppfattning?
 • Nytt eller upplevs som okänt
 • Skapat av människan (onaturligt)
 • Inte kan uppfattas med våra sinnen
 • Pågående debatt om riskerna
 • Ekonomisk vinning
 • Förtroende för verksamhetsutövaren
 • Ofrivilligt
 • Barn utsätts
riskbed mning

Riskbedömning

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

riskbed mning1
Riskbedömning

Cellstudier

Djurstudier

Studier på människa

Sammanvägda slutsatser utifrån studiernas kvalité, om de har upprepats av oberoende forskargrupper, etc.

Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning

str ls kerhetsmyndighetens vetenskapliga r d
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd
 • Består av internationella forskare som är experter inom området EMF och hälsa
 • Sammanfattar nya studier som granskats och publicerats i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter
 • Årlig rapport
europar dets resolution 1815
Europarådets Resolution 1815
 • Europarådet, som inte ska sammanblandas med Europeiska rådet, är ingen expertinstans för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält. Europarådet ägnar sig i första hand åt demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigheter.
 • Resolution 1815 är ett politiskt ställningstagande.
 • Strålsäkerhetsmyndigheten gör riskbedömningar utifrån vetenskapliga fakta och inte baserat på politiska ställningstaganden.

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

bina d r av radiov gor fr n basstationer
”Bina dör av radiovågor från basstationer”

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

brittiska public health england
Brittiska Public Health England
 • Exponeringsnivån framför datorn är lägre än en hundradel av vad man kan exponeras för vid mobiltelefonsamtal.
 • För den som inte sitter vid en dator utan enbart vistas i en miljö med ett trådlöst datornätverk blir exponeringsnivån ännu lägre.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att exponeringen i miljöer med trådlösa datornätverk motsvarar exponeringen från basstationer i stadsmiljö, långt under gällande referensvärden.
str ls kerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågsexponering från trådlösa datornätverk.
 • Det finns således ingen anledning att av strålskyddsskäl avråda från att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.
andra l nders expertmyndigheter
Andra länders expertmyndigheter
 • I princip alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, med den ryska som enda kända undantaget, gör en liknande bedömning.
v rldsh lsoorganisationen who
Världshälsoorganisationen, WHO

Faktablad 304

 • ”Med tanke på de mycket låga exponeringsnivåerna och de forskningsresultat som samlats in hittills finns det inget övertygande vetenskapligt bevis för att svaga RF-signaler från basstationer och trådlösa nät orsakar negativa hälsoeffekter.”
identifierade h lsoproblem
Identifierade hälsoproblem
 • Stress av att ständigt vara uppkopplad
 • Skärmljus
riskhantering

Riskhantering

Riskbedömning

Vetenskapligt stöd

Riskuppfattning

Oro

Riskhantering

Gränser/Policy

slide24

SSMFS 2008:18

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om

begränsning av allmänhetens exponering för

elektromagnetiska fält

 • Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd avser allmänhetens exponering
 • Yrkesmässig exponering regleras av Arbetsmiljöverket
tr dl sa datorn tverk i skolor
Trådlösa datornätverk i skolor
 • Skolor valde bort trådlöst pga strålning
 • Strålsäkerhetsmyndigheten mätte i skolmiljö
 • Diskuterade med PHE om deras utredning
 • Skickade informationsbrev till kommuner och skolor med WHO:s faktablad som referens

- Inga förväntade negativa hälsoeffekter

- Exponeringen är låg, i nivå med exponering från basstationer i stadsmiljö