Logopedick intervence
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE. Logopedická třída. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alvin-wyatt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Logopedick intervence
LOGOPEDICKÁINTERVENCE


Logopedick t da
Logopedická třída

 • Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.

 • Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ.

 • Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji.


Dost o za azen
Žádost o zařazení

 • Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem.

 • V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí.

 • Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato.

 • Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.


V chovn vzd l vac innosti
Výchovně-vzdělávací činnosti

 • Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ.

 • Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti).

 • Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.


Podm nky dodr ov n
Podmínky dodržování

 • Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky

  • Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku.

  • Logopedická péče probíhá od 07:30 do 10:00 hodin,

  • Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí.

  • Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.


Spolupr ce
Spolupráce

 • Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem.

 • Vhodné sociální klima tříd.

 • Snížený počet žáků ve třídě.

 • Spolupráce s rodiči.

 • Spolupráce s SPC.

 • Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….


ad