biomasa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biomasa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Biomasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Biomasa. Kristýna Hálová P08N0137P. Co je to biomasa. jde o souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biomasa' - amanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biomasa

Biomasa

Kristýna Hálová

P08N0137P

co je to biomasa
Co je to biomasa
 • jde o souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů.
 • tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely.
 • energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.
slide3
Suchá biomasa, což je například dřevní a suchý rostlinný odpad, se většinou zpracovává suchými procesy, jako jsou spalován či zplyňování
 • Mokrá biomasa, tedy například právě tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat či siláž, se zpracovává mokrými procesy v bioplynových stanicích. Mezi další možnosti jejího zpracování pak patří lisování olejů a jejich úprava například při výrobě bionafty.
slide4
Odpadní biomasa :
 • lesní odpady (tzv. dendromasa, odpady po těžbě dřeva)
 • průmyslové odpady (odpady ze zpracování dřevní hmoty na všech stupních, odpadní dřevo, technologické odpady aj.)
 • zemědělské odpady (posklizňové zbytky, odpady ze zpracování zemědělských produktů aj.)
 • ostatní odpady (odpady z prořezávek a údržby obcí, obecních parků, břehů toků, zahrad apod.)

Záměrně pěstovaná biomasa :

 • dřeviny
 • byliny (šťovík, traviny, pícniny, případně klasická zemědělská produkce určená pro energetické využití )
slide5
Poznáš?

Štěpka

Brikety

Pelety

prava biomasy
Úprava biomasy
 • před vstupem do vlastního energetického zařízení musí být obvykle upravována
 • v případě pevné formy biomasy se jedná obvykle o sušení a o rozměrové úpravy (stříhání, sekání, drcení, resp. lisování, briketování, peletování).
 • někdy je pevná biomasa před vstupem do vlastního spalovacího zařízení zplyňována v generátorech (výroba dřevoplynu)
 • v případě primární plynné formy (bioplyn) mohou být aplikovány různé metody čištění bioplynu a vyrobený bioplyn je obvykle před dalším použitím komprimován
v hody
Výhody
 • je obnovitelný zdroj energie s neutrální bilancí CO2 (při růstu a spalování)
 • je relativně dobře skladovatelná
 • technologie pro spalování biomasy jsou běžně dostupné
 • určité možnosti dotační podpory náhrady fosilních paliv biomasou
 • účelně se využijí spalitelné odpady
 • řízená produkce přispívá k vytváření krajiny a k péči o ní
nev hody
Nevýhody
 • vyšší investiční náročnost
 • palivové náklady na biomasu
 • větší obsah vody a tudíž nižší výhřevnost
 • větší objem paliva, vyšší nároky na skladovací prostory
 • nutnost úpravy paliva
 • rozvíjející se a zatím méně stabilní trh s biopalivy
biostanice v r
Biostanice v ČR
 • Chroboly u Prachatic - bioplynová stanice (2 roky), vstupními surovinami jsou travní a kukuřičná siláž, chlévská mrva )
 • Kralovice u Plzně - kromě kukuřičné siláže zpracovávají také prasečí a kachní hnůj
 • Vejprnice u Plzně míchají kukuřičnou siláž s podestýlkou z drůbežárny, zkušební provoz zahájili v prosinci 2008.

http://i.idnes.cz/09/041/sph/MCE2a4451_PAN_01319505.jpg

http://i.idnes.cz/09/041/sph/MCE2a4453_Vejprnice_3_.jpg

zdroje
Zdroje
 • Energie z biomasy

http://www.spvez.cz/pages/biomasa.htm

 • Hobby

http://hobby.idnes.cz/co-je-biomasa-a-jak-se-s-ni-topi-manual-nejen-pro-katerinu-jacques-pww-/hobbydomov.asp?c=A090407_171941_hobby-domov_mce

 • Peletky a brikety

www.peletky-brikety.sk/biomasa_formy.php

 • Možnosti energetického využívání biomasy

http://www.regec.cz/_data/attachments/4d55123da38521c2d2ea68861f3797e8_Brozura_biomasa_komplet.pdf

 • Biomasa jako obnovitelný zdroj energie

http://oei.fme.vutbr.cz/konfer/biomasa_iii/papers/20-PravdaI.pdf

ad