slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia Helsinkiin ja museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen käsittely sekä jatkotoimenpiteistä päättäminen 16.4.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen' - afric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia Helsinkiin ja museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen käsittely sekä jatkotoimenpiteistä päättäminen16.4.2012Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

l ht kohtia ja valmistelun eteneminen
Lähtökohtia ja valmistelun eteneminen
 • Kaupunginhallitus 17.1.2011Sopimus Guggenheim-museon perustamismahdollisuuksia sekä museon toimintaa koskevan konsepti- ja kehitysselvityksen laatimisesta
 • Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin päätökset lähteä tukemaan hanketta
 • Selvitystä koskevan sopimuksen julkistamistilaisuus 18.1.2011
 • Selvityksen laadintavaihe -30.12.2011
 • Selvityksen luovutus ja julkistamisseminaari 10.1.2012
 • Lausunnot keskeisiltä lauta- ja johtokunnilta 21.2.2012 mennessä
eteneminen vaiheittain
Eteneminen vaiheittain
 • Museohankkeen toteutuksessa on tarkoitus edetä vaiheittain:
  • 1. vaihe, selvitysvaihe (toteutunut)
  • 2. vaihe, jatkovaihe
  • 3. vaihe, rakennuttamisvaihe
  • 4. vaihe, museon toiminnan käynnistäminen
 • Pohjana aiesopimus:
  • Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan museohankkeen 2. vaiheen
  • Osapuolet ilmaisevat aikeensa edetä hankkeen myöhempiin vaiheisiin erikseen niin päätettäessä
slide5

Konsepti- ja kehitysselvitys

 • Yhteenveto historiallisesta ja kulttuurisesta toimintaympäristöstä
 • Kartoitus olemassa olevista suomalaisista ja keskeisistä pohjoismaisista kuvataiteen alalla toimivista taidelaitoksista
 • Museon suhde Helsingin kaupungin taidemuseoon ja sen toiminnan kehittämiseen
 • Museon missio ja toiminta-ajatus
 • Museon taiteellinen ja taidekasvatuksellinen ohjelmisto
 • Museon toiminta osana kansainvälistä Guggenheim-museoverkostoa
 • Markkinatutkimus ja talousvaikutusten arviointi,
 • Museon hallintomalli ja -rakenne, oikeudellinen suhde Solomon R. Guggenheim -säätiöön sekä museon kehittämisprosessi
 • Museorakennuksen sijaintipaikan arviointi, tarveselvitys ja rakennuksen tilaohjelma.
selvityksen keskeiset johtop t kset
Selvityksen keskeiset johtopäätökset
 • Selvityksessä esitetään Guggenheim Helsinki -museon (GHM) perustamistaMuseo täydentäisi suomalaista museokenttää ja vahvistaisi Guggenheim-verkostoa erityisesti muotoilun ja arkkitehtuurin alueilla
 • Museorakennuksen sijoittaminen Katajanokalle Kanavaterminaalin tontille
museon toimintakonsepti
Museon toimintakonsepti
 • Perustettava museo on itsenäinen osa kansainvälistä Guggenheim-museoverkostoa.
  • Verkoston ainoa museo Pohjois-Euroopassa.
  • Erikseen määritellyt vastuualueet museoverkostossa.
 • Bilbaon Guggenheim-museon hallitus on käsitellyt Guggenheim Helsinki -museohanketta ja antanut suostumuksensa siihen.
  • Suostumukseen liitetyt lisälausumat edellyttävät jatkoneuvotteluita siinä tapauksessa, että hankkeessa edetään kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen.
 • Museo toimii aktiivisessa yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten museoiden ja taidelaitosten kanssa.
museon toimintakonsepti1
Museon toimintakonsepti
 • Museo tulee olemaan sosiaalinen tila Helsingin ydinkeskustassa, jossa eri taidemuodot, taiteilijat, yleisöt, teknologiat ja ajatukset kohtaavat.
  • Osaan museosta on ilmainen sisäänpääsy.
 • Museo tulee keskittymään toiminnassaan myös designiin ja arkkitehtuuriin toimien Guggenheim-museoverkostossa näiden alojen asiantuntijana ja sisällöntuottajana.
 • Museo kehittää ja edistää taidekasvatuksellista toimintaa myös Guggenheim-museoverkoston muissa jäsenmuseoissa.
 • Museo voi toiminnassaan hyödyntää Guggenheim-verkoston laajoja taidekokoelmia, yhteistyöverkostoja, asiantuntemusta ja kansainvälisesti tunnettua Guggenheim-nimeä ja tunnuksia.
slide9

TALOUS: 1. vaihe, selvitysvaihe (toteutunut 2010-2011)

 • Selvitysmaksu Solomon R. Guggenheim- säätiölle 1,9 milj. euroa (2,5 milj. USD)
  • Suomen Kulttuurirahaston rahoitusosuus 0,5 milj. euroa
  • Svenska Kulturfondenin 0,25 milj. euroa
  • Kaupungin omat kulut noin 0,03 milj. euroa

Edelliset yhteensä 1,9 milj. euroa

 • Kaupungin osuus 1,2 milj. euroa
jatkovaiheen yhteenveto
Jatkovaiheen yhteenveto
 • Käynnistyy aiesopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy museorakennuksen arkkitehtuurisuunnitelman julkistamiseen
 • Järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu
 • Perustetaan säätiö, joka keskittyy jatkovaiheen aikana kaupungin ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen
 • Valmistellaan kaupungin taidemuseon toiminta- ja hallintomalli sitä tilannetta varten, että Guggenheim-museo rakennetaan

- Ohjaamista varten erillinen luottamushenkilöelin

arkkitehtuurikilpailu
Arkkitehtuurikilpailu
 • V. 2012-2013 kaupunki järjestää yksivaiheisen avoimen kansainvälisen museorakennuksen arkkitehtuurikilpailun
  • Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa käytännön toteutuksesta.
  • Lähtökohtana sijoittaminen Katajanokalle ns. Kanavaterminaalin tontille.
  • Solomon R. Guggenheim -säätiö osallistuu suunnitteluun ja arviointiin
  • Palkintolautakunta: yhtä monta Helsingin kaupungin (pj.) ja Guggenheimin nimeämää jäsentä, lisäksi 1 yhdessä nimettävä sekä 2 SAFA:n nimeämää jäsentä
  • Museotilojen koko noin 12 000 m², josta 4000 m² näyttelytilaa
 • Mikäli museohankkeessa ei edetä yli 2. vaiheen, on Helsingin kaupungilla käyttöoikeus voittaneisiin ja/tai lunastettuihin kilpailuehdotuksiin
  • Rakennuttamisvaiheeseen eteneminen edellyttää erillistä päätöstä.
arkkitehtuurikilpailu1
Arkkitehtuurikilpailu
 • Kilpailuohjelma perustuu konsepti- ja kehitysselvityksen rakennusohjelmaan, kestävän kehityksen periaatteisiin ja taloudellisiin johtopäätöksiin
  • Museon tulee heijastaa suomalaisia kulttuuriarvoja; museorakennuksessa tulee käyttää paikallisia materiaaleja ja sillä tulee olla luontainen yhteys luontoon.
  • Vuodenaikojen vaihtuminen on huomioitava.
  • Museon tulee olla sosiaalinen tila, jossa kävijöillä on runsaasti tilaa vuorovaikutukseen niin taiteen kuin toistensa kanssa.
 • Kilpailuohjelmaan kirjaus teknisestä kehityksestä puun käyttämisessä modernina rakennusmateriaalina
  • Kilpailijoiden tulisi hyödyntää puuta perinteisellä ja/tai innovatiivisella tavalla uuden rakennuksen merkittävissä (rakenteellisissa, sisätila- ja/tai julkisivu-) ratkaisuissa sekä ulkotiloissa.
s ti n perustaminen
Säätiön perustaminen
 • Kaupunki ryhtyy heti osapuolten allekirjoitettua aiesopimuksen Guggenheim Helsinki -säätiön perustamistoimiin
  • Säätiö keskittyy jatkovaiheen aikana Helsingin kaupungin ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen museohanketta varten
 • Hallitus
  • Helsingin kaupunki nimeää puheenjohtajan ja 3 muuta jäsentä, Solomon R. Guggenheim -säätiö varapuheenjohtajan ja 2 muuta jäsentä
museon hallintomalli
Museon hallintomalli
 • Guggenheim Helsinki -säätiö on itsenäinen Guggenheim-museota ylläpitävä suomalainen säätiö, jonka toimintaa ohjaavat Suomen säätiölaki, museolaki ja muu lainsäädäntö sekä säätiön säädekirja ja säännöt.
 • Säätiön ylläpitämän museokiinteistön omistaa Helsingin kaupunki joko suoraan tai perustamansa kiinteistöyhtiön kautta. Helsingin kaupunki omistaa tontin, jolla museokiinteistö sijaitsee.
 • Säätiölle on tarkoitus hakea yleishyödyllisen toimijan status.
 • Säätiöllä on hallitus ja valtuuskunta.
museon hallintomalli1
Museon hallintomalli
 • Säätiön hallitus tekee päätökset tavanomaisessa päätöksentekojärjestyksessä (yksinkertainen enemmistö)
  • Museon johtajan, varajohtajan ja eräiden johtavien toimihenkilöiden valinta ja erottaminen sekä Guggenheim Helsinki -museon jäsenyyttä kansainvälisessä Guggenheim-museoverkostossa koskevien sopimusten hyväksyminen edellyttää, että enemmistö kummankin osapuolen nimeämistä jäsenistä kannattaa.
 • Valtuuskunta on neuvoa-antava elin. Siinä on 6-20 jäsentä.
  • Kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä. Solomon R. Guggenheim –säätiö nimeää kaksi jäsentä. Lisäksi Guggenheim Helsinki –säätiön hallituksella on oikeus nimetä enintään 14 muuta jäsentä.
 • Guggenheim Helsinki -säätiöllä on sopimuksellinen suhde Solomon R. Guggenheim -säätiöön.
helsingin kaupungin taidemuseon toiminta ja hallintomalli
Helsingin kaupungin taidemuseon toiminta- ja hallintomalli
 • Museohankkeen toisen vaiheen yhteydessä omana selvitys- ja valmistelutyönä tulee olemaan Helsingin kaupungin taidemuseon toiminta- ja hallintomallia koskevat muutokset ja niiden valmistelu.
 • Selvitystyön ohjaamista varten perustetaan erillinen luottamushenkilöelin.
 • Selvitystyö valmistellaan sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan johdolla Helsingin kaupungin taidemuseon, kaupunginmuseon, kulttuurikeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyönä.
slide19

TALOUS: 2. vaihe, jatkovaihe (2012-2013)

 • Palkkiot Solomon R. Guggenheim- säätiölle 0,85 milj. euroa (1,12 milj. USD) / v
  • palvelumaksu ajalta 15.3.2012 – 15.11.2013 yhteensä 1,4 milj. euroa
 • Museorakennuksen arkkitehtuurikilpailu 1,2 milj. euroa (investointiosa)
 • Säätiön perustaminen, säädepääoma 0,5 milj. euroa
 • Kaupungin muut kulut 0,2 milj. euroa
 • Maksu Guggenheim-säätiölle rajoitetusta lisenssistä 1,5 milj. euroa (2,0 milj. USD)
  • hyvitetään kaupungille, mikäli osapuolet päättävät siirtyä 3. ja 4. vaiheeseen

Edelliset yhteensä 4,8 milj. euroa

- Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus 0,8 milj. euroa

= Kaupungin osuus kustannuksista 4,0 milj. euroa

siirtyminen 2 vaiheesta 3 ja 4 vaiheeseen
Siirtyminen 2-vaiheesta 3- ja 4-vaiheeseen
 • Vuoden 2013 syksyllä Helsingin kaupunginvaltuusto päättää, rakennutetaanko Helsinkiin Guggenheim-museo. Rakennuttamiseen ryhtymisen edellytyksenä on lisäksi, että myös Solomon R. Guggenheim -säätiön hallitus tekee samansisältöisen päätöksen.
 • Valtuuston päätös tehdään arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta sen jälkeen, kun osapuolet ovat kilpailun päätyttyä neuvotelleet ja sopineet yhdessä siitä, mikä suunnitelma voittajien ja /tai lunastettujen suunnitelmien joukosta ehdotetaan valittavan toteutettavaksi.
  • Valtuustolla tiedossa toteutettavaksi esitettävän investoinnin rahallinen arvo
  • Tarvittava asemakaavan muutos kuuluu osana rakennuttamista edeltävään prosessiin
  • Samassa yhteydessä päätetään rakennushankkeen toteutustapa ja mahdollisen kiinteistöyhtiön perustaminen.
 • Valtuuston käytettävissä tieto kaupungin ulkopuolisen rahoituksen keräystilanteesta.
siirtyminen 2 vaiheesta 3 ja 4 vaiheeseen1
Siirtyminen 2-vaiheesta 3- ja 4-vaiheeseen
 • Aiesopimuksessa todetaan myös, että jos osapuolet toisen vaiheen lopussa päätyvät siihen, etteivät ne etene Guggenheim Helsinki -museohankkeessa, Helsingin kaupungilla on käyttöoikeus voittaneisiin ja/tai lunastettuihin kilpailuehdotuksiin Helsinkiin sijoitettavan taidemuseon rakennuttamishankkeen jatkamiseksi.
 • Kolmatta ja neljättä vaihetta varten lisäsopimukset:
  • Rakennuttamisvaiheen sopimus
  • Ohjelma- ja hallintosopimus
  • Lisenssisopimus
3 vaihe ja 4 vaihe
3. vaihe ja 4. vaihe
 • Museon rakentamistöiden arvioitu alkamisajankohta 2015 ja päättymisajankohta 2018.
 • Vuosina 2016–2018 toiminta siirtyy varsinaiseen operatiivista ohjelmistosuunnittelua, sisällöntuotantoa, kokoelmapoliittista työtä, viestintää ja markkinointia, vuorovaikutteista verkostoyhteistyötä, sponsori- ja sidosryhmäyhteistyötä, henkilöstökoulutusta ja taloushallintoa edellyttävään vaiheeseen.
3 vaihe ja 4 vaihe1
3. vaihe ja 4. vaihe
 • Vuonna 2018 Guggenheim Helsinki -museon on tarkoitus aloittaa toimintansa osana Guggenheim-museoverkostoa.
 • Guggenheim Helsinki -säätiön sopimuksellinen suhde Solomon R. Guggenheim -säätiöön on kestoltaan 20 vuotta (2013–2033).
  • Tämän lisäksi on tarkoitus sopia Guggenheim Helsinki -säätiölle kuuluvasta optiosta jatkaa lisenssikautta vielä viidellä vuodella eri korvausta vastaan.
  • Sopimuksen jatkosta tämän jälkeen (2039 alkaen) neuvotellaan erikseen.
slide25

TALOUS: 3. vaihe, museon rakennuttamisvaihe (vuodet 2013/14 - 2018)

 • palkkiot Guggenheim-säätiölle n. 5 vuoden ajalta 6,9 milj. euroa
 • kaupungin muut kulut 0,4 milj. euroa
 • mahdollisen kiinteistöyhtiön perustamiskulut, osakepääoma 0,1 milj. euroa

Edelliset yhteensä 7,4 milj. euroa.

Kaupungin selvitys-, suunnittelu- ja perustamiskustannukset 2011-18: 12,6 milj. euroa.

slide26

TALOUS: 4. vaihe, museon toimintavaihe (2018 – 2033)

 • Taidemuseotoiminnan vuotuisten nettomenojen kasvu selvityksen mukaan GHM:n toiminnan käynnistyttyä 3,7 milj. euroa
 • Konsepti- ja kehitysselvitykseen sisältymätön kuluerä museorakennuksen vuosittaiset pääomakulut (130 – 140 milj. euroa 30 vuodelle) suuruusluokaltaan 8 milj. euroa / v, jota investointiin saatava valtionosuus vähentää
slide27

TALOUS: Museorakennusinvestointi (2013 -2018)

 • Konsepti- ja kehitysselvityksessä museorakennuksen alustava arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio 130 – 140 milj. euroa (vuoden 2012 hintataso)
 • Kaupunki käynnistää neuvottelut valtion osallistumisesta investoinnin rahoittamiseen
slide28

TALOUS: Guggenheim-lisenssi

 • Kokonaislisenssimaksu 22,8 milj. euroa (30 milj. USD)
  • Katetaan kaupungin ulkopuolisella rahoituksella
 • Kaupungin toimesta vuonna 2012 Solomon R. Guggenheim -säätiölle rajoitetusta lisenssistä maksettava 1,5 milj. euroa (2,0 milj. USD) hyvitetään kaupungille siinä vaiheessa, kun kaupungin ulkopuolisella rahoituksella katettava lisenssimaksu on kokonaan kerätty.
slide29

TALOUS: Käyttötalous

 • Guggenheim Helsinki -museon kävijämäärän arvioidaan olevan vuositasolla 500 000 - 550 000 kävijää (talouslaskelmissa on käytetty lukua 530 000). Museon vuosituloiksi on arvioitu noin 7,7 milj. euroa.
 • Museon vuosittaisiksi käyttömenoiksi on arvioitu noin 14,5 milj. euroa.
slide30

TALOUS: Muut talousvaikutukset

 • Museon toteutuessa verotulojen lisäykset on arvioitu seuraavasti:
  • Helsingin kaupunki 0,75 milj. euroa,
  • Uudenmaan muut kunnat 0,85 milj. euroa,
  • muut suomalaiset kunnat 0,2 milj. euroa,
  • valtio 2,7 milj. euroa
 • Yhteensä 4,5 milj. euroa vuodessa.
 • Verotulot koostuvat pääosin arvonlisäverosta (valtio). Verotulot on arvioitu 530 000 kävijän perusteella.
 • Museokävijöiden osalta selvityksessä on arvioitu, että hankkeen taloudellinen hyöty vastaa noin 200 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi huomattavat välilliset työllistämisvaikutukset.
slide31

Yhteenveto

 • Museohankkeen toteutusta jatketaan vaiheittaisena
 • Jatkovaiheesta ja hankekokonaisuudesta solmitaan osapuolten kesken aiesopimus.
 • Hankkeessa ehdotetaan nyt, että valtuusto päättäisi siirtymisestä jatkovaiheeseen.
 • Jatkovaiheessa toteutetaan
  • museorakennuksesta kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu
  • perustetaan ehdotettujen periaatelinjausten mukaisesti Guggenheim Helsinki -museon toimintaa varten säätiö. Säätiö huolehtii ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta
  • valmistellaan kaupungin taidemuseon toiminta- ja hallintomalli sitä tilannetta varten, että Guggenheim-museo rakennetaan
guggenheim museon verkosto on loistava mahdollisuus
Guggenheim-museon verkosto on loistava mahdollisuus
 • Suomalaiset taiteilijat ponnistivat kovalla työllä kansainväliseen tietoisuuteen Suomen taiteen kultakauden aikana sata vuotta sitten.
 • Avaamalla taiteilijoillemme pääsyn merkittäviin kansainvälisiin taideverkostoihin Helsingin Guggenheim-museo antaisi suomalaiselle taiteelle ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja globaalia näkyvyyttä.
 • Museo toisi nähtävillemme kansainvälisiä taideaarteita ja olisi upea lisä Helsingin kulttuurielämään.
 • Museo antaisi ainutlaatuisia mahdollisuuksia taidekasvatukseen.
 • Uusimpana verkoston jäsenenä Helsingin Guggenheimilla voisi kokeilla uusia uraa uurtavia lähestymistapoja ja teknologioita.