Download
davatelj usluga na internetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Davatelj usluga na internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Davatelj usluga na internetu

Davatelj usluga na internetu

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Davatelj usluga na internetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Davatelj usluga na internetu

 2. Da bismo se mogli služiti internetskim uslugama, potrebno je imati računalo s odgovarajućim hardverom, telefonski priključak i otvoren korisnički račun kod nekog davatelja usluga na internetu, tzv. ISP.

 3. ISP(Internet service provider) • ISP je organizacija koja uz novčanu naknadu, a ponekad i besplatno omogućuje pristup internetu.U Hrvatskoj besplatan pristup internetu za učenike, studente i profesore osigurava CARNet, a komercijalni pristup (tj. onaj koji se plaća) pružaju brojne tvrtke kao što su T-com, Iskon, Globalnet ...

 4. U Hrvatskoj postoji velik broj davatelja internetskih usluga (ISP)

 5. CARNET • CARNet je ustanova čiji je potpuni naziv Hrvatska akademska i istraživačka mreža. Naziv CARNet je skraćenica nastala od engleske rijeći imena Croatian Academic and Research Network, po ugledu na slične ustanove u Europi. • Glavna aktivnost CARNeta je uspostava napredne računalno-komunikacijske infrastrukture pod nazivom CARNet mreža.

 6. Cilj CARNet mreže je povezivanje svih ustanova i pojedinačnih korisnika iz područja obrazovanja i sporta na CARNet mrežu te time i na globalnu mrežu. • CARNet je također i ISP (internet service provider) za akademsku zajednicu (profesori, studenti, itd.), ali i za obrazovni sistem.

 7. KORISNIČKI RAČUN • Korisnički račun regulira obveze plačanja pristupa internetu i omogućuje služenje uslugama i podatcima na internetu.Korisnički račun dodjeljuje nam davatelj internetskih usluga (ISP).

 8. Svaki korisnički račun sadrži jedinstveno korisničko ime (User name) i lozinku ili zaporku (Password).Uz korisnički račun ISP često dodjeljuje elektroničku adresu i besplatan prostor za udomljivanje vlastitih web-stranica. • Ako se internetu pristupa analognim modemom ili ISDN-om, davatelj usluga dat će pristupni telefonski broj koji treba birati za uspostavu veze s internetom.

 9. UDOMLJIVANJE WEB- STRANICA • Web-stranice koje smo napravili i spremili na tvrdi disk svog računala, dostupne su samo nama. • Ako ih želimo “pokazati svijetu”, tj. objaviti na internetu, moramo ih staviti (upload) na disk računala kojemu svi mogu pristupiti u bilo koje doba.

 10. Računalo na kojemu su pohranjene i svima dostupne web-stranice, mora biti stalno priključeno na internet i zaštićeno od zlonamjernih posjetitelja koji bi rado neovlašteno mijenjali ili izbrisali web-stranice.

 11. Takvo računalo naziva se web-poslužitelj ili host.To su vrlo skupa računala pa ih posjeduju tvrtke koje se bave davanjem usluga na internetu (ISP). • Usluga iznajmljivanja diskovnog prostora naziva se web-hosting, odnosno udomljivanje web-stranica.

 12. Neki ISP omogućuju besplatno udomljivanje web-stranica, ali za uzvrat na besplatno objavljenim stranicama prikazuju svoje reklame. • Pregled nekih ISP-a koji omogućuju besplatno udomljivanje (hosting) web-stranica:

 13. Udomljivanje web-stranica također se zasniva na principu klijent-server uz primjenu FTP protokola.

 14. ZAPIŠIMO:

 15. ISP (Internet Service Provider)-organizacija koja uz novčanu naknadu, a ponekad i besplatno, omogućuje pristup internetu. • PRISTUP INTERNETU-davatelj usluga ISP omogućuje pristup internetu. • KORISNIČKI RAČUN-regulira obveze plaćanja pristupa internetu i mogućuje služenje uslugama i podatcima na internetu.

 16. CARNet- mreža koja ima cilj povezivanje svih ustanova i pojedinačnih korisnika. • UDOMLJIVANJE (hosting) –postupak stavljanja (upload) web-stranica na web-poslužitelju.

 17. LITERATURA: Wikipedija Udžbenik

 18. IZRADILA:Ana Dragešić