ph n t ch thi t k h ng i t ng v i uml n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML. GV: Phan Bá Trí Email: trip182@gmail.com Website: www.phanbatri.wordpess.com. Huế, 2/2012. Chương 2: Tổng quan về UML. Nội dung :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML' - amanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ph n t ch thi t k h ng i t ng v i uml

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

GV: Phan Bá Trí

Email: trip182@gmail.com

Website: www.phanbatri.wordpess.com

Huế, 2/2012

ch ng 2 t ng quan v uml
Chương 2: Tổng quan về UML

Nội dung:

Chương này nhằm giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML và côngcụ phát triển phần mềm hướng đối tượng. Nội dung cụ thể bao gồm:

- Giới thiệu UML

- Các biểu đồ trong UML

- Các bước phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML

- Giới thiệu bộ công cụ Enterprise Architecture

2 1 gi i thi u v uml
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.1 Lịch sử ra đời của UML

- Cuối những năm 80, đầu những năm 1990, một loạt các phương pháp luận và ngôn ngữmô hình hóa hướng đối tượng mới ra đời:

+ Booch của Grady Booch

+ OMT của James Rambaugh

+ OOSE của Ivar Jacobson

+ OOA and OOD của Coad và Yordon

2 1 1 l ch s ra i c a uml
2.1.1 Lịch sử ra đời của UML

- UML đầu tiên được đưa ra năm 1997 và sau đóđược chuẩn hoá để trở thành phiên bản 1.0. - Hiện nay chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ UML phiên bản 2.0.

- Tác giả: James Rumbaugh, Grady Booch và Ivar Jacobson

2 1 gi i thi u v uml1
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng

- UML (Unified Modelling Language) là ngôn ngữ mô hình hoá tổng quát được xâydựng:

+ Để đặc tả phần mềm hướng đối tượng

+ Phát triển phần mềm hướng đối tượng

+ Cáctài liệu đính kèm trong phát triển phầnmềm hướng đối tượng.

+ UML giúp người phát triển hiểu rõ và ra quyết định liênquan đến phần mềm cần xây dựng.

+ UML bao gồm một tập các khái niệm, các ký

hiệu, các biểu đồ và hướng dẫn.

2 1 gi i thi u v uml2
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng

- UML hỗ trợ xây dựng hệ thống hướng đối tượng dựa trên việc nắm bắt khíacạnh cấu trúc tĩnh và các hành vi động của hệ thống.

c u tr c t nh
CẤU TRÚC TĨNH

- Các cấu trúc tĩnh định nghĩa các kiểu đối tượng quan trọng của hệ thống.

- Cài đặt và chỉ ra mối quan hệ giữa các đối tượng đó.

h nh vi ng
HÀNH VI ĐỘNG

- Các hành vi động (dynamic behavior) định nghĩa các hoạt động của cácđối tượng theo thời gian.

- Tương tác giữa các đối tượng hướng tới đích.

2 1 gi i thi u v uml3
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

Các mục đích của ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML:

• Mô hình hoá các hệ thống sử dụng các khái niệm hướng đối tượng.

• Thiết lập sự liên hệ từ nhận thức của con người đến các sự kiện cần mô hình hoá.

• Giải quyết vấn đề về mức độ thừa kế trong các hệ thống phức tạp với nhiều ràng buộc khác nhau.

• Tạo một ngôn ngữ mô hình hoá có thể sử dụng được bởi người và máy.

2 1 gi i thi u v uml4
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

Lưu ý:

UML quy định một loạt các ký hiệu và quy tắc để mô hình hoá các pha trong quátrình phát triển phần mềm hướng đối tượng dưới dạng các biểu đồ.

2 1 gi i thi u v uml5
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML

a) Khái niệm mô hình

Mô hình là một biểu diễn của sự vật hay một tập các sự vật trong một lĩnh vực áp dụng nào đó theo một cách khác.

Các mô hình thường được xây dựng sao cho có thể vẽđược thành các biểu đồ dựa trên tập ký hiệu và quy tắc đã cho.

m h nh
MÔ HÌNH

 Khi xây dựng các hệ thống, mô hình được sử dụng nhằm thoả mãn các mụcđích sau:

- Nắm bắt chính xác yêu cầu và tri thức miền mà hệ thống cần phát triển.

- Thể hiệntư duy về thiết kế hệ thống

- Trợ giúp ra quyết định thiết kế dựa trên việc phân tích yêu cầu.

- Tổ chức, tìm kiếm, lọc, kiểm tra và sửa đổi thông tin về các hệ thống lớn.

- Làm chủ được các hệ thống phức tạp.

m h nh1
MÔ HÌNH

 Các thành phần trong một mô hình bao gồm:

- Ngữ nghĩa và biểu diễn: Ngữ nghĩa là nhằm đưa ra ý nghĩa, bản chấtvà các tính chất của tập các ký hiệu. Biểu diễn là phương pháp thể

hiện mô hình theo cách sao cho có thể nhìn thấy được.

- Ngữ cảnh: mô tả tổ chức bên trong, cách sử dụng mô hình trong tiến trình phần mềm …

2 1 gi i thi u v uml6
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML

b) Khung nhìn (View) trong UML

Một khung nhìn trong UML là một tập con các biểu đồ UML được xây dựngđể biểu diễn một khía cạnh nào đó của hệ thống.

Sự phân biệt giữa các khung nhìn là rất linh hoạt. Các khung nhìn cùng các biểu đồ tươngứng được mô tả trong bảng sau:

2 1 gi i thi u v uml7
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML

2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML

c) Các phần tử mô hình và quan hệ

Một số ký hiệu để mô hình hướng đối tượng thường gặp trong UML được biểu diễn trong hình sau:

c c ph n t m h nh
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Một số ký hiệu để mô hình hướng đối tượng thường gặp trong UML:

Mô hình 1: Mô hình tiến trình nghiệp vụ

c c ph n t m h nh1
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 2: Mô hình yêu cầu

c c ph n t m h nh2
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 3: Mô hình use case

c c ph n t m h nh3
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 4: Mô hình miền/ lĩnh vực

c c ph n t m h nh4
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 5: Mô hình dữ liệu

c c ph n t m h nh5
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 6: Mô hình lớp

c c ph n t m h nh6
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 7: Mô hình thành phần

c c ph n t m h nh7
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 8: Mô hình triển khai

c c ph n t m h nh8
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 9: Mô hình kiểm thử

c c ph n t m h nh9
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 10: Mô hình bảo trì

c c ph n t m h nh10
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 11: Mô hình dự án

c c ph n t m h nh11
CÁC PHẦN TỬ MÔ HÌNH

Mô hình 12: Mô hình giao diện người sử dụng

m i quan h
MỐI QUAN HỆ

Quan hệ phụ thuộc

Quan hệ tổng quát

Quan hệ liên kết

Quan hệ kết tập

Hình 1: Một số dạng quan hệ trong UML

2 2 bi u uml
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.1 Biểu đồ use case

Mục đích:

- Biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống.

- Biểu đồ use case chỉ ra hệ thống cần thực hiện điều gì, thoảmãn các yêu cầu của người dùng tronghệ thống đó.

- Đi kèm với biểu đồ use case là các kịch bản.

2 2 bi u uml1
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

Mục đích:

- Chỉ ra các lớp đối tượng trong hệ thống

- Các thuộc tính và phươngthức của từng lớp và các mối quan hệ giữa những lớp đó.

2 2 bi u uml2
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.3 Biểu đồ trạng thái

Mục đích:

- Mô tả các trạng thái mà đối tượngcủa lớp đó có thể có(tương ứng với mỗi lớp).

- Sự chuyển tiếp giữa những trạng thái đó.

2 2 bi u uml3
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác

Mục đích:

- Biểu diễn mối liên hệ giữa các đối tượng trong hệ thốngvà giữa các đối tượng với các tác nhân bên ngoài.

- Có hai loại biểu đồ tương tác:

+ Biểu đồ tuần tự

+ Biểu đồ cộng tác

2 2 bi u uml4
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác

- Biểu đồ tương tác dạng tuần tự:

  • Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và giữa cácđối tượng và tác nhân theo thứ tự thời gian.
  • Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và giữa cácđối tượng và tác nhân nhưng nhấn mạnh đến vai trò của các đối tượngtrong tương tác.
2 2 bi u uml5
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác

- Biểu đồ tương tác dạngcộng tác:

  • Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng và giữa cácđối tượng và tác nhân nhưng nhấn mạnh đến vai trò của các đối tượngtrong tương tác.
2 2 bi u uml6
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.5 Biểu đồ hoạt động

Mục đích:

- Biểu diễn các hoạt động và sự đồng bộ, chuyển tiếp cáchoạt động.

- Thường được sử dụng để biểu diễn các phương thức phức tạp của các lớp.

2 2 bi u uml7
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ thành phần

Mục đích:

- Định nghĩa các thành phần của hệ thống.

- Mối liên hệgiữa các thành phần đó.

2 2 bi u uml8
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.7 Biểu đồ triển khai

Mục đích:

- Mô tả hệ thống sẽ được triển khai như thế nào.

- Thành phầnnào được cài đặt ở đâu.

- Các liên kết vật lý hoặc giao thức truyền thông nàođược sử dụng.

2 2 bi u uml9
2.2 BIỂU ĐỒ UML

Lưu ý:

- Dựa trên tính chất của các biểu đồ, UML chia các biểu đồ thành hai lớp mô hình:

+ Biểu đồ mô hình hóa cấu trúc (Structural Modeling Diagrams).

+ Biểu đồ mô hình hóa hành vi (Behavioral Modeling Diagrams).

2 2 bi u uml10
2.2 BIỂU ĐỒ UML

Biểu đồ mô hình hóa cấu trúc (Structural Modeling Diagrams): biểu diễn các cấu trúc tĩnh của hệ thống phần mềm được mô hình hoá.

Các biểu đồ trong mô hình tĩnh bao gồm:

- Biểu đồ gói

- Biểu đồ đối tượng và lớp

- Biểu đồ thành phần

- Biểu đồ triển khai

2 2 bi u uml11
2.2 BIỂU ĐỒ UML

Biểu đồ mô hình hóa hành vi (Behavioral Modeling Diagrams): Nắm bắt các hoạt động và hành vi của hệ thống, sựtương tác giữa cácphần tử bên trong và bên ngoài hệ thống.

Các biểu đồ trong mô hình động bao gồm:

- Biểu đồ use case

- Biểu đồ tương tác dạng tuần tự

- Biểu đồ tương tác dạng cộng tác

- Biểu đồ trạng thái

- Biểu đồ động

2 2 bi u uml12
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.1 Biểu đồ use case

a) Ý nghĩa

- Biểu đồ use case:

+ Biểu diễn sơ đồ chức năng của hệ thống.

+ Tương tác giữa các tác nhân và hệ thống thông qua các use case.

- Trong đó:

+ Mỗi use case mô tả một chức năng hệ thống

+ Tác nhân là con người hay hệ thống thực khác cung cấp thông tinhay tác động tới hệ thống.

2 2 bi u uml13
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.1 Biểu đồ use case

- Một biểu đồ use case là một tập hợp các tác nhân, các use case và các mốiquan hệ giữa chúng.

- Các use case trong biểu đồ use case có thể được phân rã theonhiều mức khác nhau.

2 2 bi u uml14
2.2 BIỂU ĐỒ UML

b) Tập ký hiệu

Một biểu đồ Use Case chứa các phần tử mô hình biểu thị hệ thống, tác nhân cũngnhư các trường hợp sử dụng và các mối quan hệ giữa các Use Case.

2 2 bi u uml15
2.2 BIỂU ĐỒ UML

b) Tập ký hiệu

- Hệ thống:

- Hệ thống: ranh giới giữa bên trong và bên ngoài của một chủ thể trong phần mềm chúng ta đang xây dựng.

- Hệ thống không nhất thiết là phần mềm: có thể là một chiếc máy, một doanh nghiệp, trường ĐH,…

2 2 bi u uml16
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Actor

+ Là người dùng của hệ thống.

+ Có thểlà mộtngười dùng thực hoặc các hệ thống máytính khác.

+ Thực hiện các use case

+ Một tác nhân có thể thực hiện nhiều use case và ngược lại một use case cũng có thểđược thực hiện bởi nhiều tác nhân.

2 2 bi u uml17
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Use case

+ Là thành phần cơ bản của biểu đồ use case.

+ use case được biểu diễn bởi các hình elip.

+ Tên các use case thể hiện một chức năngxác định của hệ thống.

+ Một use case cũng có thể được thực hiện bởi nhiều tác nhân.

2 2 bi u uml18
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các use case

 extend: (Mở rộng)

+ use case này mở rộng từ use case kia bằng cách thêm vào một chức năng cụ thể.

2 2 bi u uml19
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các use case

 include: (Bao hàm)

+ X<<include >>Ychỉ ra rằng tiến trình thực hiện Xluôn luôn liên quan đến việc thực hiện Yít nhất một lần.

+ X phải đáp ứng các điều kiện tiền của Ytrước khi bao hàm nó.

2 2 bi u uml20
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các use case

 Generalization: (Khái quát)

+ use case này được kế thừa các chức năng từ use case kia

2 2 bi u uml21
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các use case

 dependency: (phụ thuộc)

+ Phụ thuộc là mối quan hệ có nghĩa rằng một hoặc một tập mô hình các phần tử yêu cầu mô hình các phần tử khác cho các đặc tả hoặc thực thi của chúng.

2 2 bi u uml22
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các use case

 Realization: (thực thi)

+ Thực thi là mối quan hệ trừu tượng chuyên biệt giữa 2 tập mô hình các phần tử: một là đại diện cho đặc điểm kỹ thuật (Nhà cung cấp) và hai là đại diện cho việc thực thi sau này (Khách hàng).

2 2 bi u uml23
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa các Actor

 Generalization: (Khái quát)

Khái quát là một mối quan hệ phân loại giữa phân loại tổng quát và một phân loại chi tiết. Mỗi thể hiện của phân loại chi tiết cũng là một thể hiện gián tiếp của phân loại tổng quát. Vì vậy, phân loại chi tiết kế thừa các tính năng của phân loại tổng quát.

2 2 bi u uml24
2.2 BIỂU ĐỒ UML

- Mối quan hệ giữa Actor và use case

 Association: (Liên kết)

Liên kết đặt tả một mối quan hệ ngữ nghĩa mà nó có thể xảy ra ở các dạng thể hiện. Nó có ít nhất hai đầu cuối đại diện bởi các thuộc tính, mỗi trong số đó được liên kết với dạng của kết thúc.

2 2 bi u uml25
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.1 Biểu đồ use case

c) Ví dụ:

2 2 bi u uml26
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

a) Ý nghĩa

- Lớp: mộtnhóm đối tượng có chung một số thuộctính và phương thức.

- Các lớp (bao gồm cả các thuộc tính và phương thức) cùng với các mốiquan hệ sẽ tạo thành biểu đồ lớp.

- Biểu đồ lớp là một biểu đồ dạng mô hình tĩnhnhằm mô các khái niệm lớp, các thuộctính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

2 2 bi u uml27
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

b) Ký hiệu

- Ký hiệulớp:

- Trong UML, mỗi lớp được biểu diễn bởi hình chữ nhật gồm 3 phần: Tên lớp, các thuộc tính và các phương thức.

2 2 bi u uml28
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Tên lớp: Là tên của chính lớp đó

- Các thuộc tính (Attributes):

 Quy ước:

+ Tên_thuộc_tính

+ Giá trị thuộc tính

+ Phạm vi truy cập của thuộc tính

2 2 bi u uml29
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

 Các mối quan hệ trong biểu đồ lớp:

- Quan hệ liên kết (Association): là một sự nối kết giữa các lớp, cũng có nghĩa là sự nối kết giữa các đối tượng của các lớp này.

2 2 bi u uml30
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Quan hệ khái quát (Generalization):

+ Là mối quan hệ giữa một lớp có các đặc trưng mang tính khái quát cao hơn và một lớp có tính chất đặcbiệt hơn.

+ Trong sơ đồ lớp, mối quan hệ khái quát chính là sự kế thừa của một lớp từ lớp khác.

2 2 bi u uml31
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Quan hệ kết tập (Aggregation):

+ Là dạng quan hệ mô tả một lớp A là một phần của lớp B và lớp A có thể tồn tại độc lập.

+ Quan hệ kết tập được biểudiễn bằng một mũi tên gắn hình thoi rỗng ở đầu hướng về lớp bao hàm.

2 2 bi u uml32
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Quan hệ hợp thành (Composition):

+ Một quan hệ hợp thành biểu diễn một quan hệ kiểu tổng thể-bộ phận.

+ Lớp A có quan hệ hợp thành với lớp B nếu lớp A là một phần của lớp B và sự tồn tại của đối tượng lớp B điều khiển sự tồn tại của đốitượng lớp A.

2 2 bi u uml33
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Quan hệ phụ thuộc (Dependency):

+ Phụ thuộc là mối quan hệ giữa hai lớp đối tượng.

+ Một lớp đối tượng A có tính độc lập và một lớp đối tượng B phụthuộc vào A; một sự thay đổi của A sẽ ảnh hưởng đến lớp phụ thuộc B.

2 2 bi u uml34
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

- Quan hệ thực thi (Realization):

+ Biểu diễn mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần của biểu đồ lớp.

+ Một thành phần mô tả một công việcdạng hợp đồng và thành phần còn lại thực hiện hợp đồng đó.

2 2 bi u uml35
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.2 Biểu đồ lớp

c) Ví dụ

2 2 bi u uml36
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.3 Biểu đồ trạng thái

a) Ý nghĩa

- Biểu diễn các trạng thái và sự chuyển tiếp giữa các trạng thái của các đối tượng trong một lớp xác định.

- Thông thường, mỗi lớp sẽcó một biểu đồ trạng thái (trừ lớp trừu tượng là lớp không có đối tượng)

2 2 bi u uml37
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.3 Biểu đồ trạng thái

 Có hai dạng biểu đồ trạng thái:

- Biểu đồ trạng thái cho một use case:mô tả các trạng thái và chuyển tiếp trạng thái của một đối tượng thuộc một lớp nào đó trong hoạt động của một use case cụ thể

- Biểu đồ trạng thái hệ thống:mô tả tất cả cáctrạng thái của một đối tượngtrong toàn bộ hoạt động của cả hệ thống

2 2 bi u uml38
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.3 Biểu đồ trạng thái

- Trạng thái (state): miêu tả các biến trạng thái hoặc các hành động (action) tương ứng với trạng thái đó.

- Trạng thái khởi đầu(initial state):trạng thái đầu tiên khi kích hoạt đốitượng.

- Trạng thái kết thúc (final state): kết thúcvòng đời đối tượng.

- Các chuyển tiếp (transition):biểu diễn cácchuyển đổi giữa các trạng thái.

- Sự kiện (event):sự kiện tác động gây ra sự chuyển đổi trạng thái.

2 2 bi u uml40
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác dạng tuần tự

a) Ý nghĩa

- Biểu đồ tuần tự:

+ Biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng, giữa các đối tượngvà tác nhân theo thứ tự thời gian.

+ Biểu đồ tuần tự nhấn mạnh thứ tự thực hiện củacác tương tác.

2 2 bi u uml41
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác dạng tuần tự

b) Ký hiệu

- Đối tượng (object): được biểu diễn bởi cáchình chữ nhật, bên trong làtên của đối tượng.

- Các thông điệp (message): được biểu diễnbằng các mũi tên hướng từ đối tượng gửisang đối tượng nhận.

2 2 bi u uml42
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.4 Biểu đồ tương tác dạng tuần tự

- Đường lifeline: là một đường kẻ nối dài phía dưới đối tượng, mô tả quátrình của đối tượng trong tương tác thuộc biểu đồ.

- Chú thích: biểu đồ tuần tự cũng có thể có chú thích để người đọc dễ dànghiểu được nội dung của biểu đồ đó.

2 2 bi u uml44
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.5 Biểu đồ tương tác dạng cộng tác

a) Ý nghĩa

- Biểu diễn mối quan hệ giữa các đốitượng;giữa các đối tượng và tác nhân, vai trò của các đối tượng trongtương tác.

- Biểu đồ cộng tác cũng có các thông điệp với nội dung tương tự như trong biểuđồ tuần tự.

2 2 bi u uml45
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.5 Biểu đồ tương tác dạng cộng tác

b) Ký hiệu

- Các đối tượng: được biểu diễn bởi các hình chữ nhật, bên trong là tên củađối tượng.

- Các liên kết: giữa hai đối tượng có tương tác sẽ có một liên kết nối 2 đốitượng đó. Liên kết này không có chiều.

-Các thông điệp: biểu diễn bằng các mũi tênhướng từ đối tượng gửisang đối tượng nhận bên cạnh liên kết giữa 2 đối tượng đó.

- Các thông điệpđược đánh số thứ tự theo thứ tự xuất hiện trong kịch bản mô tả use case tương ứng.

2 2 bi u uml46
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.5 Biểu đồ tương tác dạng cộng tác

c) Ví dụ

- Biểu đồ cộng tác: tương tự biểu đồ tương tác dạng tuần tự trên nhưng có đánh số thứ tự.

2 2 bi u uml47
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

a) Ý nghĩa

- Biểu đồ hoạt động:

+ Biểu diễn các hoạt động và sự đồng bộ, chuyển tiếp các hoạtđộng của hệ thống trong một lớp,

+Kết hợp giữa các lớp với nhautrong mộtchức năng cụ thể.

2 2 bi u uml48
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

b) Ký hiệu

- Hoạt động (Activity):là một quy trình được định nghĩa rõ ràng, có thể đượcthực hiện bởi một hàm hoặc một nhóm đối tượng. Hoạt động được thể hiện bằng hình chữ nhật tròn cạnh.

2 2 bi u uml49
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

- Trạng thái khởi đầu (Intial):là nút điều khiển cho phép bắt đầu khi một hoạt động được gọi.

- Trạng thái kết thúc (Final Intial): Một hoạt động có thể có nhiều hơn một trạng thái kết thúc. Trạng thái kết thúc đầu tiên dừng lại tất cả các luồng hoạt động.

2 2 bi u uml50
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

- Thanh đồng bộ hóa (Synchronisation bar):cho phép ta mở ra hoặc là đóng lại các nhánh chạy song song trong tiến trình.

- Quyết định (Decission): Mô tả một lựa chọn điều kiện.

2 2 bi u uml51
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

2 2 bi u uml52
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.6 Biểu đồ hoạt động

c) Ví dụ

2 2 bi u uml53
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.7 Biểu đồ thành phần

a) Ý nghĩa

- Biểu đồ thành phần: được sử dụng để biểu diễn các thành phần phần mềm cấu thành nên hệ thống.

2 2 bi u uml54
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.7 Biểu đồ thành phần

b) Ký hiệu

- Thành phần: Mô tả một thành phần của biểu đồ, mỗi thành phần có thể chứa nhiều lớp hoặc nhiều chương trình con.

- Giao tiếp: Mô tả giao tiếp gắn với mỗi thành phần. Các thành phần trao đổi thôngtin qua các giao tiếp.

2 2 bi u uml55
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.7 Biểu đồ thành phần

b) Ký hiệu

- Mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành phần (Dependency):

- Gói (Package): Để nhóm một số thành phần lại với nhau.

2 2 bi u uml56
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.7 Biểu đồ thành phần

c) Ví dụ

2 2 bi u uml57
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.8 Biểu đồ triển khai hệ thống

a) Ý nghĩa

- Biểu diễn kiến trúc cài đặt và triển khai hệ thống dưới dạng cácnodes,

- Các mối quan hệ giữa các node đó.

- Các nodes kết nốivới nhau thông qua các liên kết truyền thông:

+ Kết nối mạng

+ Liên kết TCP/IP

+ Microwave,… và được đánh số theo thứ tự thời gian tương tự như trong biểu đồ cộng tác.

2 2 bi u uml58
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.8 Biểu đồ triển khai hệ thống

b) Ký hiệu

- Các nodes: Node hoặc là một thành phần phần cứng hoặc phần mềm. Nó được hiển thị như là một hìnhhộp ba chiều, như hình dưới đây.

- Node minh họa (Instance Node): Node minh họa có thể biểu diễn bằng một biểu đồ. Nó có thể phân biệt với một node thực tế là tên được gạch chân và có dấu 2 chấm trước node cơ sở.

2 2 bi u uml59
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.8 Biểu đồ triển khai hệ thống

- Node khuôn mẫu(Stereotypes Node):Một số khuôn mẫu chuẩn được cung cấp cho các node: «cd-rom»,«computer»,«disk array», «pc», «pc client»,«pc server»,«secure»,«server», «storage», «unix server»,«user pc».

2 2 bi u uml60
2.2 BIỂU ĐỒ UML

2.2.8 Biểu đồ triển khai hệ thống

c) Ví dụ

2 3 gi i thi u enterprise architect
2.3 GIỚI THIỆU ENTERPRISE ARCHITECT

1. Enterprise Architect

Download: Enterprise Architect 7.0

2. Rational Rose

Download: Rational Rose 9.0

Reference:

www.sparxsystems.com.au/resources/

www.visual-paradigm.com/VPGallery/diagrams/