Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst - PowerPoint PPT Presentation

malina
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst
99 Views
Download Presentation

Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uw financiële gezondheid vandaag en in de toekomst Ingrid De Muynck Steve Wagemans

 2. Vermogen in veiligheid • Hoe kan u zorgen voor een doordachte opbouw en bescherming van uw vermogen ? • Heeft de recente bankencrisis impact gehad op uw vermogen ? • Welk deel van uw vermogen is noodzakelijk voor het behoud van uw comfort ?

 3. Inkomensbreuk

 4. Gevaar ! • Inkomenspatroon = bestedingspatroon

 5. Waarvoor dient ons inkomen ? • Leefgeld vandaag • Afbetaling van kredieten • Sparen voor leefgeld na 65 jaar(wettelijk pensioen is overlevingsbasis)

 6. Leefgeld na 65 jaar – 4 pijlers • Wettelijk pensioen • Fiscaalvriendelijk sparen voor zelfstandigen • Fiscaalvriendelijk sparen • Eigen beleggingsinspanning

 7. Behoud van levenscomfort met 1ste pijler Onmogelijk !

 8. Noodzaak = optimaliseren van • Pijler 2: fiscaalvriendelijk i.f.v. beroepsinkomen • RIZIV • VAPZ • IPT • Pijler 3: • Pensioensparen • Lange termijnsparen (levensverzekering)

 9. Eveneens noodzakelijk: pijler 4aanvullende beleggingen • Pijler 2 en 3 vormen samen ± 30% van uw renteniersinkomen • Pijler 4 zorgt voor ± 70% • Individueel te bekijken

 10. Renteniersperiode Prof. carrière Vaststelling Einde beroepsloopbaan Leeftijd 30 40 50 60 70 80 90 30 jaar 30 jaar en +

 11. 30 40 50 60 65 Pijnlijke vaststelling Ik ben te jong om hier mee te starten Ik moet er mee starten Ik ben er mee bezig Ik had er vroeger moeten aan denken

 12. Albert Einstein • De belangrijkste wet van ons Universum is niet de zwaartekracht, maar… • De wet van de samengestelde intrest !

 13. Eénmalige belegging

 14. Beleggingsplan

 15. Waarom doen we deze inspanningen ? Geld opzij zetten kost moeite ! Wie denkt er met plezier aan rentenieren ?

 16. Financiële onafhankelijkheid ? • Is dit niet waar we allen naar streven ? • En op welke leeftijd willen we dit bereiken ? • En dat we nadien nog verder kunnen, en mogen werken. • Uiteraard ! Omdat het jullie passie is !

 17. Daarom biedt JVB u vermogensbegeleiding ! • U begeleiden in de concrete vertaling van maandbehoefte naar benodigd kapitaal ! • Welk inkomen wenst u ? • Welk kapitaal heeft u daar voor nodig ? • Heeft iemand een idee hoeveel kapitaal nodig is om 1.000 € extra per maand inkomen te bekomen?

 18. Hoeveel kapitaal nodig ? • Hangt af van uw huidige leeftijd ! • En van het tijdstip waarop u dit wil bereiken ! INFLATIE

 19. Hoeveel kapitaal nodig ? • Hangt af over welke periode u dit wil bekijken ! • 15 - 25 - 30 jaar ? • Hangt af van wat u wil overhouden voor uw kinderen ! • Hangt af van uw rendement op uw beleggingen ondertussen !

 20. Conclusie • Individueel te bepalen • Vermogensbegeleiding is inderdaad maatwerk

 21. Hoe concreet maken ? Opmaak van een persoonlijk financieel plan voor elke klant ! Wat periodiek zal opgevolgd worden ! Op ons initiatief…

 22. Totaalbenadering

 23. In welke mate draagt uw vennootschap hiertoe bij ? • Verlaagde taxatie op inkomen • Inbreng goodwill (en andere elementen) • Individuele pensioentoezegging • Dividenduitkering • Liquidatie

 24. 45 jarig vrij beroep

 25. Persoonlijke contactname • Website www.bankvanbreda.be • Ongeveer 50 kantoren • Ongeveer 140 relatieverantwoordelijken • …en ook hier persoonlijk contact !!!