kultuur eesti vabariigis 1920 1940 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULTUUR EESTI VABARIIGIS 1920-1940 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULTUUR EESTI VABARIIGIS 1920-1940

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

KULTUUR EESTI VABARIIGIS 1920-1940 - PowerPoint PPT Presentation

amaris
179 Views
Download Presentation

KULTUUR EESTI VABARIIGIS 1920-1940

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULTUUR EESTI VABARIIGIS 1920-1940 Sihtrühm: 9.klass 2006

 2. 1. KOOLIKORRALDUS • kohustuslik tasuta 6-klassiline emakeelne algharidus • koolikohustus alates 8.eluaastast • pärast algkooli võis astuda tasulisse keskkooli või kutsekooli • keskkooli kõrgeim aste oli gümnaasium • gümnaasiumi lõpetanud pääsesid kõrgkoolidesse • vähemusrahvuste lastele emakeelsed koolid

 3. Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Konservatoorium Tartu Kõrgem Muusikakool Tallinna Kõrgem Kunstikool Tartu Kõrgem Kunstikool erinevad teaduskonnad inseneride koolitus kõrgem muusikaharidus kõrgem muusikaharidus kõrgem kunstiharidus kõrgem kunstiharidus 2.KÕRGKOOLID

 4. 3. TARTU ÜLIKOOL • 1919.A 1.detsembril avati eestikeelne Tartu Ülikool • eestlastest professorite arv suurenes • eestlastest üliõpilaste arv kasvas • avati uued teaduskonnad: • põllumajandusteaduskond • loomaarstiteaduskond • kehakultuuriteaduskond

 5. 4. TEADUS • teadlaste peamisteks keskusteks olid Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool • 1938.a loodi Teaduste Akadeemia • peamine tähelepanu pandi rahvusteaduste - eesti keele, rahvaluule, ajaloo, geoloogia, geograafia, botaanika ja sordiaretusearendamisele • 1938.a valmis Eesti Entsüklopeedia, mis sisaldas teavet nii Eesti kui maailma kohta

 6. 5.KIRJANDUS • Eesti Vabariigi ajal elavneskirjanike tegevus • asutati Eesti Kirjanikkude Liit • ilmus ajakiri “Looming” • riik toetas parimaid kirjanikke rahaliselt • korraldati kirjandusvõistlusi • ilmus palju eesti ja välismaa kirjanike teoseid • tänu rahvaraamatukogudele oli väärtkirjandus kättesaadav kõigile • trükiti palju eestikeelseid kooliõpikuid

 7. Anton Hansen Tammsaare Oskar Luts Jüri Parijõgi Marie Under Hendrik Visnapuu Hugo Raudsepp “Tõde ja Õigus” Tootsi-lood noorsookirjandus luule luule näidendid 6.KIRJANIKUD

 8. 7.TEATER • elukutselised teatrid tegutsesid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Narvas • “Estonias”, “Vanemuises” ja “Endlas” esitati ka muusikalavastusi • esimene eesti ooper on Evald Aava “Vikerlased” (esietendus “Estonias” 1928.a) • hakati lavastama ka ballette

 9. 8. MUUSIKAELU • jätkus üldlaulupidude korraldamine • Tallinna ehitati laululava ja lauluväljak • laululaval esitati õhtuti vabaõhuetendusi • hoogne oli kooride tegevus • koorid esitasid Artur Kapi, Heino Elleri, Mihkel Lüdigi ja teiste eesti heliloojate laule • eesti muusika kõlas sageli Riigi Ringhäälingu saadetes

 10. 9. SPORT • alates 1924.a võtsid eestlased Eesti lipu all osa olümpiamängudest • 1936.a võitis Kristjan Palusalu Berliini olümpiamängudel maadluses kuldmedali • Paul Keres tõusis maailma parimate maletajate esiritta • Eesti Vabariigis tegutses üle 200 spordiseltsi ja -ringi • alates 1934.a korraldati “Eesti Mänge”

 11. 10. VASTA KÜSIMUSTELE 1.Kuidas oli korraldatud kooliharidus Eesti Vabariigis? 2. Milliseid kõrgkoole tegutses Eestis? 3. Missugused muutused toimusid Tartu Ülikoolis? 4.Millised teadused kuulusid rahvusteaduste hulka? 5. Nimeta eesti kirjanikke ja nende teoseid. 6. Millised suured muusikaüritused toimusid? 7. Kes olid tuntumad Eesti sportlased?

 12. MÕTLEMISEKS! • Missugustel Eesti paberrahadel on kujutatud järgmisi kultuuritegelasi: a) Anton Hansen Tammsaare b) Paul Keres