Download
sigurnost na internetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sigurnost na internetu  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sigurnost na internetu 

Sigurnost na internetu 

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Sigurnost na internetu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sigurnost na internetu 

  2. Nikad se nemoj dopisivati sa osobom koju NE poznaješ.

  3. Ako te netko putem interneta uznemirava odmah javi policiji.

  4. Nemoj biti dugo na kompjutoru jer šteti vidu.

  5. Nikad ne prihvaćaj zahtjeve od nepoznatih ljudi.

  6. Nemoj pisati velikim slovima jer se to smatra vikanjem!!

  7. Ako se želimo našaliti koristimo ˝smajliće˝ kako bi nas ljudi lakše shvatili.

  8. Poštuj vlasnička prava!

  9. Nikad, ali nikad se ne predstavljaj kao netko drugi!!!

  10. Facebookne smiju imati osobe starije od 13 godina.