1 / 29

Ziua Păsărilor și a Arborilor

Ziua Păsărilor și a Arborilor. „Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor!” ….

amara
Download Presentation

Ziua Păsărilor și a Arborilor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ziua Păsărilorși a Arborilor „Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor!”…

 2. Încă din vremuri străvechi, păsările au stârnit interesul oamenilor, fie pentru valoarea alimentară a cărnii lor, fie datorită penajului atractiv, sau prin cântecul, paradele şi dansurile nupţiale care premerg împerecherea

 3. Începând din era neolitică, omul a domesticit câteva specii (raţe, porumbei ş.a.) pentru a avea la îndemână carnea şi ouăle lor

 4. Ulterior, speciile domesticite au fost răspândite şi supuse selecţiei artificiale, obţinând diverse rase conform cu nevoile umane

 5. În Antichitate unele păsări (vulturii, şoimii, bufniţele, corbul, porumbelul) erau personificate şi glorificate ca zeităţi

 6. Ziua păsărilor și a arborilor a fost creată de către iubitorii de natură implicați în serviciile de protecție și conservare a mediului

 7. Obiectivul acestei zile este de trezire a dorinței oamenilor de a fi mereu în armonie cu natura

 8. Pădurea are un rol foarte important în păstrarea biodiversității și echilibrului pe glob. Ea contribuie la împrospatarea aerului, oferă adăpost și hrană multor viețuitoare. Rădăcinile copacilor fixează solul, împiedicând alunecările de teren.

 9. Lemnul este o materie primă de mare valoare. El este folosit în construcții, la fabricarea mobilei, a hârtiei, a instrumentelor muzicale. Tăierea necontrolată a pădurilor duce la modificarea climei și face natura mai săracă.

 10. Tradiţia omagierii păsărilor vine din secolul trecut (1906), ca urmare a Convenţiei pentru Apărarea Păsărilor, oficializată de Organizaţia Naţiunilor Unite

 11. Ziua Păsărilor, sărbatorită în1 Aprilie, este o tradiție românească ce datează din perioada interbelică, fiind reînviată în 1993 la inițiativa Societății Ornitologice Romane

 12. De ce trebuie să sărbătorim păsările? Ele au avut şi au un loc aparte în menţinerea echilibrului ecologic natural, dar şi în cultura şi economia umană

 13. Cântecele lor, culorile şi frumuseţea penajului ne-au fascinat dintotdeauna

 14. Păsările, sălbatice, de curte, cântătoare sau numai vorbăreţe merită din plin să fie sărbătorite în fiecare an

 15. Să le iubim şi să le ocrotim pentru că darurile pe care ele ni le oferă nouă sunt nepreţuite

 16. Ele ne înveselesc cu ciripitul lor, ne luminează viața cu paleta multicoloră a penajului, ne vestesc cel mai frumos anotimp: primăvara, contribuie la menținerea ecosistemului planetar.

 17. Sunt companioane plăcute pentru copii, participă la expoziții și chiar aduc premii.

 18. Ce să le urăm păsărilor? ● Celor călătoare să se întoarcă mereu la noi în țară ● Celor băștinașe să nu ne părăsească niciodată ● Nouă oamenilor, să avem grijă de tot ceea ce ne înconjoară.

 19. O lume fără aceste mici vietăți este o lume moartă!

 20. Păsările sunt adevărate gărzi de mediu: Ele anunţă nu doar schimbările de vreme, ci şi schimbările dramatice generate de poluare, de extincţia altor specii de animale sau de dispariţia plantelor şi copacilor. 

 21. Un oraş plin de păsări este un oraş curat, în care copiii cresc sănătoşi!

 22. Frumuseţea lumii păsărilor a fost transpusă în mari opere de artă de către muzicieni iluştri, poeţi şi pictori

 23. Păsărica în timpul iernei Iarna ninge şi îngheaţă, Frigul creşte tot mereu, Păsărica cea isteaţă Nu-şi mai zice cântul său. Când afară viscoleşte, Ea s-ascunde tremurând Într-un colţ unde găseşte, Nu ca vara ciripind; Ci zbârlită şi-întristată, Singură ca vai de ea, Pe la drum mâncarea-şi cată, Sărmănica păsărea. Dumnezeu care-a creat-o Pe dânsa ca şi pe noi, O hrăneşte şi-o păzeşte, El o scapă de nevoi! (Ion Creangă)

 24. ”Prin țări îndepărtate, sunt păsări care își pregătesc anume loc pentru joc, făcând și un chioșc din nuiele împletite, împodobindu-l cu flori mereu proaspăt culese și adunând prin prejur scoici strălucitoare, fel și chipuri colorate, aduse de la mari depărtări. Numai după ce au terminat aceste preparative, încep dansul lor de nuntă, ca un soi de chemare a miresii, care găsește odaia înflorită“. (Dansul păsărilor, după Ion Simionescu)

 25. Știați că...? ● În lume, sunt aproximativ 9.800 de specii de păsări. ● 12% dintre ele sunt pe cale de dispariţie. Un hectar de pădure de conifere captează anual 50 tone de dioxid de carbon și eliberează, în același timp, 25-30 tone de oxigen. ● Durează doar 1 minut să tai un brad, dar este nevoie de 60-80 de ani ca bradul să ajungă la maturitate. ● Din 8000 de puieți folosiți la plantarea unui hectar de pădure, mai rămân doar 600 până la vârsta de exploatare.

 26. A sădi un copac sau a plasa căsuțe pentru păsări sunt lucruri foarte simple pentru noi, dar importante pentru menținerea echilibrului ecologic

 27. A nu distruge pădurile, a nu le defrișa masiv ne ajută la menținerea unui mediu mai curat și a unei vieți mai sănătoase

 28. ●Pe 1 aprilie, ieşiţi la plimbare într-un parc, departe de motoarele maşinilor, şi urmăriţi păsările!  ●Vă veţi întoarce acasă mai bogaţi sufleteşte. ● Luaţi cu voi şi câteva seminţe în buzunar, să le oferiţi celor mai îndrăzneţe, care se apropie de voi.

More Related