1 / 6

Kuvankäsittelyä Photoshopilla tai Gimpillä

Kuvankäsittelyä Photoshopilla tai Gimpillä. Fotari multimedialabrassa , kotiin voi Gimpin ladata ilmaiseksi. Camera Raw = NEF. On tilaa vievä kuvantallennusmuoto, joka kuitenkin on valokuvauksessa suositeltava. Kameraan voi asettaa raw+jpg- laadun, jolloin molemmat ovat käytettävissä

alton
Download Presentation

Kuvankäsittelyä Photoshopilla tai Gimpillä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kuvankäsittelyä Photoshopillatai Gimpillä Fotarimultimedialabrassa, kotiin voi Gimpin ladata ilmaiseksi

  2. CameraRaw = NEF • On tilaa vievä kuvantallennusmuoto, joka kuitenkin on valokuvauksessa suositeltava. Kameraan voi asettaa raw+jpg- laadun, jolloin molemmat ovat käytettävissä • Kuvat aukeavat Photoshopissa suoraan tässä muodossa, ja kaikki oleelliset kuvankäsittelyn työkalut ovat heti näkyvissä. Sama toiminto myös Gimpissä.

  3. CameraRawPhotoshopissa

  4. Muokattu versio

  5. CameraRawin työkalut:

  6. Lähde kokeilemaan CameraRawia • Tässä ohjelmassa on perustoiminnot, joilla valokuvan oleelliset asiat saadaan korjattua. • Pyri rajaamaan kaikki epäoleellinen pois, ja kiinnitä huomiota sommitteluun. (aivan kuvan keskellä oleva kohde on yleensä pysähtynyt ja tylsä) • Kokeile miten valkotasapaino toimii, miten saat sävyjä korjailtua, vaihdettua tai kontrastia lisättyä.

More Related