slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi. Pro-Skills bakgrundsfilosofi. Snabba f ö r ä ndringar i v ä rlden kr ä ver mer specialkompetenser + Global finanskris =

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi' - amaris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bakgrunden till Pro-Skills

Teori och filosofi

pro skills bakgrundsfilosofi
Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Snabba förändringar i världen kräver mer specialkompetenser

+

Global finanskris

=

Stort antal utsatta människor som löper stor risk för att bli inaktiva, socialt utslagna och beroende av sociala förmåner!

slide3

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Dessa människor är inte outbildade, men eftersom de är offer för specifika förhållanden eller hela samhället uppfattar de sig själva som maktlösa.

Därför är det mycket viktigt att erbjuda dem möjlighet att träna på

och förbättra de grundläggande färdigheterna.

Egenmakt

Syftet är att stärka och förena människor att aktivt delta

i förändringen av förhållandena i deras liv.

slide4

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

  • Livkunskap
  • WHO:s definition: förmågan till adaptivt och positivt beteende som gör det möjligt för individer att effektivt hantera livets krav och utmaningar
  • viktiga skyddsfaktorer som hjälper människor att inte bli vilsna under motgångar
  • upprätthålla självkänsla och självförtroende, intern kontroll-lokus och en känsla av mening med livet samt socialt stöd från familj, vänner och samhälle.
  • kan riktas mot personliga åtgärder eller åtgärder mot andra, likasåväl mot åtgärder för att förändra den omgivande miljön så att den blir hälsofrämjande.
slide5

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

  • Livskunskap inom livslångt lärande

Utbildning i livskunskap baserar sig på studier

som utförts på sättet människan växer och lär sig,

förvärvar kunskaper, attityder, färdigheter

och beter sig...

Det påvisade att livskunskapsprogram förbättrar inlärningsprocessen och undervisningsmetoderna.

slide6

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Utbildning i livskunskap förbättrar självförmågan

självförmåga som

självförtroende för att lära sig

Livslångt

lärande-processen

självförmåga är inte

en medfödd förmåga

utan den lärs in under livets gång,

den kan öka eller minska

beroende på händelser i livet

slide7
Egenmakt

egenmakt

LIVSKUNSKAP

Upprätthålla socialt

stöd

Hantera

händelser i livet

SJÄLVFÖRMÅGA

LIVSLÅNGT LÄRANDE

EGENMAKT

Inlärning

Förändra

situationen

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

slide8

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Livskunskap är relaterad till känslan av egenmakt

"processen genom vilken människor ökar kontrollen över händelser

som påverkar deras liv."

SJÄLVFÖRMÅGA

Självreglerande

Självförmåga och självreglering är strikt relaterade

till möjligheten att använda sina egna kompetenser och resurser

och att aktivera livskunskapen.

Å andra sidan är livskunskap nödvändig för att kunna

möta problem och situationer och för att förbättra självförmågan

slide9

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Med fokus på personliga nyckelkompetenser för hantering av livets händelser, som byggts upp på konceptet egenmakt, påverkar man även kapaciteten hos organisationer, grupper med liknande intressen och samhället att influera livsmiljön och hälsobeteende.

Pro-Skills intresse ligger också i förändringen av samhälleliga strukturer.

Pro-Skills inlärning av grundläggande färdigheter

hos socialt missgynnade vuxna

strävar till att främja ett "inkluderande" perspektiv i samhället.

slide10

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Denna specifika syn på samhället och på människan utgör Pro-Skills-konceptet, som bygger på särskilda etiska, filosofiska och pedagogiska aspekter.

Dessa uppfattningar ska kommuniceras till våra deltagare för att erhålla legitimitet som ett första steg mot inlärning.

Varje människa har rätt att bestämma

över sin egen utvecklings- och inlärningsprocess.

slide11

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Dessa filosofiska och etiska principer

styr också Pro-Skills metodik och konceptet för livslångt lärande.

Denna sammanhållning kan bidra till en förändring i inlärningsprocessen

och i samhälleliga strukturer, inte bara göra människor redo för arbetsmarknaden.

Vårt mål med Pro-Skills-utbildningen är att skapa mervärde

i livet och för hälsan.

slide13

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Pro-Skills-konceptet är ett pågående arbete

som behöver fortsatt utveckling och förbättring.

Vi är medvetna om att det borde integreras

i ett bredare interventionsprogram, förbättra intressenters engagemang och sociala dialog på olika nivåer

mellan offentliga tjänster (social- och hälsovård),

utbildning och dess anordnare

att ta itu med de höga målen för ett mer rättvist och sunt samhälle.

slide14

Pro-Skills bakgrundsfilosofi

Genom att testa detta utbildningsförslag,

kan utbildare som vill omfamna Pro-Skills-konceptet och filosofin ha möjlighet att diskutera och reflektera

över deras roll inom den komplexa inlärningen

och de sociala behoven i denna föränderliga värld.