Stage 1 screencast ter voorbereiding van de intake
Download
1 / 12

Stage 1 - Screencast ter voorbereiding van de intake - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Stage 1 - Screencast ter voorbereiding van de intake. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2014. Doel stage. Zelfstandig functioneren in beroepscontext (Componenten van) competenties verwerven: FG1, 2, 3, 4, taal en attitudes. Planning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stage 1 - Screencast ter voorbereiding van de intake' - amber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stage 1 screencast ter voorbereiding van de intake

Stage 1 - Screencastter voorbereiding van de intake

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Veerle Amelinckx – febr. 2014


Doel stage
Doel stage

 • Zelfstandig functioneren in beroepscontext

 • (Componenten van) competenties verwerven: FG1, 2, 3, 4, taal en attitudes.


Planning
Planning

 • 24/2/2012: observeren en participeren

 • 17/3 VM: LVB indienen bij klasmentor

 • 21/3 NAM: LVB ophalen bij klasmentor + bespreken

 • 24-28/3: stageperiode maart  4 dagen in deze week 28/4 VM: LVB voor mei indienen bij klasmentor

 • 5/5 NAM: LVB ophalen bij klasmentor + bespreken

 • 29/4-8/5: stageperiode mei  5 dagen in deze periode


Programma
Programma

 • Participeren: samen doen

 • Lessen/activiteiten: zie pg. 6-7-8 gids

  • 7 lessen in maart

  • 13 lessen in mei

  •  15 vastgelegd, 5 nog zelf te kiezen uit de lijst

 • Vaardigheden: pg. 8

 • Video-opdracht: raadpleeg de site en neem grondig door!

Gebruik de ‘specifieke aandachtspunten’ op Chamilo bij de voorbereiding van je lessen!


Documenten
Documenten

 • Krijg je op intake:

  • 1 stagegids voor jou, 1 voor mentor

  • 1 brief voor de klasmentor

  • 1 synthesedocument voor de klasmentor

 • Chamilo (zelf downloaden):

  • Weekrooster

  • Identificatiegegevens

  • Overzicht realisering programma

  • 1 zelfevaluatie op het einde van stage


Stagemap
Stagemap

 • Naam + ‘stage1’ + leergroep op buitenkant kaft

 • Deel 1:

  • Identificatiegegevens

  • Weekroosters

  • Observatiegegevens (beginsituatieanalyse)

  • Alle LVB (+ bordplan, werkbladen, teksten) + TERUGBLIK!  ‘geef 8!’

 • Deel 2:

  • Overzicht realisering programma

  • Begeleidingsschrift klasmentor (moet je zelf voorzien, neem een A5-schriftje!)

  • Begeleidingsfiches stagebegeleider

  • Synthesedocument klasmentor

  • Zelfevaluatie


Begeleiding door klasmentor
Begeleiding door klasmentor

 • Leerkansen bieden

 • Lesopdrachten bespreken en lessen plannen (weekrooster)

 • Info doelstellingen, beginsituatie, leerinhoud, handleiding, …

 • Alle LVB vooraf doornemen (dien tijdig in!)

 • Feedback in begeleidingsschrift noteren + les nabespreken

 • Synthesedocument invullen: in maart én in mei


Begeleiding door stagebegeleider
Begeleiding door stagebegeleider

 • 1ste aanspreekpunt

 • 1 LVB per stageperiode vooraf doornemen en becommentariëren

 • Per periode 1 lesobservatie met nabespreking en begeleidingsfiche

 • Tussentijdse feedback: daarin wordt gedifferentieerd naargelang jouw noden/al bereikte competenties (kan een gesprek zijn, kan een telefoontje zijn, kan een verslag op papier zijn, kan een mail zijn, …).

 • Beoordelingsrapport stage: in rapportbundel


Beoordeling stage
Beoordeling stage

 • Stagebegeleider bepaalt quotering

 • Voorwaarden:

  • Programma gerealiseerd- alle afspraken nagekomen

  • Stagemap is volledig en tijdig ingediend

 • Welke functionele gehelen worden beoordeeld?

  • 1, 2, 3, 4, taal, attitudes

 • Quoteringsnormen: zie gids pg. 10.

 • Competenties en indicatoren: zie synthesedoc. klasmentor


Afspraken
Afspraken…

 • Respecteer indienmomenten van LVB!

 • Les niet (degelijk) voorbereid of niet herwerkt = niet geven!

 • Reglement en leefregels van de school / attitudes

 • Je aanmelden bij directeur

 • Volle dagen aanwezig zijn op je stageschool

 • Ziekte: onmiddellijk melden (school, klasmentor, SB). Zoek inhaalmoment in overleg met klasmentor en SB.


Intake met stagebegeleider
Intake met stagebegeleider

 • Zie mail

 • Kennismaking (indien nieuwe begeleider)

 • Afspraken maken

 • Diagonale doorname stagegids

 • Mogelijkheid tot vragen stellen