slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakgrunn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bakgrunn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Bakgrunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012. Bakgrunn. Skisse til regional planstrategi 2012-2016 bygger på vedtatt regional planstrategi 2010-2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bakgrunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Planstrategiverksted2012Regional planstrategi for Opplandv/fylkesordfører Gro Lundbyog fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012

bakgrunn
Bakgrunn
 • Skisse til regional planstrategi 2012-2016 bygger på vedtatt regional planstrategi 2010-2011
 • Resultat av en omfattende prosess med involvering av alle kommunene i Oppland
 • Satsingsområdene
  • Kompetanse
  • Klima og energi
  • Bruk og vern

videreføres, mens Samferdsel er foreslått som eget satsingsområde

bakgrunn forts
Bakgrunn forts.

Hovedelementene i regional planstrategi er gitt i plan- og bygningsloven § 7-1 og skal inneholde:

 • En redegjørelse for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer
 • En vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter
 • En prioritering av spørsmål for videre regional planlegging
 • En oversikt over oppfølging av prioriterte planoppgaver
 • Et opplegg for medvirkning i planarbeidet
attraktivitet
Attraktivitet
 • Utdanning - samfunnets evne til å utdanne tilstrekkelig antall kandidater innen områder som næringslivet etterspør
 • Forskning og innovasjon - utdanningsinstitusjonenes evne til å hevde seg nasjonalt innen sitt viktigste satsingsfelt
 • Rekruttering - næringslivets evne til å tiltrekke seg kjernearbeidskraft
 • Eierskap - næringslivets evne til å tiltrekke seg kompetente eiere
 • Miljø - næringslivets evne til å møte fremtidige miljø- og energikrav
 • Klyngeetablering - flere bedrifter innenfor en næring eller et sammenhengende næringsmessig kunnskapsfelt

Kilde: Torgeir Reve

klima og energi
Klima og energi

Utslipp fordelt på sektor, Oppland 2009

klima og energi forts
Klima og energi forts
 • Energi produksjon
  • Vannkraft 6,7 TWh
  • Fjernvarme 0,25TWh
 • Potensiale:13 TWh vannkraft
   • Men, en fjerdedel er vernet
 • Nye fornybare kilder
  • Bioenergi
  • Vind
bruk og vern
Bruk og vern

Prosentvis andel bosatt i tettsteder fordelt på kommuner, 2009

samferdsel
Samferdsel

Kollektivtransport med buss

y-aksen er passasjerkm (1000 km) og z- aksen er 1000 passasjerer

velg 3 farger 3 tema 20 min
Velg3 farger : 3 tema à 20 min
 • Rødt: Attraktivitet
 • Gult: Kompetanse
 • Lilla: Klima/energi
 • Grønt: Bruk/Vern
 • Grått: Samferdsel
attraktivitet1
Attraktivitet
 • Hva gjør Oppland attraktivt - hvilke tre fortrinn kan Oppland foredle?
 • Hva er de tre viktigste områdene for å stimulere til næringsutvikling og bosetting i Oppland?
 • Hvordan jobbe bedre sammen?
 • Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?
kompetanse1
Kompetanse
 • Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen kompetanseområdet?
 • Hvordan få til god, forpliktende samhandling?
 • Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?
klima energi
Klima/energi
 • Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen klima/energi?
 • Hvordan få til god, forpliktende samhandling?
 • Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?
bruk vern
Bruk/vern
 • Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen bruk/vern?
 • Hvordan få til god, forpliktende samhandling?
 • Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?
samferdsel1
Samferdsel
 • Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen samferdselsområdet?
 • Hvordan få til god, forpliktende samhandling?
 • Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?