slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СОФИЯ - НАШАТА СТОЛИЦА PowerPoint Presentation
Download Presentation
СОФИЯ - НАШАТА СТОЛИЦА

play fullscreen
1 / 66
Download Presentation

СОФИЯ - НАШАТА СТОЛИЦА - PowerPoint PPT Presentation

alvis
169 Views
Download Presentation

СОФИЯ - НАШАТА СТОЛИЦА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. СОФИЯ - НАШАТА СТОЛИЦА

 2. СОФИЯ В МИНАЛОТО

 3. Златната чаршия

 4. ЖИТЕН ПАЗАР

 5. МАЛЪК ДВОРЕЦ

 6. УЛИЦАСАМОКОВСКА

 7. СОФИЯ ДНЕС

 8. " РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ! "

 9. ЦЕНТРАЛНА ГАРА

 10. ЛЪВОВ МОСТ

 11. ХАЛИ

 12. СИНАГОГА

 13. ДЖАМИЯ

 14. СТАТУЯ НА СОФИЯ

 15. ПЛОЩАД НЕЗАВИСИМОСТ

 16. СВ. ПЕТКА

 17. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 18. ПРЕЗИДЕНТСТВО

 19. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

 20. ТЕАТЪР “ИВАН ВАЗОВ”

 21. БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”

 22. ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

 23. РУСКА ЦЪРКВА

 24. ВОЕНЕН КЛУБ

 25. ПЛОЩАД “НАРОДНО СЪБРАНИЕ”

 26. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 27. ХРАМ-ПАМЕТНИК “АЛ. НЕВСКИ”

 28. ЦЪРКВА “СВ.СОФИЯ”

 29. ПАМЕТНИК НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН

 30. СУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 31. ПАМ. НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 32. БИБЛИОТЕКА “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 33. БУЛ.”МАРИЯ ЛУИЗА”

 34. “СВЕТА НЕДЕЛЯ”

 35. СЪДЕБНА ПАЛАТА

 36. БУЛ. “ВИТОША”

 37. НДК