Download
partit cristina y roxana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partit: Cristina y roxana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partit: Cristina y roxana

Partit: Cristina y roxana

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Partit: Cristina y roxana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Partit: Cristina y roxana

  2. Primer partit • El diner: El diner esta provocant la crisis per tota Catalunya. La malloria de la població de Catalunya estan pasant una epoca molt forta. Molta gent s’ha quedat sense treball y sense casa. Molts nens no poden anar a l’escola per culpa de la crisi. FET: Angie y Tifanie

  3. Segon partit • El menjar El menjar esta provocant moltes enfermetats. Primer perquè l’han pujat mes de la conta, y desprès perquè quan mes trigues en menjar mes dèbil et poses, y no pots caminar.. FET: Laura y Nicole

  4. SMS • Bon dia Aroa. Si vols pots venir a votar els partits escogits aquest any. Fins aviat. • Hola Kay. Han arribat els dos partits escogits. Si vols pots venir a votar. • Hola Geofil. Pots venir a votar els partits escogits, lla han arribat.

  5. Grafic del partit