g e o m e t r i y a d a n i n t e g r a l l a s h g a n d a r s g e o m e t r i k l o t o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A. - PowerPoint PPT Presentation


  • 223 Views
  • Uploaded on

G E O M E T R I Y A D A N I N T E G R A L L A S H G A N D A R S G E O M E T R I K L O T O. Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A. Tema: «Geometriyadan boshlang'ich tushunchalar, qo'shni va vertikal burchaklar». Dars maqsadi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A.' - amery-herman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g e o m e t r i y a d a n i n t e g r a l l a s h g a n d a r s g e o m e t r i k l o t o

G E O M E T R I Y A D A N I N T E G R A L L A S H G A ND A R SG E O M E T R I KL O T O

Tayorladi: MOXAMEDJANOVA A.

Tema:«Geometriyadan boshlang'ich tushunchalar, qo'shni va vertikal burchaklar»

slide2
Dars maqsadi:

 1. Berilgan mavzu bo'yicha o'tilgan materiallarni takrorlash.

2. Savollarga to'g'ri va aniq javob berishga o'rgatish.

3. O'quvchilarni birgalikda ishlashi, o'z-o'zini tekshirishga, aktiv bo'lishga o'rgatish.

Dars quroli:

 1. Nomerli bochkalar-50 dona.

2. Nomerli kartochkalar-5 dona.

3. Jetonlar.

slide3
O'yin qoidasi:

Darsning borishi:

 1. Tashkiliy vaqt. Darsning mavzusi va maqsadi bilan, o'yin qoidasi bilan tanishtirish.

2. Sinfni 5 ta kamandaga ajratish.

3. Har bir kamanda o'ziga nom va kapitan tanlaydi. Nomerli kartochkalar tarqatiladi.

2. O'yining borishi:

1. O'yini boshqaruvchi xaltadan nomerli bochkachani oladi. Qaysi kartochkadagi nomer chiqsa, o'sha kamanda savolga javob beradi. Javob to'g'ri bo'lsa, bochkachani oladi, to'g'ri bo'lmasa,

slide4
bochkacha boshqaruvchida qoladi. Shu savolga to'g'ri javob bergan boshqa kamanda jeton oladi. Bu jetonga o'yin davomida boshqaruvchida qolgan nomerni sotib oladi. Kartochkadagi hamma nomerlarni to'ldirgan kamanda yutadi. Sovg'a «5» baho. 2-3 nomer to'lmasa, «4» baho.

Savollar:

 1.Kesma ta’rifi.

2. Kesishuvchi chiziqlar ta’rifi.

3. Nur ta’rifi.

4. Burchak ta’rifi.

5. To'g'ri chiziq ta’rifi.

6. Yoyiq chiziq ta’rifi.

7. O'tkir burchak ta’rifi.

8. To'g'ri burchak ta’rifi.

9. O'tmas burchak ta’rifi.

10.Gradus ta’rifi.

slide5
11. Kesma o'rtasi ta’rifi.

12. Burchak bissektriyasi ta’rifi.

13. Qo'shni burchak ta’rifi.

14. Vertikal burchak ta’rifi.

15. Kesma uzunligi ta’rifi.

16. Burchakning gradus o'lchovi ta’rifi.

17. Aksioma nima?

18. Qo'shni burchaklar hossasi.

19. Vertikal burchaklar hossasi.

20. Minut ta’rifi.

21. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 2 marta katta, shu burchaklarni toping.

22. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 800 katta, shu burchaklarni toping.

23. Qo'shni burchaklar 4:5 nisbatda, shu burchaklarni toping.

24. 800 li burchak nur orqali 2 ta burchakka ajratilgan bo'lib, ulardan biri ikkinchisidan 3 marta katta, hosil bo'lgan burchaklarni toping.

slide6
25. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisining yarmiga teng, shu burchaklarni toping.

yig'indisi 1600 ga teng, shu burchaklarni toping.

27. Ikki to'g'ri chiziq kesishishidan hosil bo'lgan burchaklardan 3 tasi yig'indisi 2600 ga teng, shu burchaklarni toping.

28. Ikki to'g'ri chiziq kesishishidan hosil bo'lgan burchaklardan biri 500 ga teng, shu burchaklarni toping.

29. Ikki to'g'ri chiziq kesishishidan hosil bo'lgan burchaklardan 2 tasi 2:7 nisbatda, shu burchaklarni toping.

30. Chizmaga qaysi aksioma mos keladi?

●С

●А ●В a

●D

slide7
31. Ikki to'g'ri chiziq kesishishidan hosil bo'lgan burchaklardan 2 tasi biri ikkinchisidan 5 marta katta, shu burchaklarni toping.

32. Qaysi aksiomaga mos keladi?

●А ●В ●С a

33. Qaysi aksiomaga mos keladi?

a

●А ●В

34. Qaysi aksiomaga mos keladi?

slide8
35. Qaysi aksiomaga mos keladi?

C

A B

36. A, B, C, (.) lar bir to'g'ri chiziqda yotadi.

AB=4m, AC=10m, BC=?

37. AC=17sm, AB=10sm, BC=8sm bo’lsa, A, B, C bir to'g'ri chiziqda yotadimi?

38. MN=3m, NK=7m. MK=4m. M, N, K bir to'g'ri chiziqda yotadimi?

39. ABC=1360, ABD 720, DBC=640.

BD nur ABC ga tegishli bo'ladimi?

40. ABC=300, CBD=400, ABD ?

41. Nechta yoyiq va yoyiq bo'lmagan burchaklar bor?

A

B C

slide9
42. Rasmda nechta kesma bor?

E B

C

D A

43. AOB=COD.

Yana boshqa teng burchaklar bormi?

B C

A O D

slide10
44. DN=KL dan boshqa teng kesmalar bormi?

D N K L

45. Nechta yoyiq va yoyiq bo'lmagan burchaklar bor?

A

B

D C

46. 2=3

1 va 4 tengmi?

slide11
III O'yinning tugatilishi va rag'batlantirish.

IV O'quvchilar yiqqan ballari.

Kartochkalarda savollar nomerining joylanishi.

1. 1, 8, 13, 20, 24, 28, 33, 40, 41, 49.

2. 3, 6, 14, 17, 21, 26, 35, 39, 44, 50.

3. 2, 9, 15, 19, 23, 30, 34, 37, 42, 48.

4. 4, 10, 11, 16, 25, 27, 31, 36, 43, 47.

5. 5, 7, 12, 18, 22, 29, 32, 38, 45, 46.

Masalan:

slide12
Savollarning javobi:

1. To'g'ri chiziqning ikki tomondan chegaralangan bo'lagi.

2. Ikki to'g'ri chiziq umumiy nuqtaga ega bo'lsa, ular kesuvchi deyiladi.

3. Nur yoki yarim to'g'ri chiziq deb to'g'ri chiziqning bir tomondan chegaralangan qismi.

4. Bir nuqtadan chiquvchi 2 ta nur hosil qilgan shakl.

5. Kesmaning ikkala uchini davom ettirishdan hosil bo'lgan shakl.

6. Bugchakning ikkala tomoni bir to'g'ri chiziqda yotsa yoyiq burchak deyiladi.

7. To'g'ri burchakdan kichik burchak o'tkir burchak deyiladi.

8. Yoyiq burchak yarmi to'g'ri burchak deyiladi.

9. To'g'ri burchakdan katta, yoyiq burchakdan kichik burchak o'tmas burchak deyiladi.

slide13
10. Yoyiq burchakning qismi 10 deyiladi.

11. Kesmaning teng ikkiga ajratuvchi nuqta.

12. Burchakning teng ikkiga ajratuvchi nur.

13. Bir tomoni umumiy qolgan tomonlari bir to'g'ri chiziqda yotuvchi burchaklar.

14. Ikki to'g'ri chiziqning kesishishidan hosil bo'lgan burchaklar.

15. Kesma uchlari orasidagi masofaga aytiladi.

16. Burchakda necha birlik gradus borligini ko'rsatuvchi son.

17. Isbot talab qilmaydigan tushuncha.

18. Qo'shni burchaklar yig'indisi 1800 ga teng.

19. Vertikal burchaklar o'zaro teng.

20. Gradusning ulushi.

slide14
21. 1200 va 600

22. 500 va 1300

23. 800 va 1000

24. 600 va 200

25. 600 va 1200

26. 800, 800 , 1000, 1000

27. 800, 800 , 1000, 1000

28. 500, 500, 1300, 1300

29. 400, 400, 1400, 1400

30. To'g'ri chiziqqa tegishli va tegishli bo'lmagan nuqtalar mavjud.

slide15
31. 300, 300, 1500, 1500

32. BA, BC nur

33. AB - to'g'ri chiziq

34. AOC, COD, AOD

35. ABC yoyiq burchak

36. 1) ИС 6ь Ф И С б 2) ИС=14ь С Ф И

37. Yotmaydi.

38. Yotadi.

39. Tegishli.

40. 700 yoki 100

41. 3 ta yoyiq, 12 ta yoyiq emas

42. 3 ta

43. AOС=BOD

44. DK NL

45. 4 ta yoyiq va 16 ta yoyiq emas

46. teng emas

47. AB=7m

48. AOF=1100

49. KL=14m

50. KBC=600.