Betrouwbaarheidstypologie
Download
1 / 26

Betrouwbaarheidstypologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Betrouwbaarheidstypologie. Niet voor de markt werkende huishoudingen: stichtingen. Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid. Door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Betrouwbaarheidstypologie' - amena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Betrouwbaarheidstypologie

Betrouwbaarheidstypologie

Niet voor de markt werkende huishoudingen: stichtingen


Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid
Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid

 • Door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten

 • Aantal verstrekte pasjes (stichtingsblaadjes etc.) = aantal geregistreerde donateurs

 • Besluiten tot het doen van uitgaven zijn vastgelegd in doorlopend genummerde bestuursnotulen

 • Subsidieadministratie

 • Aangevraagde subsidies = ontvangen subsidies + afgewezen.


Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico s
Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s

 • Volledigheid verantwoorde subsidies

 • Volledigheid verantwoorde donaties

 • Juistheid van de bestedingen1 1 begroting normen tarieven
1.1 Begroting, normen, tarieven

 • Begrote opbrengsten uit donatie en subsidies

 • Begrote aan doelstelling gerelateerde uitgaven.

  Begroting is niet alleen taakstellend maar autoriseert ook de uitgaven!


Toepassingsvraag 1
Toepassingsvraag 1

 • Waar is de doelstelling van de stichting vastgelegd?


1 2 ct functiescheiding
1.2 CT functiescheiding

 • Stichtingsbestuur is als geheel beschikkend met de volgende taakverdeling:

  Voorzitter (treedt naar buiten toe)

  Secretaris (houdt de ledenadministratie, correspondentie en notulen bij)

  Penningmeester (voert de administratie).

 • Bij grotere stichtingen houdt het verenigingsbestuur vaak toezicht op het functioneren van een daaronder geplaatste directie. Soms wordt de benaming van het stichtingsbestuur in deze situaties dan gewijzigd in Raad van Toezicht.


1 3 procedures wet en regelgeving richtlijnen
1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen

 • bijhouden notulen bestuursvergaderingen

 • tot stand komen begroting

 • aanvraag en besteding subsidies

 • bevestiging donaties

 • stichtingsstatuten


1 4 belangrijke managementinformatie
1.4 Belangrijke managementinformatie

 • Exploitatie:Inkomsten (subsidies, donaties etc.) en uitgaven in relatie tot begroting

 • Daarnaast

  Realisatie doelstelling in realisatie tot plan


1 5 essenti le bestanden
1.5 Essentiële bestanden

 • donateursbestand

 • subsidieadministratie


Repressieve ic maatregelen
Repressieve IC-maatregelen


2 1 cijferanalyse
2.1 Cijferanalyse

 • Werkelijke inkomsten in relatie tot donateuraantallen en gevoerde actie

 • Uitgaven in relatie tot begroting


2 2 verbandscontroles
2.2 Verbandscontroles

 • Beginstand donateursadministratie + nieuwe aanmeldingen – opzeggingen = eindstand donateurs

 • Ontvangsten= totaal toegezegde gelden


2 3 detailcontroles
2.3 Detailcontroles

 • Uitgaven controleren aan de hand van begroting, doelstelling en subsidievoorwaarden

 • naleving statuten


2 4 waarneming ter plaatse
2.4 Waarneming ter plaatse

 • Hebben uitgaven tot waarneembare activiteiten, investeringen geleid?Betrouwbaarheidstypologie


Betrouwbaarheidstypologie


Toepassingsvraag 2
Toepassingsvraag 2 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Hoe ziet de begroting er uit bij Mooi Landschap?


Toepassingsvraag 3
Toepassingsvraag 3 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Welke maatregelen kan het stichtingsbestuur nemen om er voor te zorgen dat de plaatselijke organisatie betrouwbaar functioneert?


Toepassingsvraag 4
Toepassingsvraag 4 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Stel dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is voor het verwerven van de subsidie? Welke stappen moet het bestuur nemen en welke informatiebehoeften heeft het bestuur?


Toepassingsvraag 5
Toepassingsvraag 5 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Stel dat je als accountant de subsidieverantwoording moet controleren van deze stichting. Welke biv heb je dan nodig om deze taak uit te voeren?


Toepassingsvraag 6
Toepassingsvraag 6 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Hoe weet het stichtingsbestuur met redelijke mate van zekerheid dat de opbrengsten uit haardhout volledig worden verantwoord?


Toepassingsvraag 7
Toepassingsvraag 7 subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een

 • Waarom is het zo moeilijk om er zeker van te zijn dat alle giften volledig worden verantwoord? Zijn er mogelijkheden om deze onzekerheid enigszins te verkleinen?