slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

П Р ЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ – СОФИЯ. ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - СОФИЯ. Семинар за педагогически съветници и училищни психолози 13 октомври 2010 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА' - devon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ – СОФИЯ

ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - СОФИЯ

Семинар за педагогически съветници и училищни психолози

13 октомври 2010 г.

slide2
Съдържание на презентацията
 • Видове превенция – определения
 • Стандарти за реализирането на превантивни програми
 • Индикатори и рискови и протективни фактори
slide3
Терминология

През 1994 г. Института по медицина предлага нова терминологична рамка за класифициране на универсална, селективна и индикативна превенция, което замества предишната концепция за първична, вторична и третична превенция.

Водещият принцип за тази класификация на Института по медицина е целевата група и как тя е свързана с риска от злоупотреба с психоактивни вещества.

mrazek and haggerty 1994
Класификация на превантивните стратегии (Институт по медицина, Mrazek and Haggerty, 1994).
slide5
Универсална, селективна и индикативна превенция. Индикатори

Разликата между универсална-селективна-индикативна превенция е в индикаторите за принадлежност към рисковите фактори.

Универсалната превенция - няма филтър (индикатори) – всички участници са с ниско ниво на риск

Селективната превенция - социални и демографски индикатори, отнасящи се по-скоро до определени групи: маргинални етнически общности, младежи, живеещи в неблагоприятни квартали (гета), млади правонарушители, в следствие употреба на ПАВ, семейства в уязвима ситуация

Индикативната превенция - хора в риск, които имат разстройства, които са регистрирани от специалист, например ADHD, поведенчески разстройства и др.

slide6
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН)

Универсална превенция

Универсалната превенция е най-преобладаващата превантивна стратегия в областта на употребата на психоактивни вещества (ПАВ).

В училище

 • Базираната в училище превенция е най-често срещата и популярна форма на универсална превенция, защото училищата са лесно достъпни и чрез тях голяма част от младите хора. Това позволява добро мониториране на тези програми, както и качество и достатъчна продължителност.
 • Има изискване да се оценява покритието на програмите по универсална превенция и нейната възможност да предотвратява употребата на ПАВ, за да знаят отговорните за политиката фигури какво реално се върши. Преобладаващо има наситеност на малки, краткосрочни дейности и инициативи без стабилна и научно обоснована структура. Те представляват голяма част от така наречените „базирани в класната стая” дейности по превенция в страните членки.
 • Известно е, че само малка част от този популярен и най-често използван подход за превантивна работа всъщност работи. Базираната на доказателства училищна превенция е доказана само в стандартизираните програми. Тези програми имат ясно определен план и график на дейностите, продължителни интервенции, всяка сесия има ясно определено съдържание и към нея има необходимите материали.
 • Ако учителите са добре тренирани за тези програми и имат добра подкрепа, като супервизия например, тези програми могат да покрият голяма част от училищната популация. ЕМЦНН е лимитирана в проследяването на превантивните програми, защото прави това само за стандартизираните такива.
slide7
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В общността

Различните страни членки имат различно определение за това какво означава общност. Затова в ЕС няма универсални принципи какво е превенция, базирана в общността и това прави невъзможно да се определи какво значи базирана в общността превенция. Въпреки това се използва единствения възможен засега начин за сравняване на базираната в общността превенция, т.е. приемайки, че общност е географско и административно обозначена територия.

Поради това членките на ЕС използват термина „локализирана в общността превенция” вместо “базирана в общността превенция” (като това второто изисква активно участие и включване на членовете на общността).

slide8
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В семейството

Повечето семейно базирани превантивни програми в страните от ЕС са универсални: вечер на родители, лекции, семинари и уъркшопи за родители, които се стремят да достигнат до колкото може повече родители с различен профил. Този подход се стреми да достигне до добре функциониращите семействамного повече, отколкото до такива, които са в риск.

slide9
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Селективна превенция

Определение

Стратегиите за селективна превенция обхващат целеви групи от общата популация, за които се счита, че в риск от злоупотреба с ПАВ във връзка с принадлежността им към определени сегменти на обществото, например: млади правонарушители, деца отпаднали от училище, или младежи, които имат провал в академичните си постижения. Рисковите групи могат да бъдат идентифицирани на базата на социални, демографски или фактори на средата рискови фактори, за които се знае, че са свързани със злоупотребата с ПАВ, а целевите групи могат да бъдат дефинирани според възраст, пол, семейна история, мястото, на което живеят (например гета) или места с висока концентрация на употреба или трафик на наркотици.

slide10
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В училище

Селективната превенция в училище главно е насочена към млади хора в риск да отпаднат от училище и поради в риск да не могат да реализират първите си стъпки към социализация.

В общност

При селективната превенция доброто координиране на службите и услугите на местно ниво играе важна роля, тъй като грижите за младите хора се осъществяват от различни институции: социални, полиция, здравни, образователни институции.

slide11
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

В семейство

Селективната превенция в семейството се фокусира към семейства в риск, най-вече поради това, че тези семейства не са достигнати от традиционните превантивни подходи, като например вечери за родителите или други дейности от сферата на универсалната превенция, базирана в училище.

Някои от страните членки на ЕС признават, че е наистина трудно за институциите да достигнат до семействата с проблеми. При някои от програмите за селективна превенция се използват привлекателни за тези семейства поощрения като например: даване на храна, финансови поощрения, помощ при гледане на малките деца и т.н.

slide12
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Превенция в условията на занимателни и забавни програми

Това са например:

 • Клубове, дискотеки, барове и партита
 • Събития на открито, например фестивали
 • Места за срещи
slide13
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Индикативна превенция

Индикативната превенция е насочена към отделни хора, следователно по-малко внимание се отделя на оценката или разглеждане на влиянието на околната среда, като например обществените ценности. Въпреки това семейството и училището са важни за интервенциите.

Индикативната превенция едва напоследък започва да става изключително важна и все още няма достатъчно събрани данни от страните от ЕС.

slide14
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Училище

Индикативната превенция в училище е фокусирана към идентифициране, интервенции, подкрепа и понякога насочване на ученици с поведенчески проблеми (или дори с психични проблеми), в зависимост от това дали вече използват ПАВ.

Пример: Програма, която е насочена към деца на възраст между 8 и 10 с разрушителни поведенчески проблеми в класната стая (импулсивност, агресивност, проблеми с вниманието, хиперактивност). Тази програма съдаржа модул за родители (12 сесии: тренинг програма в образователни техники за родители), модул за деца (емоционални и когнитивни умения, умения за решаване на проблеми, социални умения, свързани с емпатия, невербална комуникация и саздаване на приятелства) и компонент за учители, който цели развиването на умения за справяне с поведението на децата, да промотират позитивно поведение и да подобряват комуникацията с родителите, за да могат да имат съгласувани и координирани действия спрямо децата между училището и дома.

slide15
Видове превенция – определения(според данни от Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите - ЕМЦНН) ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Общност

Идентифицирането и намесата във високорискови млади хора на ниво общност е по-трудно. Като пример може да се даде интервенции в спешните звена, които са приети за ексесивна употреба на алкохол. Използват се кратки интервенции.

Семейство

Превенция по индикация за семейства главно се концентрира върху идентифицирането, достигането и подкрепата на семейства с деца в риск, в зависимост от това дали в семейството има употреба на ПАВ от член/ове на семейството.

Пример: програма „Дедало” в Испания

Програмата е насочена към семейства в пред-пубертетна възраст (между 9 и 13 години) с проблеми в адаптацията и справянето с училищните задължения, както и с поведенчески проблеми, които все още не нямат нужда от специализирани терапевтични интервенции. Съдържа и индивидуални сесии (за родители или деца), както и сесии с родители и деца заедно.

slide16

Офис на ООН за наркотиците и престъпносттаМеждународни стандарти в областта на превенцията и лечението, въведени в националните системи на страните от Югоизточна Европа

 • Какво работи в превенцията
 • Тренинг в умения за устояване
 • Тренинг в житейски умения
 • Развиване на умения за взимане на решения
 • Комуникативен тренинг
 • Тренинг за контрол на импулсивността
 • Повишаване на самоувереността
 • Трениране на учители
 • Интерактивни методи
 • Умения за ръководене и контрол
 • Засилване на отношенията на доверие и грижа между родители и деца
 • Утвърждаване на стил на отглеждане на децата, изпълнен с топлота
 • Позитивни семейни ценности
 • Поставяне на подходящи правила спрямо възрастта на детето и обстоятелствата
 • Подходящо поощрение на децата за тяхното поведение и постижения
 • Структуриран живот на семейството, включително и хранене заедно
 • Включеност на родителите в живота на техните деца
slide17
Принципи на превантивната работа(по данни на Министерство на здравеопазването, САЩ)

І принцип

Програмите за превенция следва да намаляват рисковите фактори и да засилват защитните фактори /Hawkins et al. 2002/

ІІ ри принцип

Програмите за превенция следва да са насочени към употребата на всички видове ПАВ

ІІІ принцип

Програмите за превенция следва да се съобразяват със спецификата на проблемите в конкретното училище, квартал, населено място и след това да се набелязват подлежащи на промяна рискови фактори, както и да бъдат засилени защитните /Hawkins et al. 2002/

ІV принцип

Програмите за превенция следва да се изготвят така, че да третират конкретни, специфични рискове за дадено население или аудитория съгласно съответните характеристики като възраст, пол, етническа принадлежност, с цел повишаване ефективността на програмата /Oetting et al. 1997/

slide18
Принципи на превантивната работа(по данни на Министерство на здравеопазването, САЩ)ПРОДЪЛЖЕНИЕ

V принцип

Програмите за превенция ориентирани към семейството следва да са насочени към укрепване на семейните връзки

VІ принцип

Програмите за превенция да бъдат насочени към прилагане в ранна детска възраст и да са ориентирани към рисковите фактори, свързани със злоупотребата с психоактивни вещества, като напр. агресивно поведение, недостатъчно добри социални навици и често срещани трудности в обучението /Webster-Stratton 1998; Webster-Stratton et al. 2001/

VІІ принцип

Програмите за превенция за деца от начален курс следва да са насочени към трениране на умения в социално-емоционалната сфера

VІІІ принцип

Програмите за превенция за ученици от средния и горен курс следва да подобряват академичната и социалната компетентност /Botvit et al. 1995; Scheier et al. 1999/:

slide19
Принципи на превантивната работа(по данни на Министерство на здравеопазването, САЩ)ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ІХ принцип

Програмите за превенция, насочени не към рисковите групи, а към всички могат да доведат до положителни резултати дори сред високо рискови семейства и деца. Така се избягва ,,етикетизирането” и се съдейства за подобряване междуличностната свързаност в училище и общността. /Botvin et al. 1995; Dishion et al. 2002/

Х-ти принцип

Програмите за превенция в общността, в която са комбинирани две или повече ефективни програми, като програми основаващи се на семейната среда и тази в училище, могат да бъдат по-ефективни отколкото една единствена програма /Battistich et al.1997/

ХІ принцип

Програмите за превенция следва да са дългосрочни с повтарящи се интервенции /т.нар. бустер програми/ в подкрепа на първоначалните цели на превенцията. Проучванията сочат, че предимствата на програмите за превенция за основното училище водят до намаляване на продължителността на превантивните програми в гимназиален курс / Scheier et al. 1999/

slide20
Принципи на превантивната работа(по данни на Министерство на здравеопазването, САЩ)ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ХІІ принцип

Програмите за превенция следва да включват обучения на учители за по-добра преподавателска практика. Те са насочени към насърчаване на положителното поведение от страна на учащите, академичната мотивация и добрите взаимоотношения в училище /Lalongo et al. 2001/

ХІІІ принцип

Програмите за превенция са най-ефективни, когато включват интерактивни техники, като ролеви игри и дискусии между равнопоставени групи, които позволяват активно включване и затвърждаване на уменията / Botvin et al. 1995/

ХІV принцип

Превантивните програми са рентабилни. Всеки инвестиран в превенцията долар спестява до 10 щатски долари за лечение на злоупотреба с алкохол или други субстанции / Aos et al. 2001; Hawkins et al. 1999; Pentz 1998; Spoth et al. 2002a/.

slide21
Характеристики на програми и мероприятия(по данни на Националния център по наркомании)
slide22

Рискови и протективни факториРискови и протективни фактори в шест различни области, адаптирана от Robertson et al (2003) and Gee et al. (2006)

slide23
Преобладаване на различни психиатрични диагнози
slide24
Рискови и протективни факториПРОДЪЛЖЕНИЕ