slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie - PowerPoint PPT Presentation

amiel
169 Views
Download Presentation

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Základní ovládání a nastavení počítače Klávesnice – klávesové zkratky ve Windows 7 VY_32_INOVACE_10 Sada 1 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Josef Haláček, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  2. Anotace: Předmět: informatika Ročník: 8. Využití materiálu: využití klávesových zkratek ve Windows 7 Forma výuky: prezentace v programu Powerpoint (spuštění klávesou F5, animace se spouští kliknutím myši), výklad nové látky Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  3. Klávesnice – klávesové zkratky ve Win 7 Nejpoužívanější klávesové zkratky ve Windows 7: Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  4. Klávesnice – nejpoužívanější klávesové zkratky ve Win 7 Tab Př.: WinKey + Tab - přepínání oken, posun na další okno znovu stisknutím Tab za stálého držení Alt - prostorově Stiskneme klávesu WinKeya poté tiskneme opakovaně klávesu Tab, dokud okno, které požadujeme otevřít nebude na čelní obrazovce, uvolníme klávesu WinKey WinKey Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  5. Klávesnice – nejpoužívanější klávesové zkratky ve Win 7 Tab WinKey Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692

  6. Citace: Moderní škola 2011, CZ.1.07/1.4.00/21.1692