eksamenskonferansen steinkjer 24 september 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013. Daglig leder Vigo IKS Brynjulf Bøen. Agenda - SAS anskaffelsen - Sentralt mottaks- og implementeringsprosjekt - Konvertering av data - Arkivprosjekt - Revitalisering av Vigo - Vigoportalen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eksamenskonferansen Steinkjer 24. september 2013' - amanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eksamenskonferansen steinkjer 24 september 2013
EksamenskonferansenSteinkjer24. september 2013

Daglig leder Vigo IKS

Brynjulf Bøen

slide2

Agenda

- SAS anskaffelsen

- Sentralt mottaks- og implementeringsprosjekt

- Konvertering av data

- Arkivprosjekt

- Revitalisering av Vigo

- Vigoportalen

- www.vigoiks.no - Nytt informasjonsnettsted

- PAS/PGS sentral og lokal

slide3

SAS-anskaffelsen

Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS)

Enighet om fylkeskommunalt samarbeid

- Forstudie

- Forprosjekt

- Anskaffelsesprosess

- Utvikling og implementering

av nytt SAS

slide4

SAS-anskaffelsen

Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS)

Organisering

Overordnet ansvar Vigo IKS

Styringsgruppe

- Konsulentfirma Ernst & Young

- Kjerneteamet

- Fylkesteamene

- Sentralt mottak- og implementeringsprosjekt

- Lokalt mottak- og implementeringsprosjekt

slide5

SAS-anskaffelsen

Nytt nasjonalt skoleadministrativt system (SAS)

Administrasjonssystem for;

- Grunnskole

- Videregående

- Voksenopplæring

- Fagskolen

- Aktivitetsskolen

- Timeplanleggingsverktøy

Brukergruppe; Elev, foresatte, lærer, adm. personell

slide6

SAS-anskaffelsen

Arbeid utført april - august 2013

- Prekvalifisering av 4 leverandører

- Etablering av «Kjerneteam»

- Møter med fylkesteamlederne

- Forberede dialoger med leverandørene

- Gjennomført 16 dialogmøter med leverandørene - Ferdigstillelse av kravspesifikasjonen

- Klargjøring av dokumenter i forbindelse med

innhentingen av tilbud

- Endelig konkurransegrunnlag sendt ut 9. august

slide7

SAS-anskaffelsen

Fremdriftsplan

- Etablere et «Sentralt mottak- og implementeringsprosjekt»

- Produksjon av en «Innføringshåndbok»

- Tilbudsåpning 23. september

- Evaluering av tilbudene, 4 uker

- Valg av leverandør 24. – 31.oktober

- Undertegning av Rammeavtale Vigo IKS - november

- Oppstart av SAS arbeidet, årsskifte!

slide8

Sentralt mottaks- og implementeringsprosjekt

- Det arbeides med å etablere et «Sentralt mottak- og

implementeringsprosjekt»

- Lokalt mottak- og implementeringsprosjekt

- Trekantsamarbeid: Leverandør - Sentralt - Lokalt

- Etablere en prosjektorganisasjon

- Eksterne og interne ressurser

- Innleie fra fylkeskommunene/Oslo kommune!!

- Utviklingstiden er avhengig av valgt leverandør

- Utrulling av nytt SAS

slide9

Konvertering av data

- Konvertering av data i forbindelse med overgang

til nytt SAS blir et eget prosjekt

- Det er utformet et eget dokument i SAS anskaffelsen

- Overordnet mal for hvert system

- Noe data overføres i forbindelse med prosjektet, resten

må fylkene selv ta ansvar for

- Leverandør kan utvikle spesielle løsninger for

elektronisk overføring til arkiv

- Oppstart tidlig 2014

slide10

Arkivprosjektet

- Arkivprosjektet ruller videre

- Alle fylkene skal med

- FOT samarbeidet har god fremdrift

- Overføringer fra Extens og Vigo til arkiv

- Flere systemer kommer etter hvert

- Vi prøver å få til et tilsvarende samarbeid for

ePhorte fylkene

- Etablert prosjektgruppe

- Møte i Trondheim, november

slide11

Revitalisering av Vigo

- Ny Vigo web 2013

- Generell oppgradering av Vigo 2014

- Prosjekt lokal til en sentral Vigo database 2014 - 2015

- Erstatte BRIO med ny løsning 2014!

- Forbedre Vigo web for innsøking for

voksne søkere 2013

- Utrede ny løsning for OTTO 2014

slide12

www.vigoportalen.no

- Vigo IKS bygger en ny portal for å samle hele

Vigo familien under en adresse

- søkning og inntak

- skolemodulen

- bedriftsmodulen

- kodeverk

- informasjonsnettstedet til Vigo IKS

- vilbli

slide13

Nytt informasjonsnettsted – www.vigoiks.no

- Nettsted i forbedret utgave

- Enklere administrasjon- og brukergrensesnitt

- Tilgjengelig fra 30. september

- Ruting fra www.vigodrift.no i en periode

- Mulig begrenset bruk av pålogging til deler av nettstedet.

slide14

PAS/PGS

- Samarbeidsavtale med KD/Utdanningsdirektoratet

- Brukergruppe

2 fra hver region, UDIR og Vigo IKS

- Referansegruppe

- Pilotfylker

Akershus, Sør-Trøndelag og Troms