นโยบายภาษียานยนต์ของไทย
Download
1 / 26

??????????????????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

นโยบายภาษียานยนต์ของไทย ในอนาคต. นางสาววราทิพย์ อากาหยี่ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การสัมมนาเรื่อง “ อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย : เมื่อไร้กำแพงภาษี ” 29 กันยายน 2551. Outline. ภาพรวมการนำเข้า - ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โครงสร้างภาษีในปัจจุบัน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????? ???????' - alyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3930826
นโยบายภาษียานยนต์ของไทยนโยบายภาษียานยนต์ของไทยในอนาคต

นางสาววราทิพย์ อากาหยี่

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การสัมมนาเรื่อง “ อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย: เมื่อไร้กำแพงภาษี ”

29 กันยายน 2551


Outline
Outlineนโยบายภาษียานยนต์ของไทย

 • ภาพรวมการนำเข้า-ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

 • โครงสร้างภาษีในปัจจุบัน

 • ผลกระทบภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ

 • ทิศทางการปรับโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้อง


3930826

ภาพรวมการนำเข้านโยบายภาษียานยนต์ของไทย-ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์


3930826
ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศ

ที่มา : สถาบันยานยนต์


3930826
การบริโภครถยนต์นั่งในประเทศการบริโภครถยนต์นั่งในประเทศ

ที่มา : กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร


3930826
การนำเข้าการบริโภครถยนต์นั่งในประเทศ-ส่งออกรถยนต์นั่ง และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย


3930826
การนำเข้ารถยนต์นั่งสำเร็จรูปการนำเข้ารถยนต์นั่งสำเร็จรูป

ที่มา : กรมศุลกากร


3930826
การนำเข้ารถยนต์นั่งสำเร็จรูปจากการนำเข้ารถยนต์นั่งสำเร็จรูปจากกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา : กรมศุลกากร


3930826
การส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปการส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูป

ที่มา : กรมศุลกากร3930826

การนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์การนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์

ที่มา : กรมศุลกากร


3930826
การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

ที่มา : กรมศุลกากร


3930826

โครงสร้างภาษีในปัจจุบันโครงสร้างภาษีในปัจจุบัน


3930826
โครงสร้างภาษีอากรโครงสร้างภาษีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์

 • ภาษีศุลกากรรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนยานยนต์

 • ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม


3930826

ภาษีศุลกากรโครงสร้างภาษีในปัจจุบัน

ปัจจัยการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์

รถยนต์สำเร็จรูป

 • อากรขาเข้า

 • เหล็ก

 • ยาง

 • พลาสติก

 • เคมีภัณฑ์

อากรขาเข้า

- ชิ้นส่วนรายชิ้น 0-30%

- CKD 30%

อากรขาเข้า+ภาษีสรรพสามิต


3930826

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

รถยนต์นั่ง

รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง

≤10 คน

ปัจจุบัน

อัตราภาษี

≤ 2,000 cc = 30%

2,001-2,500 cc = 35%

2,501-3,000cc = 40%

>3,000 cc = 50%

≤ 3,250 cc = 20 %

> 3,250 cc = 50%

PPV

≤ 3,250 cc = 12 %

> 3,250 cc = 50%

Double Cab

รถยนต์กระบะ

รถยนต์นั่งดัดแปลง

≤ 3,250 cc =3%

> 3,250 cc = 50%


3930826

รถยนต์ประเภทใหม่โครงสร้างภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษี

รถยนต์สามล้อ

5 %

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

 • ผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)

 • - ≤3,000 cc = 10 %

 • - >3,000 cc = 50%

10 %

 • พลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)

 • เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)

 • Eco Car

17 %

รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทดแทน

25 %

 • E20 E85

 • ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าชธรรมชาติได้

20 %


3930826

การผลิตโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

1. รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ

1. รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ

VAT7% แฝงใน

ทุกขั้นตอนการผลิต

อากรนำเข้าชิ้นส่วน

0 - 30 % ตามมูลค่า

ภาษีสรรพสามิต

3 - 50% ตามมูลค่า

อากรนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

40 - 80 % ตามมูลค่า

2. รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้า

2. รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้า

การนำเข้ารถยนต์


3930826

ผลกระทบภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศผลกระทบภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ


3930826
โครงสร้างอากรขาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โครงสร้างอากรขาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้กรอบต่างๆ


3930826
โครงสร้างอากรขาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กรอบปกติโครงสร้างอากรขาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์กรอบปกติเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน


3930826

ทิศทางการปรับโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้องทิศทางการปรับโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้อง


3930826

ทิศทางโครงสร้างภาษีในอนาคตทิศทางโครงสร้างภาษีในอนาคต

ปัจจุบัน

AFTA

Import duty 5%

VAT7%

Excise for 3-50%

รถนำเข้า

CBU

Non-AFTA

Import duty 80%

Excise for 3-50%

VAT7%

Import duty 30%

รถประกอบในประเทศ

CKD

Excise for 3-50%

VAT7%

ชิ้นส่วนในประเทศ


3930826

มาตรการภาษีที่กระทรวงการคลังมาตรการภาษีที่กระทรวงการคลัง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • ยกเว้นอากรขาเข้าปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

 • มาตรการสนับสนุนยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก


3930826
มาตรการภาษีศุลกากรมาตรการภาษีที่กระทรวงการคลัง


3930826

ข้อเสนอมาตรการภาษีที่กระทรวงการคลัง

เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ลดต้นทุนการผลิต

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

R&D


ad