sesiunea 2 fazele mcp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sesiunea 2 : Fazele MCP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sesiunea 2 : Fazele MCP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Sesiunea 2 : Fazele MCP - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

ZIUA 1. Sesiunea 2 : Fazele MCP. Managementul Ciclului de Proiect. ce înţelegem prin Managementul Ciclului de Proiect ?. MCP ?. M CP - defini ţie. set de instrumente necesar pentru elaborarea proiectului bazat pe metoda de analiză a cadrului logic ( matricea logică )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sesiunea 2 : Fazele MCP' - alvaro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sesiunea 2 fazele mcp

ZIUA 1

Sesiunea 2:Fazele MCP

Managementul Ciclului de Proiect

m cp defini ie
MCP - definiţie
 • set de instrumentenecesarpentruelaborareaproiectului
 • bazatpemetoda de analiză a cadrului logic (matricealogică)
 • are ca obiectivîmbunătăţireaprocesului de gestionare a acţiunilorexterne de cooperare, înelaborareaşiimplementareaproiectelor.
de ce mcp
de ce MCP?

Bine, dar….

de ceMCP ?

mcp pentru c
MCP - pentru că...
 • combinăprincipiimoderne de

management, instrumenteşitehnici

analitice,

 • le aplicăîncadrulprocesuluistructurat

de decizie al ciclului de proiect.

m cp i pentru c
MCP – şi pentru că...

aduceîmbunătăţiriprin:

 • includereaunorstudii de fezabilitate
 • monitorizareşievaluare
 • luareaunordeciziidocumentateînstadiile-cheie ale pregătiriisiimplementăriiproiectelor.
fazele mcp
Fazele MCP

Proiectele se planificăşi se realizeazăîntr-o succesiune

de etape co-dependente (deseori şi simultane), pornind de

la un document strategic de dezvoltareconvenit, din care

se desprindeideea de proiectîntr-un anumitdomeniu,

care apoiesteformulată,implementatăşiîn final

evaluată, cu scopul de a îmbunătăţistrategiaşiacţiunile

viitoare de dezvoltare.

fazele mcp 1 programarea
Fazele MCP - 1) PROGRAMAREA
 • seanalizează problemeleşioportunităţile de dezvoltare ale ţării, priorităţile locale, acţiunilefinanţatorilor
 • se schiţeazăidei deproiecteşiprograme.

Rezultatul se regăseşteînDocumentul Strategic deTarăsauStrategia de AjutorpentruŢară.

fazele mcp 2 identificarea
Fazele MCP - 2) IDENTIFICAREA

Este faza care face legătura dintre strategii şi proiecte concrete.

 • se analizeazăproblemele, nevoileşiinteresele

posibililorfactoriinteresaţi

 • se identificăideile de proiecte care urmeazăsă fie aprofundate
 • Se pot efectuastudiisectoriale, tematicesau de

„pre-fezabilitate”pentru a ajuta la identificarea,

selectareaşianalizareaunoropţiunispecificeşi

recomandareastudiilorulterioarenecesarepentru

formulareaunuiproiectsauuneiacţiuni.

Rezultatulîlreprezintădeciziaasupraoportunităţii de a continua studiulpentruideea de proiectaleasă.

fazele mcp 3 formularea
Fazele MCP - 3) FORMULAREA

Se analizeazăaspecteleimportante ale ideii de proiect,

ţinându-se cont de următoarele:

 • orientăriledocumentului strategic de ţară
 • indicatoriicheie de calitate
 • opiniileprincipalilorfactoriinteresaţi
 • fezabilitatea şi relevanţa proiectului

Aprobarea Termenilor de Referinţă (de către donator)

fazele mcp formularea i finan area
Fazele MCP - FORMULAREA şi FINANŢAREA

Propunerea de finanţare se completeazăşi se

supuneanalizeiunuicomitet competent (intern sau

extern) , luându-se apoi o decizieprivindfinanţarea

sau ne-finanţareaproiectului.

De la Propunerea de Finanţare, la Acordul de Finanţare.

fazele mcp 4 implementarea
Fazele MCP - 4) IMPLEMENTAREA
 • Resurseleconvenitepentruimplementarea

proiectuluisuntutilizatepentruîndeplinirea

scopuluipropus (grupurileţintăprimesc

beneficiileplanificate)

 • contribuindastfel la îndeplinireaobiectivului general al proiectului.
fazele mcp 5 evaluarea
Fazele MCP - 5) EVALUAREA

Estimareacâtmaisistematicăşiobiectivă a unui

proiect, înfazele deconcepţieşiimplementare,

precumşi a rezultatelor sale, in scopul

determinariirelevanţeiatingeriiobiectivelor

propuse, a dezvoltăriieficienţei, eficacităţii,

determinăriiimpactuluişidurabilităţii

proiectului.

pcm principalele instrumente
PCM - Principalele Instrumente

Analiza părţilor implicate

Analiza problemelor

Arborele Obiectivelor

Studiul de pre-fezabilitate

Matricea logică

Monitorizare / audit

Analiza cost-beneficiu, cost-eficienţă, multicriterială

Analiza ex-post

Matricea logică

Matricea riscurilor

Mitigation strategy

Monitorizare / evaluare

Activity schedule

Resource schedule

Analizarea riscurilor

Arborele obiectivelor

Analiza ex-ante

Studiul de fezabilitate

Analiza cost-beneficiu, cost-eficienţă, multicriterială

pcm principalele documente
PCM - Principalele Documente

Documentul Strategic Naţional

Documentul Strategic Sectorial

Planul de Acţiuni

Angajamentele ţării cu partenerii externi

Raportul de Audit

Termenii de Referinţă

Raportul Final

Studiul de pre-fezabilitate

Termenii de referinţă

Rapoartele de Monitorizare

Evaluarea ad-interim

Project Component Report

Propunerea de Proiect

Financing Agreement

Studiul de Fezabilitate

Termenii de referinţă