selamat datang ke permainan peribahasa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Selamat Datang ke Permainan periBahasa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Selamat Datang ke Permainan periBahasa - PowerPoint PPT Presentation


  • 194 Views
  • Uploaded on

Selamat Datang ke Permainan periBahasa. Sila pilih k uiz p ilihan a nda. Simpulan Bahasa. Keluar. Kuiz Simpulan Bahasa Melayu. Arahan : Sila jawab semua soalan yang diberikan. TERUSKAN. SOALAN 1. Berikan maksud simpulan bahasa “ ada-ada saja ”. a. b.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selamat Datang ke Permainan periBahasa' - zarola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selamat datang ke permainan peribahasa

SelamatDatangkePermainanperiBahasa

Silapilihkuizpilihananda

SimpulanBahasa

Keluar

kuiz simpulan bahasa melayu

KuizSimpulanBahasaMelayu

Arahan:

Silajawabsemuasoalan yang diberikan.

TERUSKAN

slide3
SOALAN 1

Berikanmaksudsimpulanbahasa “ada-adasaja”.

a.

b.

Selaluadasaja yang dilakukanataudikatakan

Adakeinginan yang melebihikesanggupan

c.

d.

Tidakbersungguh-sungguhmempelawa

Tidakmudahkecewa

slide6
SOALAN 2

Berikansimpulanbahasa yang bermaksud“anakorang lain yang dipeliharasepertianaksendiri”.

a.

Anakorang

Anakbuah

b.

c.

d.

Anakangkat

Anakayam

slide9
SOALAN 3

Berikanmaksudsimpulanbahasa“bau-baubacang”.

a.

b.

Pertaliankeluarga yang dekat

Pertaliankeluarga yang sudahjauh

c.

d.

Pertalianantaraadik-beradik

Pertalianantarasuamiisteri

slide12
SOALAN 4

Ibumenyimpan____________ yang berhargadidalamlaci.

a.

b.

Barang-barang

Barang lama

c.

d.

Barangkemas

Barangkotor

slide15
SOALAN 5

Simpulanbahasa “ Batuapi” bermaksud…

a.

b.

Penyangak

Pengampu

c.

d.

Pengkhianat

Penghasut

slide18
SOALAN 6

Abu matiakaldantidakdapatmenyiapkanesei yang ditulisnya. Apakahmaksudmatiakal?

a.

b.

Terencatakal

Menjadigila

c.

d.

Kehabisanwang

Buntudankehabisan idea

slide21
SOALAN 7

Gantikanperkataan yang bergarisdengansimpulanbahasa yang betul.

Sia-siasajakamumeminta derma daripadadiakeranadiakedekut.

a.

b.

Murahhati

Tangkaibuah

c.

d.

Tangkaijering

Baikhati

slide24
SOALAN 8

Rafidamembawaoleh-olehdari Indonesia untukdihadiahkankepadaahlikeluarganya. Maksudoleh-olehialah….

a.

b.

Buahtangan

Buahbetik

c.

d.

Buahkelapa

Buahhati

slide27
SOALAN 9

Orangrumahbermaksud…

a.

b.

Orang yang beradadirumah

Isteri

c.

d.

Orang yang membuatrumah

Suami

slide30
SOALAN 10

Wahid seorang yang tidakmendengarkatawalaupunkerapdimarahiolehibunya. Diatetapmengulangikesalahan yang sama.

Ayatdiatasbolehdikaitkandengan…

a.

b.

Kerashati

Telingabatu

c.

d.

Keraskepala

Telingakuali

tahniah
Tahniah!

Andatelahmenjawabsemuasoalandenganbetul.

ad