1 / 26

Elementy wodne we Włoszech

Elementy wodne we Włoszech. Rende/Włochy 2012. Praca wykonana w ramach projektu „ Nowe trendy w architekturze krajobrazu w oparciu o włoskie przykłady ” Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

alton
Download Presentation

Elementy wodne we Włoszech

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elementy wodne we Włoszech Rende/Włochy 2012 .

 2. Praca wykonana w ramach projektu„Nowe trendy w architekturze krajobrazu w oparciu o włoskie przykłady”Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 21.05 – 01.06. 2012 Consenza - Rende /Włochy

 3. Fontanny w architekturze miejskiej

 4. Występowały w architekturze miejskiej od Starożytności z różnym nasileniem. Im społeczeństwa były na wyższym poziomie cywilizacyjnym, a co za tym idzie, były zasobniejsze materialnie, tym fontanny były bogatsze w swojej formie i było ich więcej.

 5. Fontanna di Trevi w Rzymie Miejsce to jest obowiązkowym celem wizyty każdego turysty. Jak głosi legenda wrzue monety do jej zbiornika gwarantuje, iż w przyszłości ponownie odwiedzi się to miejsce

 6. Fontana della Barcaccia

 7. Fontana del Tritone

 8. Fontanna Berniniego, Watykan

 9. Fontanny przyciągają ludzi, tworząc klimat do rozmów, relaksu i wypoczynku. Dobrze zaprojektowane i zaawansowane technicznie fontanny mogą sprawić, że miasto zyska na atrakcyjności, również turystycznej

 10. Rende / Calabria

 11. Miejskie źródełka z wodą do picia

 12. Elementy wodne w miejscach rekreacji i wypoczynku Ruch wody, jej szum czy szemrzącystrumyk niosą uspokojenie, wywołują miły nastrój, oddziaływują bardzo korzystnie na psychikę człowieka.

 13. Woda to życie w każdym ogrodzie Elementy wodne w ogrodach -przykłady

 14. Dziękuje za uwagę Opr. Justyna Wideł

More Related